Katujen aurausjärjestys

Kadut on luokiteltu kolmeen eri kiireellisyysluokkaan ja ne aurataan luokkien mukaisessa järjestyksessä. Yleisesti ottaen ensimmäiseen luokkaan kuuluvat ydinkeskustan alue ja linja-autojen liikennöimät pääväylät. Toiseen luokkaan kuuluvat mm. asuntokatuja yhteenkokoavat kokoojakadut, muut linja-autoreitit sekä raskaan liikenteen teollisuuskadut. Kolmanteen luokkaan kuuluvat asuntokadut ja muut teollisuuskadut. Auraus kunkin luokan kaduilla aloitetaan, kun ajoradalle on satanut tietyn millimetrimäärän verran lunta. Rakennettavien uusien väylien kiireellisyysluokitukset vahvistetaan vuosittain kadunpitopäätöksen yhteydessä.

Kiireellisyysluokka I

  • Keskustan ruutukaava-alue, eli ydinkeskusta.
  • Keskustaan johtavat pääväylät (linja-auto reitit)
  • Korpilahden, Palokan, Vaajakosken ja Tikkakosken taajamien pääkadut.

I-luokan ajoratojen auraustyöt aloitetaan, kun kadulla on sateen päätyttyä vähintään 40 mm lunta. Tavoitteena on, että kadut on aurattu seuraavaan aamuun klo 7 mennessä. Näin varmistamme työmatkaliikenteen sujuvuuden.

Kiireellisyysluokka II

  • Kokoojakadut
  • Linja-autoreitit, jotka eivät kuulu luokkaan I
  • Teollisuusalueiden kadut, joilla on raskasta liikennettä
  • Jyrkät asuntokadut

II-luokan ajoratojen auraustyöt aloitetaan, kun kadulla on sateen päätyttyä vähintään 40 mm lunta. Tavoitteena on, että kadut on aurattu seuraavana päivänä klo 12 mennessä.

Kiireellisyysluokka III

  • Asuntokadut
  • Teollisuusalueiden kadut, jotka eivät kuulu luokkaan II

III-luokan ajoratojen auraustyöt aloitetaan, kun kadulla on sateen päätyttyä vähintään  80 mm lunta. Auraustyöt suoritetaan seuraavan päivän aikana klo 16 mennessä.

Katso oman katusi hoitoluokitus kartalta. Saat teiden värien selostukset auki klikkaamalla kartan oikeasta alakulmasta kysymysmerkki -painiketta.

Krttakuva ajoväylien hoitoluokista

 

Asiasanat: