Liikunta-avustukset

Ajankohtaista

Vuoden 2021 avustusten hakuaika: 1.-29.1.2021, päättyy 29.1. klo 15:00. Haettavana toiminta- ja kohdeavustukset.

Sähköinen hakulomake (suositellaan tekemään tietokoneella, sillä mobiililaitteilla avustusjärjestelmä ei välttämättä toimi moitteettomasti)

Lomakkeet:

Katso myös

Jyväskylän kaupungin avustukset

Lisätietoja liikunta-avustuksista

suunnittelupäällikkö Eeva Simula
p. 014 266 4254, eeva.simula[a]jyvaskyla.fi

varaussuunnittelija Anu Torm
p. 014 266 4261, anu.torm[a]jyvaskyla.fi

 

Liikunta-avustuksilla luodaan edellytyksiä liikunnan ja urheilun harrastamiselle, tuottamiselle ja tekemiselle. Avustuksia myönnetään liikunta- ja urheiluseurojen ja muiden liikuntaa järjestävien yhdistysten perustoimintaan ja hankkeisiin, joiden tarkoituksena on liikunnallinen toiminta tai palvelu. Jyväskylän kaupungin strategian mukaisesti avustuksilla halutaan tukea asukkaiden osallistumista, vaikuttamisen mahdollisuuksia ja yhdenvertaisuutta. Niiden avulla voidaan myös tukea harrastamisen mahdollisuuksia ja vähentää yksinäisyyttä. Avustukset edistävät lasten ja nuorten liikuntaa ja luovat mahdollisuuksia elinikäiseen liikkumiseen.

Avustuksia myönnetään toiminta-avustuksina ja kohdeavustuksina, ne ovat aina harkinnanvaraisia. Avustusten tarpeellisuutta ja määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, laajuus ja laatu sekä muut rahoitusmahdollisuudet. Avustuksilla tuetaan pääsääntöisesti omaehtoista yhteisöllistä toimintaa, joka suunnataan avoimesti asukkaille.

Hakuajat vuonna 2021

Toiminta- ja kohdeavustusten hakuaika on 7.1.-29.1. haku päättyy klo 15.00.
Jos avustusmäärärahaa jää kevään hausta jäljelle, kohdeavustusten toinen hakuaika päättyy elokuun viimeisenä arkipäivänä klo 15.00. Kohdeavustushakemukset on jätettävä ennen ko. kohteen toteutumista. Jälkijättöisesti jätettyihin hakemuksiin avustusta ei myönnetä.

Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella

Avustus- ja tilavarausjärjestelmään tunnistaudutaan Suomi.fi -sivun kautta joko verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Hakemus suositellaan tekemään tietokoneella, sillä mobiililaitteilla avustusjärjestelmä ei välttämättä toimi moitteettomasti.

Avustukset ovat aina harkinnanvaraisia. Avustusten tarpeellisuutta ja määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, laajuus ja laatu sekä muut rahoitusmahdollisuudet. Avustuksilla tuetaan pääsääntöisesti omaehtoista yhteisöllistä toimintaa, joka suunnataan avoimesti asukkaille. Avustuksia myönnetään toiminta-avustuksina ja kohdeavustuksina ja niistä päätetään kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa.

Toiminta-avustukset

Toiminta-avustusta voivat hakea Jyväskylään rekisteröidyt yhdistykset ympärivuotiseen toimintaan. Avustus on tarkoitettu yhdistyksen hakemuksessaan esittämän toimintasuunnitelman mukaisiin menoihin. Hakemuksen pakollisina liitteinä ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle. Uusi yhdistys voi hakea toiminta-avustusta rekisteröitymisestä seuraavana kalenterivuonna. Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla.

Kohdeavustukset

Liikunnan kohdeavustusta voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset. Kohdeavustusta voi hakea kohdennettuun tapahtumaan, toimintaan, projektiin tai hankkeeseen. Avustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman sen jälkeen, kun avustuksen saaja on toimittanut selvityksen avustuskohteen menoista ja tuloista. Avustus maksetaan hakijan tiliselvityslomakkeessa esittämän meno- ja tulolaskelman ja siihen liittyvien tositteiden perusteella kattamatta jääneisiin menoihin (tositekopiot niistä laskuista, jotka on maksettu myönnetyllä avustuksella). Jos avustuskohteen lopulliset tulot ovat suuremmat kuin menot, myönnettyä avustusta ei makseta. Tiliselvitys on tehtävä kahden kuukauden sisällä avustuskohteen toteutumisesta. Jos kohde, johon avustus on myönnetty, toteutuu vasta marras-joulukuussa, on tiliselvityksen aikataulusta sovittava erikseen.

Avustusta ei myönnetä:

  • tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta
  • investointeihin ja kiinteän irtaimen omaisuuden hankintaan
  • kaupalliseen kustannus- ja julkaisutoimintaan
  • apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettaviksi
  • peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja opinnäytetöiden tekemiseen
  • opinto- ja virkistysmatkoihin; pääsääntöisesti avustusta ei myöskään myönnetä ulkomaille suuntautuvan matkan kustannuksiin
  • alkoholi-, elintarvike-, kahvitarjoilu- ja ruokailukustannuksiin
  • kaupungin tuottamiin omiin palveluihin

Lisätietoja liikunta-avustuksista

suunnittelupäällikkö Eeva Simula
p. 014 266 4254, eeva.simula[a]jyvaskyla.fi

varaussuunnittelija Anu Torm
p. 014 266 4261, anu.torm[a]jyvaskyla.fi