Invapysäköinti

Vaikeasti vammainen henkilö tai häntä kuljettava voi saada Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta vammaisen pysäköintiluvan. Lisätietoja löytyy osoitteesta https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/vammaisen-pysakointiluvan-ja-verovapautuksen-hakeminen  

Vammaisen pysäköintilupa on voimassa silloin, kun luvan haltija on kyydissä tai hänen asioitaan hoidetaan. Pysäköinnintarkastajat valvovat luvan ehtojen mukaista käyttöä. Lupa voidaan perua, jos sitä käytetään lupaehtojen vastaisesti.

Jyväskylän keskustan inva-paikat kadulla ja pysäköintitaloissa (pdf)

Luvallinen invapysäköinti

Vammaisen pysäköintiluvalla saa pysäköidä (tieliikennelaki, 28 b §):

 • Vammaisten pysäköintiin erikseen merkityllä (inva)paikalla
 • Maksullisella pysäköintipaikalla ilman maksua
 • Alueella, jossa pysäköinti on liikennemerkein (Pysäköinti kielletty- ja Pysäköintikieltoalue-merkit)
 • Ilman aikarajoitusta pysäköintipaikalla, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikenemerkein rajoitettu.

Lisäksi

 • Invapysäköinti on sallittua myös pihakadulle merkityn pysäköintipaikan ulkopuolella, jos se ei kohtuuttomasti haittaa pihakadulla liikkumista (tieliikennelaki 33 §)
 • Maksulliselle pysäköintipaikalle saa vammaisen matkustajan kyytiin ottamista ja pois jättämistä varten pysäyttää maksua suorittamatta myös taksin tai invataksin.
 • Vammainen tai häntä kuljettava henkilö saa vammaisen pysäköintiluvalla pysäköidä luvassa mainitun ajoneuvonsa alueelle, jolla pysäköinti on kielletty alla esitetyin merkein (tieliikenneasetus 53 §)

Vammaisen pysäköintilupa ei oikeuta pysäköimään

 • Jalkakäytävälle tai pyörätielle
 • Taajama-alueilla maastoon
 • Kävelykadulle
 • Pysäyttäminen kielletty -merkin vaikutusalueelle
 • Vuoropysäköinti-merkin vastaisesti

Yksityisillä alueilla pysäköimisessä on aina noudatettava alueen omistajan tai haltijan asettamia ehtoja.

Pysäköintiluvan esittäminen

Lupa tulee olla selkeästi näkyvillä, autossa tuulilasin sisäpuolella. Lupatiedot (numero, voimassaoloaika ja myöntäjätaho) pitää pystyä lukemaan tuulilasin läpi ilman, että esim. tuulilasin alareunan tummennus peittää niitä. Pysäköintiluvan kopiota ei hyväksytä.

Pysäköinnintarkastajalla on tarvittaessa oikeus pyytää lupa tarkemmin tarkasteltavaksi. Mikäli luvan tiedot eivät ole luettavissa, tarkastaja voi määrätä pysäköintivirhemaksun.