Liikenneturvallisuus

Jyväskylässä liikenneturvallisuustyötä kehitetään liikenneturvallisuusryhmässä, johon kuuluu kaupungin eri hallintokuntien sekä Poliisin, Pelastustoimen, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Liikenneturvan, Tikkakosken Autoliiton osaston ja Jyväskylän pyöräilyseuran JYPS:in edustajat.

Jokainen voi parantaa omaa turvallisuuttaan heijastinta käyttämällä, lue lisää heijastin-sivulta.

Liikenneturvan tiedote heijastimen käytöstä 10/2019 (pdf)

Kyselytutkimus suojatiekäyttäytymisestä Jyväskylässä

Jyväskylän kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmä ja Keski-Suomen liikenneturvallisuustoimija toteuttivat toukokuussa 2018 kyselyn suojatiekäyttäytymisestä. Kyselyllä kartoitettiin jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja autoilijoiden toimintatapoja liikenteessä ja etenkin suojatiekäyttäytymisessä. Ongelmallisia suojateitä ja suojatietapaturmien paikkoja olisi mahdollista merkitä kartalle. Eniten parannettavaa oli jalankulkijoiden havaittavuuden parantamisessa pimeän aikaan ja pyöräilijöiden puutteelliset tiedot väistämissäännöistä. Autoilijoiden toivottiin laskevan ajonopeuksiaan suojateiden kohdalla ja osoittavan selkeämmin väistävänsä suojatietä ylittävää jalankulkijaa.

Kyselyn tulokset (pdf)

Liikenneturvallisuussuunnitelma

Uuden Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui kesäkuussa 2010. Suunnitelmassa yhdistettiin ja päivitettiin entisen Jyväskylän maalaiskunnan ja vanhan Jyväskylän kaupungin liikenneympäristön parantamissuunnitelmat sekä suunniteltiin Korpilahden alueen parantamistoimenpiteet.

Liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 (pdf)

Liikenneonnettomuudet

Jyväskylän kaupunki ylläpitää liikenneonnettomuusrekisteriä poliisilta saaduista onnettomuustiedoista. Liikenneonnettomuuksien kehittymistä kaupungissa seurataan Tilastokeskukselta saatavista henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määristä.

Liikenneturvallisuusaloitteet

Esitykset liikenneturvallisuuskohteiksi voi lähettää Palvelupiste Hannikaiseen tai Jyväskylän palautepalvelun kautta.

Liikennesääntöjen ja nopeusrajoitusten valvominen kuuluu poliisin tehtäviin. Poliisille voi ilmoittaa esim. toistuvista liian korkeista nopeuksista tai liikennemerkkien noudattamatta jättämisestä asuinalueilla. Poliisin www-sivuilta löytyy myös sakkolaskuri.

Liikennepuisto

Viitaniemen liikennepuistossa lapset voivat opetella liikennesääntöjä, kokea polkuautojen hurmaa ja itsenäisen liikkumisen opettelua turvallisesti. Liikennepuisto on auki kesäisin ja se on maksuton. Lapset ovat liikennepuistossa aina vanhempiensa vastuulla. Lisätietoja: Liikennepuisto

Linkkejä