Kotihoidon pysäköintitunnus

Jyväskylän kaupungin katualueilla on käytössä kotihoidon pysäköintitunnus. Pysäköintitunnus voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan asiakkaan kotona tehtävää kotihoitoa varten. Katso lakiin perustuvat perusteet kotihoidon pysäköntitunnuksen saamiseksi Finlexin sivuilta.

Pysäköintitunnuksen hakeminen

Pysäköintitunnusta haetaan ja sen myöntämisestä tehdään päätös.

Kaupungin työtekijöiden pysäköintitunnukset järjestetään työyksiköistä ryhmähakuna. Ohjeet toimitetaan yksiköihin.

Yksityisten palveluntuottajien hakuohjeet päivitetään 24.8.2020.

Pysäköintitunnus myönnetään määräajaksi ja se päättyy määräajan jälkeen. Jos edellytykset pysäköintitunnuksen käyttämiselle päättyvät ennen määräaikaa (esim. työsuhde päättyy), pysäköintitunnus perutaan. Jos auto vaihtuu, niin pysäköintitunnus poistetaan ja tulevalle autolle myönnetään uusi pysäköintitunnus.

Kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttöönottoa kehitetään parhaillaan ja ohjeita täydennetään.