Katujen talvihoito

Haluatko saada liukkausvaroituksen tekstiviestillä?

Talvihoitotöitä ovat ajoratojen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten pysäköintialueiden auraus, polanteenpoisto, tarvittavat lumen siirrot, liukkaudentorjunta sekä hiekoitushiekkojen poisto keväisin. Jyväskylän kaupungin katuverkkoon kuuluu 550 km ajoratoja ja 470 km kevyenliikenteenväyliä. Kadut on jaoteltu eri kiireellisyysluokkiin.

Lisäksi kunnossapitotoimille on asetettu toimenpideraja ja -aika. Toimenpiderajalla tarkoitetaan hetkeä, jolloin kadun pintaan on satanut tietyn millimetrimäärän verran lunta ja auraus aloitetaan. Toimenpideaika on tietty tuntimäärä auraustyön aloituksesta, jonka aikana työ on saatava päätökseen. 

Kaupunkirakennelautakunnan vahvistamat, luokituskarttojen mukaiset ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien sekä puistokäytävien kiireellisyysluokitukset ovat tulleet voimaan 1.10.2009. Toimenpiderajat ja -ajat hyväksytään vuosittain talousarviosta päättämisen yhteydessä, kun käytettävissä olevat taloudelliset resurssit ovat selvillä. Lue lisää talvihoidosta alla olevista linkeistä.

Haluatko saada liukkausvaroituksen tekstiviestillä?