Hyppää pääsisältöön
Kuva
Metsätie

Yksityistielain (560/2018 84 §) mukaan kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

Avustuksen myöntämisen ehdot

Kaupunkirakennelautakunta on kokouksessaan 15.12.2020 päättänyt avustuksen myöntämisen ehdot vuodelle 2021. 

 • tiekunta on virallisesti perustettu 
 • avustettavan tien pituus on vähintään 100 metriä, tien pituus määritellään pysyvän asutuksen mukaan
 • yksityistien varressa on vähintään yksi pysyvästi asuttu talous
 • tiekunta on päivittänyt yhteystiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin (yksityistielaki 560/2018 50 §)
 • tiekunta on ilmoittanut yksityistiellään olevat liikenteenohjauslaitteet (liikennemerkit, puomit yms.) tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (yksityistielaki 560/2018 50 §)

Lautakunnan päätös (pdf)

Kunnossapitoluokkien laskentakaava ja kunnossapitoluokkien kuvaus (pdf)

Pysyvästi asuttuna taloutena pidetään asuntoa, jossa asutaan ympäri vuoden ja joka on väestötietojärjestelmään tallennettu asuinpaikka.

Vuonna 2021 avustus luokittain: 
1.    luokka 306 €/km
2.    luokka 249 €/km
3.    luokka  90 €/km
4.    luokka  50 €/tie

Pienin maksettava avustussumma on 50 €, vaikka tien laskennallinen avustussumma jää sen alle.

Kaupungin myöntämä kunnossapitoavustus on tarkoitettu mm. seuraaviin yksityistien kunnossapitotehtäviin:

Talvihoito

 • auraus, aurausviitoitus
 • liukkaudentorjunta
 • rummun sulatus

Kesähoito

 • höyläys, lanaus
 • pölynsidonta
 • vesakontorjunta ja niitto

Kunnostustyöt

 • sorastus
 • kuivatus (ojat ja rummut)
 • näkemäalueet

Kaupunkirakennelautakunta on päättänyt 28.1.2014, että kaupungin omistamien yksityistievalaistusten ylläpitokulut vähennetään niiden tiekuntien vuosittaisista yksityistieavustuksista, joilla tievalaistusta on.

Valaistuskustannukset lasketaan valaisinpisteiden lukumäärän sekä niiden käyttötuntien perusteella ja laskelma tarkistetaan vuosittain. Osalle valaistuista yksityisteistä kunnossapitoavustusta ei ole voitu maksaa kuin osittain tai ei ollenkaan vuodesta 2014 lähtien, mutta valaistuksesta kaupunki ei peri muuta maksua.

Avustuksen hakeminen

Avustuksen hakemista on uudistettu siten, että avustus haetaan sähköisellä lomakkeella. Tiekunnat ilmoittavat lomakkeella avustuksen myöntämisessä tarvittavat tiedot; tiedot tiekunnasta, tien pituudesta, liikennemääristä, selvitys tienpidosta ja tien kunnossapitoon käytetty rahoitus.

Hakuaika alkaa 25.1.2021 ja päättyi 31.10.2021 klo 16:00

Vuonna 2021 avustusta hakevat yksityistiet luokitellaan uudelleen, jotta tiedot saadaan päivitettyä ja siirrettyä sähköiseen järjestelmään. Tien luokitus saattaa muuttua ja sillä on vaikutusta avustuksen summaan.

Hakemukset käsitellään neljä kertaa vuodessa ja viimeinen jättöpäivä on 31.10.2021 klo 16:00. Maaliskuun loppuun mennessä saapuneet hakemukset käsitellään huhtikuussa, toukokuun loppuun mennessä saapuneet kesäkuussa, elokuun loppuun mennessä saapuneet syyskuussa ja lokakuun loppuun mennessä saapuneet marraskuussa. 

Avustuspäätökset tehdään neljä kertaa vuodessa käsittelyaikojen jälkeen. Maksatus tapahtuu päätöksen ja siihen sisältyvän muutoksenhaun jälkeen noin 1-2 kuukauden kuluttua. Suositellaan, että hakemukset toimitetaan alkuvuodesta.

Henkilöt, joilla ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin, voivat tehdä hakemuksen Palvelupiste Hannikaisessa (Hannikaisenkatu 17). Pyydämme ilmoittamaan puhelimitse numeroon 014 266 8020, jos yksityistien tiekunnan avustusta hakevalla yhteyshenkilöllä ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin. 

Yksityistielain 60 §:n mukaan tieosakkaat voivat tiekunnan kokouksessa tai säännöissä päättää, ettei tiekunta pidä vuosikokousta kaikkina vuosina. Vuosikokousta vastaava kokous on kuitenkin pidettävä vähintään joka neljäs vuosi. Kaupungin avustuksen ehtona on aiemmin ollut tiekunnan tai hoitokunnan kokouspöytäkirja avustusvuodelta. Jatkossa kokouspöytäkirjaa ei liitetä hakemukseen vaan kaupunki pyytää sen tarvittaessa.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää tai tietä sulkea sinä ajanjaksona, jota avustus koskee (Yksityistielaki 560/2018, § 85).

Yhteystiedot:

yksityistiet[at]jyvaskyla.fi

Katumestari
puh 014 2668020

Asiasanat: