Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottaminen

Johtava ympäristöterveystarkastaja
014 266 2377

Tiedotuslomake liikkuvasta elintarvikehuoneistosta (HTML)

Elintarvikealan toimijan on tiedotettava elintarvikkeen myynnistä ja muusta käsittelystä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa
(ilmoitetussa tai aiemmin hyväksytyssä) niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. 
Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista.

Kun toimija on tehnyt ilmoituksen valvontaviranomaiselle, hän voi harjoittaa ilmoituksen mukaista toimintaa (ulko)myyntialueella.
Alueen tulee soveltua ko. toimintaan. 

Kausiluontoisesta toiminnasta (esim. säännöllinen torimyynti) tulee tehdä ilmoitus vuosittain.

Johtava ympäristöterveystarkastaja
014 266 2377