Liikennejärjestelyt ja liikenneturvallisuus

Maankäyttösuunnitelmien liikenneselvitykset käsittelee Jyväskylässä kaupunkirakennelautakunta. Lautakunta myös hyväksyy katusuunnitelmat. Pienistä liikennejärjestelyistä sekä yksittäisten liikenteenohjauslaitteiden asettamisesta päättää katupäällikkö.

Liikenteen ohjaamisessa käytetään liikennemerkkejä, tiemerkintöjä, liikennevaloja ja muita ohjauslaitteita. Niiden käyttö perustuu tieliikennelainsäädäntöön ja tiehallinnon ohjeisiin.

Liikennejärjestelyistä on kerrottu tarkemmin Liikennejärjestelyt-sivulla

Liikenneturvallisuus

Jyväskylässä liikenneturvallisuustyötä kehitetään liikenneturvallisuusryhmässä, johon kuuluu kaupungin eri hallintokuntien sekä Poliisin, Pelastustoimen, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Liikenneturvan ja Jyväskylän pyöräilyseuran JYPS:in edustajat. Liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan esimerkiksi vaikuttamalla ajonopeuksiin sekä etenkin kävelijöiden kadun ylitysten turvallisuuteen.

Liikenneturvallisuudesta lisää Liikenneturvallisuus-sivulla

Asiasanat: