Rise-kampuksen tilapäinen tieliittymä

Tourulassa sijaitsevan Ramoninkadun kevyen liikenteen väylä suljetaan ja Vaajakosken moottoritien alkuosaan rakennetaan tilapäinen liittymä. Tilapäinen liittymä rakennetaan Rikosseuraamuslaitoksen kampuksen (RISE-kampus) rakentamista ja siitä johtuvaa työmaa-ajoa varten. Työmaaliikenteen on ajettava Ramoninkadun kevyen liikenteen väylän yli, joten Ramoninkatu suljetaan turvallisuussyistä. Tilapäinen liittymä on rakennettava, koska Ramoninkadun nykyinen silta ei ole sallittu raskaalla kalustolla ajettavaksi. Vanhan sillan kohdalle rakennetaan uusi silta ja katu kunnostetaan ajoneuvoliikennettä varten.

Tilapäisen liittymän rakentaminen aloitetaan liikennejärjestelymuutoksilla ja liittymäalueen raivauksella. Liittymä toteutetaan maaliskuun aikana ja se tulee olemaan käytössä uuden Ramoninkadun sillan valmistumiseen saakka.

Liikennemuutokset autoliikenteelle

Vaajakosken moottoritien alkuun sijoittuva tilapäinen liittymä aiheuttaa liikennemuutoksia myös autoliikenteelle. Moottoritien alkupäähän jää autoilijoiden käyttöön vain vasen kaista Vaajakosken suuntaan ajettaessa. Oikea kaista tulee jäämään työmaaliikenteen käyttöön. Lisäksi keskustan suunnalta Vaajakosken moottoritielle kääntyville autoille tulee väistämisvelvollisuus.

Tutustu suunnitelmiin

Tutustu alustaviin liikennejärjestely- ja työmaasuunnitelmiin.