Hyppää pääsisältöön
Kuva
Pyöräkone auraa lunta

Talvihoitotöitä ovat ajoratojen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten pysäköintialueiden auraus, polanteenpoisto, tarvittavat lumen siirrot, liukkaudentorjunta sekä hiekoitushiekkojen poisto keväisin.

Kaupungin katuverkkoon kuuluu 550 km ajoratoja ja 470 km kävely- ja pyöräväyliä. Aurattavien katujen määrä on suunnilleen sama, kuin matka Jyväskylästä Utsjoelle. Kadut on jaoteltu eri kiireellisyysluokkiin ja ne aurataan luokkien mukaisesti. Katso videolta, miten meillä aurataan.

Katujen aurausjärjestys

Kadut on luokiteltu kolmeen eri kiireellisyysluokkaan ja ne aurataan luokkien mukaisessa järjestyksessä. Ensimmäiseksi aurataan ydinkeskustan alue, keskeiset kävely- ja pyöräväylät sekä joukkoliikennettä palvelevat pääväylät.
Toiseen aurausluokkaan kuuluvat asuntokatuja yhteenkokoavat kokoojakadut, vähemmän liikennöidyt kävely- ja pyöräväylät, muut linja-autoreitit sekä raskaan liikenteen teollisuuskadut. Kolmanteen luokkaan kuuluvat asuntokadut ja muut teollisuuskadut. Kävely- ja pyörävylien kiireellisyysluokituksesta voi lukea tarkemmin kevyen liikenteen väylien aurauksen sivuilta.

Kiireellisyysluokka 1

 • Keskustan ruutukaava-alue, eli ydinkeskusta
 • Merkittävät kävely- ja pyöräilyväylät
 • Keskustaan johtavat pääväylät (linja-auto reitit)
 • Korpilahden, Palokan, Vaajakosken ja Tikkakosken taajamien pääkadut.

Ensimmäisen luokan ajoratojen auraustyöt aloitetaan, kun kadulla on sateen päätyttyä vähintään 40 mm lunta. Tavoitteena on, että ensimmäisen luokan kadut on aurattu seuraavaan aamuun klo 7 mennessä. Näin varmistamme työmatkaliikenteen sujuvuuden.

Kiireellisyysluokka 2

 • Kokoojakadut
 • Linja-autoreitit, jotka eivät kuulu luokkaan I
 • Vähemmän käytetyt kävely- ja pyöräilyväylät
 • Teollisuusalueiden kadut, joilla on raskasta liikennettä
 • Jyrkät asuntokadut

Toisen luokan ajoratojen auraustyöt aloitetaan, kun kadulla on sateen päätyttyä vähintään 40 mm lunta. Tavoitteena on, että toisen luokan kadut on aurattu seuraavana päivänä klo 12 mennessä.

Kiireellisyysluokka 3

 • Asuntokadut
 • Teollisuusalueiden kadut, jotka eivät kuulu luokkaan II

Kolmannen luokan ajoratojen auraustyöt aloitetaan, kun kadulla on sateen päätyttyä vähintään 80 mm lunta. Auraustyöt suoritetaan seuraavan päivän aikana klo 16 mennessä.

Katso oman katusi hoitoluokitus karttapalvelusta. Saat katujen värien selostukset auki klikkaamalla kartan oikeasta alakulmasta löytyvää kysymysmerkki -painiketta.

Lisäksi auraukselle on asetettu toimenpideraja ja -aika. Toimenpiderajalla tarkoitetaan hetkeä, jolloin kadun pintaan on satanut tietyn millimetrimäärän verran lunta ja auraus aloitetaan. Toimenpideaika on tietty tuntimäärä auraustyön aloituksesta, jonka aikana työ on saatava päätökseen.

Kaupunkirakennelautakunnan vahvistamat aurauksen kiireellisyysluokitukset ovat tulleet voimaan 1.10.2009. Toimenpiderajat ja -ajat hyväksytään vuosittain kaupungin talousarviokäsittelyn yhteydessä, kun käytettävissä olevat taloudelliset resurssit ovat selvillä. Lue lisää talvihoidosta alla olevista linkeistä.

Huomioi aurauskalusto liikenteessä

 

Haluatko saada liukkausvaroituksen tekstiviestillä?


Milloin minun katuni aurataan?