Hyppää pääsisältöön
Kuva
Aurattu katu
Pääsisältö

Katujen puhdistus talven hiekoitushiekoista aloitetaan talvihoitokauden päättyessä, kun auraus- ja liukkaudentorjuntatöihin ei enää ole tarvetta. Hiekanpoiston aloitukseen vaikuttaa yöpakkasten loppuminen sekä lumen sulaminen pientareilta. Pahimmillaan sulamisvesi voi valua kadulle ja jäätyä uudelleen yöpakkasten aikana. Kokonaisuudessaan hiekanpoisto kestää noin 1 ½ kuukautta. Töitä tehdään 30-40 koneyksikön voimin kahdessa vuorossa kello 10 - 22 välillä. 

Valmistelevia hiekanpoistotöitä tehdään jo ennen hiekanpoistourakan varsinaista alkamista. Esimerkiksi pääväylien ajoradoilta pyritään poistamaan etukäteen suurimpia hiekkakasaumia. Ruutukaava-alueella sekä keskustaan johtavilla pääväylillä on myös sidottu katupölyä laimealla suolaliuoksella, jonka tehosta on saatu hyviä kokemuksia.

Väylät puhdistetaan aurausluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Ensimmäiset siivouskohteet ovat ruutukaava-alue sekä vilkkaimmat pääliikenneväylät Keskussairaalantie, Voionmaankatu, Kuokkalan silta, Tourulantie Seppäläntie sekä Palokan, Tikkakosken, Vaajakosken ja Korpilahden keskusta-alueet. Resursseja pyritään keskittämään myös kohteisiin, joilla kevään tulo etenee nopeimmin eli avoimille, jäästä ja lumesta vapaille katualueille.

Tavoitteena on saada keskeiset alueet ja pääväylät puhtaaksi vappuun mennessä. Jyväskylän kaupunki puhdistaa hiekat vain sen hallinnoimmilta kaduilta ja Keski-Suomen ELY-keskus omilta katualueiltaan.

Keskustan kaduille myös vesipesu

Kuva
Mies katua pesemässä. Kuva Kristiina Pentikäinen

Keskustan ruutukaava-alueelta ajetaan talven ja kevään aikana lumet systemaattisesti pois. Samalla häviää paljon alueelle levitettyä hiekoitusmateriaalia, mikä pienentää kevätsiivousta odottavan hiekan ja pölyn määrää. Lumenajon myötä myös kaduille sulamisvesien öisestä jäätymisestä syntyvä liukkaus vähenee.

Keskustan ruutukaava-alueella kadut myös pestään pölyn tehokkaaksi poistamiseksi. Samoin pestään tärkeimmät keskustaan johtavat pääväylät.

Kiinteistöjen vastuut

Kaupunki vastaa katualueiden siivouksista, kiinteistöjen liittymien puhdistukset kuuluvat kiinteistöille. Kaupunki kerää kaduilta keräämänsä hiekoitushiekat pois, ja samoin pitää menetellä kiinteistöltä siivottavien hiekkojen suhteen: niitä ei esimerkiksi saa lakaista kadulle odottamaan kaupungin harjakonetta. Liittymien siivous on järkevintä hoitaa ennen katuosuuksien puhdistamista, ettei hiekka pääse leviämään jo kertaalleen puhdistetuille alueille. Lehtipuhallinta työssä ei saa käyttää – sen kieltävät kaupungin ympäristönsuojelumääräykset. Lehtipuhaltimen käyttö lisää katupölyn määrää ilmassa.

Tuhansia tonneja hiekkaa, satoja siivottavia väyläkilometrejä

Kuva
Katuharjauskone työssä

Jyväskylän katujen ja kevyen liikenteen väylien yhteispituus on lähes tuhat kilometriä. Talviaikana niille levitetään noin 11 000–13 000 tonnia hiekoitusmateriaaleja, joten keväällä siivottavaa riittää. Kaupunki kerää hiekoitushiekat vuosittain pois kaikilta katuverkkoon kuuluvilta väyliltä, eli 550 ajoratakilometriltä sekä 470 kilometrin matkalta jalankulku- ja pyöräteitä sekä puistokäytäviä. Jyväskylässä on lisäksi noin 500 kilometriä yleisiä teitä, joiden kevätsiivouksesta vastaa Keski-Suomen ELY-keskus omien työjärjestystensä mukaisesti.

Myös kiinteistön omistajalla on vastuu hiekoitushiekan poistossa.

Asiasanat:  
hiekka
sepeli
katupöly
harjaus