Hyppää pääsisältöön
Kuva
Pyöräkone auraa lunta. Kuva Riikka Kaakkurivaara
Pääsisältö

Talvihoitotöitä ovat ajoratojen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten pysäköintialueiden auraus, polanteenpoisto, tarvittavat lumen siirrot, liukkaudentorjunta sekä hiekoitushiekkojen poisto keväisin.

Kaupungin katuverkkoon kuuluu noin 550 kilometriä ajoratoja ja noin 470 kilometriä kävely- ja pyöräväyliä. Aurattavien katujen määrä on suunnilleen sama kuin matka Jyväskylästä Utsjoelle. Kadut on jaoteltu eri kiireellisyysluokkiin, ja ne aurataan luokkien mukaisesti. Katso videolta, miten meillä aurataan.

Katujen aurausjärjestys

Kadut on luokiteltu kolmeen eri kiireellisyysluokkaan ja ne aurataan luokkien mukaisessa järjestyksessä. Ensimmäiseksi aurataan ydinkeskustan alue, keskeiset kävely- ja pyöräväylät sekä joukkoliikennettä palvelevat pääväylät.
Toiseen aurausluokkaan kuuluvat asuntokatuja yhteenkokoavat kokoojakadut, vähemmän liikennöidyt kävely- ja pyöräväylät, muut linja-autoreitit sekä raskaan liikenteen teollisuuskadut. Kolmanteen luokkaan kuuluvat asuntokadut ja muut teollisuuskadut. Kävely- ja pyörävylien kiireellisyysluokituksesta voi lukea tarkemmin kevyen liikenteen väylien aurauksen sivuilta.

Huom! Jos lunta sataa kerralla paljon, lumityöt hidastuvat ja lumiaurat ehtivät asuntokaduille tavallista myöhemmin. Myös pitkäkestoisen jatkuvan lumisateen aikana katu voi näyttää auraamattomalta piankin aurauksen jälkeen.

Kiireellisyysluokka 1

 • Keskustan ruutukaava-alue, eli ydinkeskusta
 • Merkittävät kävely- ja pyöräilyväylät
 • Keskustaan johtavat pääväylät (linja-auto reitit)
 • Korpilahden, Palokan, Vaajakosken ja Tikkakosken taajamien pääkadut.

Ensimmäisen luokan ajoratojen auraustyöt aloitetaan, kun kadulla on sateen päätyttyä vähintään 40 mm lunta. Tavoitteena on, että ensimmäisen luokan kadut on aurattu seuraavaan aamuun klo 7 mennessä. Näin varmistamme työmatkaliikenteen sujuvuuden.

Kiireellisyysluokka 2

 • Kokoojakadut
 • Linja-autoreitit, jotka eivät kuulu luokkaan I
 • Vähemmän käytetyt kävely- ja pyöräilyväylät
 • Teollisuusalueiden kadut, joilla on raskasta liikennettä
 • Jyrkät asuntokadut

Toisen luokan ajoratojen auraustyöt aloitetaan, kun kadulla on sateen päätyttyä vähintään 40 mm lunta. Tavoitteena on, että toisen luokan kadut on aurattu seuraavana päivänä klo 12 mennessä.

Kiireellisyysluokka 3

 • Asuntokadut
 • Teollisuusalueiden kadut, jotka eivät kuulu luokkaan II

Kolmannen luokan ajoratojen auraustyöt aloitetaan, kun kadulla on sateen päätyttyä vähintään 80 mm lunta. Auraustyöt suoritetaan seuraavan päivän aikana klo 16 mennessä.

Katso oman katusi hoitoluokitus karttapalvelusta. Saat katujen värien selostukset auki klikkaamalla kartan oikeasta alakulmasta löytyvää kysymysmerkki -painiketta.

Lisäksi auraukselle on asetettu toimenpideraja ja -aika. Toimenpiderajalla tarkoitetaan hetkeä, jolloin kadun pintaan on satanut tietyn millimetrimäärän verran lunta ja auraus aloitetaan. Toimenpideaika on tietty tuntimäärä auraustyön aloituksesta, jonka aikana työ on saatava päätökseen.

Kaupunkirakennelautakunnan vahvistamat aurauksen kiireellisyysluokitukset ovat tulleet voimaan 1.10.2009. Toimenpiderajat ja -ajat hyväksytään vuosittain kaupungin talousarviokäsittelyn yhteydessä, kun käytettävissä olevat taloudelliset resurssit ovat selvillä. Lue lisää talvihoidosta alla olevista linkeistä.

Ikäihmisten tonttiliittymien auraus

Kaupunki auraa niiden omakotitalokiinteistöjen tonttiliittymät, joiden asukkaat ovat täyttäneet 75 vuotta tai täyttävät 75 vuotta vuoden 2024 aikana. Lisäksi kiinteistön on sijaittava kaupungin ylläpitämän väylän varrella. Näin helpotetaan ikäihmisten kotona asumista talvikautena. Lue lisää ikäihmisten tonttiliittymien aurauksesta.

Palaute

Kaupungin kunnossapitoyksikköön voi ottaa yhteyttä sähköisen palautejärjestelmän kautta. Jyväskylän kaupungin aurattavien katujen määrä on suunnilleen sama kuin matka Jyväskylästä Utsjoelle ja toivommekin, että palautetta antaessasi huomioit myös olosuhteet. 

Arvostamme palautetta ja saadun palautteen avulla pystymme kehittämään toimintaamme. Saamme kuitenkin erityisesti sankkojen lumisateiden aikana runsaasti kadun auraamista vaativaa palautetta. Palautteisiin vastaamiseen käytettävä aika on osittain pois kunnossapitotöihin käytettävästä ajasta. Kaikki kadut aurataan kyllä.

Huomioi aurauskalusto liikenteessä

 

Haluatko saada liukkausvaroituksen tekstiviestillä?

Milloin minun katuni aurataan?

Yhteydenotot

Yhteydenotot vain palautelomakkeella. Erityisesti talvikaudella rauhoitamme henkilöstön resurssit kunnossapitotöihin, joten palautteita ei oteta vastaan puhelimitse.