Kattolumet

Katoille kertyvän lumen ja jään määrän tarkkailu sekä tarvittaessa sen poistaminen kuuluu kiinteistön omistajan tai haltijan tehtäviin. Kattoa ja räystäitä puhdistettaessa on tärkeää huolehtia, ettei lumenpudotuksesta aiheudu vaaraa itselle eikä muille.

Merkitse varoalue selkeästi

Kadun vaara- tai varoalue pitää rajata selkeästi ja riittävän laajalti. Lumenpudotustyön varoalue erotetaan muusta kadusta pukein tai lippusiimoin sekä merkataan myös vaarasta varottavin kyltein. Katolla työskentelevien henkilöiden lisäksi myös maan tasalle tarvitaan henkilöitä, jotka varmistavat turvajärjestelyjen toimivuuden varoalueella. Mikäli työn lomassa liikutaan liikennealueella, on käytettävä asianmukaista, heijastavaa varoitusvaatetusta.

Lumenpudotustyö on syytä ajoittaa hiljaisen liikenteen aikaan, jotta ohikulkijoille aiheutuva häiriö on mahdollisimman vähäinen. Erillistä katutyöilmoitusta ei lumenpudotustyöstä tarvita, mutta jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuudesta pitää huolehtia mahdollisimman hyvin. Lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota myös lumenpudottajien omaan turvallisuuteen.

Kun lumi ja jää on saatu katolta turvallisesti alas, on  se kerättävä ja toimitettava viipymättä alueelta pois, esimerkiksi lumenkaatopaikalle. Pudotustyön kohta tulee sen jälkeen vielä siistiä kulkukelpoiseen kuntoon.

Asiasanat: