Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kevyen liikenteen liikennemerkki. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Liikenneturvallisuus

Jyväskylässä liikenneturvallisuustyötä tehdään liikenneinfraa kehittämällä sekä liikennekasvatustyönä. Liikenneturvallisuustyötä tehdään yhteistyönä kaupungin eri hallintokuntien sekä Poliisin, Pelastustoimen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan esimerkiksi vaikuttamalla ajonopeuksiin sekä etenkin kävelijöiden kadun ylitysten turvallisuuteen.

Liikennejärjestelyt

Maankäyttösuunnitelmien liikenneselvitykset käsittelee kaupunkirakennelautakunta. Lautakunta myös hyväksyy katusuunnitelmat. Pienistä liikennejärjestelyistä sekä yksittäisten liikenteenohjauslaitteiden asettamisesta päättää katupäällikkö.

Liikennesääntöjen ja nopeusrajoitusten valvominen kuuluu poliisin tehtäviin. Poliisille voi ilmoittaa esim. toistuvista liian korkeista nopeuksista tai liikennemerkkien noudattamatta jättämisestä asuinalueilla.

Hidastealoitteet

Kaupunkirakennelautakunta on päättänyt vuonna 2015 hidasteiden käyttö- ja toteuttamisperiaatteista Jyväskylässä.

Jokaisella kuntalaisella on oikeus tehdä töyssy- tai hidastealoite. Kuntalaisten aloitteiden tulee olla kirjallisia ja aloitteessa tulee ilmetä kohteen tarkka sijainti, perustelut ja nimilista, josta selviää asukkaiden kannatus. Aloitteen voi palauttaa Kaupunkirakenteen neuvontaan joko kirjeitse tai sähköpostitse. Jyväskylän kaupungilla on käytössä hidastealoitteiden pisteytysjärjestelmä, jonka avulla hidastetoiveet voidaan laittaa tärkeysjärjestykseen. Hidastealoitteen tutkiminen aloitetaan useimmiten liikennelaskennalla ja nopeusmittauksilla.

Asiasanat:  
katu
turvallisuus