Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lunta katolla
Pääsisältö

Katoille kertyvän lumen ja jään määrän tarkkailu sekä tarvittaessa sen poistaminen, kuuluu kiinteistön omistajan tai haltijan tehtäviin. Kattoa ja räystäitä puhdistettaessa on tärkeää huolehtia, ettei lumenpudotuksesta aiheudu vaaraa itselle eikä muille.


Lumenpudotustyö on syytä ajoittaa hiljaisen liikenteen aikaan, jotta ohikulkijoille aiheutuva häiriö on mahdollisimman vähäinen. Erillistä katutyöilmoitusta (katutyölupa) ei lumenpudotustyöstä tarvita, mutta jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuudesta pitää huolehtia mahdollisimman hyvin. Lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota myös lumenpudottajien omaan turvallisuuteen.

Ilmoittaminen lumenpoistosta

Katualueelle tehtävästä kattolumien pudottamisesta ja jääpuikkojen poistamisesta riittää ilmoitus Kaupunkirakenteen neuvontaan ensisijaisesti sähköpostitse ([email protected]) tai p. 014 569 5000. Sekä pelastuslaitokselle, mikäli katu joudutaan tilapäisesti sulkemaan.

Yleisen alueen rajaamisesta ei peritä maksua.

Merkitse varoalue selkeästi

Kiinteistön haltija ja työn suorittaja ovat vastuussa kadun käyttäjien turvallisuudesta ja tilapäisistä liikennejärjestelyistä.

Kadun vaara- tai varoalue pitää rajata selkeästi ja riittävän laajalti aidoilla. Lumenpudotustyön varoalue erotetaan muusta kadusta aidoin sekä merkataan myös vaarasta varottavin kyltein. Katolla työskentelevien henkilöiden lisäksi myös maan tasalle tarvitaan henkilöitä, jotka varmistavat turvajärjestelyjen toimivuuden varoalueella. Mikäli työn lomassa liikutaan liikennealueella, on käytettävä asianmukaista, heijastavaa varoitusvaatetusta.

Kun lumi ja jää on saatu katolta turvallisesti alas, on se kerättävä ja toimitettava viipymättä alueelta pois, esimerkiksi lumenkaatopaikalle. Pudotustyön kohta tulee sen jälkeen vielä siistiä kulkukelpoiseen kuntoon.

 

Asiasanat:  
lumi
jää
katto