Hyppää pääsisältöön

Jyväskylässä selvitetään vaihtoehtoja Kankaan ja keskustan yhdistävälle pyöräilyn pääreitille. Vuonna 2013 hyväksytyssä Kankaan osayleiskaavassa baanaksi kutsuttu pyöräilyreitti ylitti Tourujoen niin kutsuttua Kankaanrannan siltaa pitkin. Kaupunkirakennelautakunnan pyynnöstä tälle ratkaisulle on asiantuntijaryhmä tutkinut ja laatinut kolme vaihtoehtoista ratkaisua. Näissä Tourujoki ylitetään joko Kankaankadun sillan, Kinakujan sillan tai Vapaudenkadun sillan kautta.

Asukkailta kerättiin kommentteja reittivaihtoehdoista

Mikä vaihtoehdoista menee toteutukseen? Valittava toteutustapa linjataan arvioinnin ja asukkaiden kuulemisen jälkeen. Vuonna 2020 toteutetussa asukaskyselyssä arvioitavana oli alla esitellyt vaihtoehdot.

Kuva

Vaihtoehto A - Kankaankatu

Tässä vaihtoehdossa Kankaan baana kulkee keskustasta Yliopistonkadulta Puistokadun kautta Kankaankadulle. Tourujoen vaihtoehto ylittää Kankaankadun sillan kautta, joka sijaitsee aivan Kankaan Valkoisen talon tuntumassa. Kankaan puolella reitti jatkuisi tulevaa Kankaanpuistoa pitkin ja yhtyisi Seppälän ratapohjaa hyödyttävään baanaosuuteen nykyisen Minimanin kohdalle rakentuvan eritasoliittymän kautta.

Asiantuntijoiden havaintoja:

Saataisiin kohtuullisen jouheva pyöräily-yhteys Seppälästä keskustaan ja yliopiston kautta edelleen lounaaseen, joskin Kankaan saavutettavuus kärsii ja sieltä kulku suuntautunee jakautuneesti sekä tälle reitille että Kinakujan sillalle. Vaihtoehto poikkeaa jossain määrin yleiskaavan pyöräilyverkosta, joka on ohjannut baanan tähän astista suunnittelua. Aiheuttaa toteutuksena osalta haasteita muun muassa Kankaapuiston ja Koskipuiston suunnittelussa, jossa baanaan ei olla varauduttu.

 

Kuva

Vaihtoehto B - Kankaanrannan silta

Tässä vaihtoehdossa Kankaan baana kulkee Yliopistonkadulta Puistokadulle sekä edelleen Tourukadulle Yrjönkadun sekä Rauhankadun kautta. Tourujoki ylitettäisiin uutta Kankaanrannan siltaa pitkin, jonka jälkeen baana jatkaisi pitkin Kankaanpuistoa. Kankaanpuiston alkuosan baana on jo valmis Rusokintiehen saakka. Täältä baana jatkuisi Seppälän ratapohjaa hyödyttävään baanaosuuteen suunnitellun valtatien eritasoliittymän kautta.

Asiantuntijoiden havaintoja:

Suunnitelma on yleiskaavan mukainen ja tarjoaa sujuvan ja nopean yhteyden Seppälän ja keskustan välille. Uuden sillan rakentaminen Tourujoelle on yksittäisenä kustannuseränä suuri, joskin kustannukset ovat muuten maltilliset baanan hyödyntäessä jo olemassa olevaa Seppälän vanhaa ratapohjaa. Silta ja sen rakentaminen aiheuttaa alueen luonnolle häiriöitä, joskin se ei vaikuta haitallisesti Tourujoen luonnonsuojelualueeseen eikä arvokkaimpaan osaan joen itärannalla.

 

Kuva

Vaihtoehto C - Kinakuja

Tässä vaihtoehdossa baana kulkisi Yliopistonkadulta Puistokadun sekä Yrjönkadun kautta Kinakujan sillalle. Sillan jälkeen baana kääntyisi kulkemaan Ailakinkatua pitkin kohden Kangasta, missä baana yhtyisi Kankaanpuiston baanaan ja jatkuisi vaihtoehdon B tapaan Seppälän suuntaan.

Asiantuntijoiden havainnot:

Liikenne ohjautuisi jo olemassa olevaa siltaa pitkin ja mahdollistaisi Kankaanpuiston kehittämisen suunnitelmien mukaan. Vaihtoehto poikkeaa kuitenkin jossain määrin yleiskaavan pyöräilyverkosta ja sisältää useita vaikeita risteysjärjestelyjä. Myös jyrkät käännökset vähentävät reitin turvallisuutta ja jouhevaa liikkumista. Sillan käyttäjämäärät tulisivat tässä vaihtoehdossa kasvamaan merkittävästi, mikä voi aiheuttaa ruuhkia ja vaaratilanteita. Siltaa ei voi sellaisenaan leventää, vaan se pitäisi rakentaa uudelleen tulevaisuudessa leveämpää väylää varten.

 

Kuva

Vaihtoehto D - Tourulantie

Tässä vaihtoehdossa baana jatkuisi Hannikaisenkadulta Vapaudenkatua pitkin Tourulantielle. Tourujoki ylitettäisiin nykyisen sillan kautta tai sen rinnalle rakennettavan uuden kevyen liikenteen sillan kautta. Baana jatkuisi Seppälässä Seppäläntietä pitkin kohden Laukaantietä.

Asiantuntijoiden havainnot:

Vaihtoehto pääosin yleiskaavan mukainen ja se mahdollistaa Kankaanpuiston kehittämisen sellaisenaan. Reitti sisältää useita valo-ohjattuja risteyksiä eikä näin tarjoa sujuvaa ja nopeaa yhteyttä. Vilkas liikenteisen Tourulantien varrella ei ole viihtyisää pyöräillä ja sujuva liikkuminen edellyttäisi uuden kevyen liikenteen sillan rakentamisen tien rinnalle. Myös yhteys muille reitistöille vaikeutuu.

 

Lisätiedot

Kankaan baanan vaihtoehtoselvitys
Tutustu Kankaan baanaa koskevaan selvitykseen suunnittelu- ja toteutustilanteesta, hyvän pyöräväylästön kriteereistä ja keskustan katuverkon kehittämisperiaatteista.

Ota yhteyttä

  • Mervi Vallinkoski, p. 050 584 8822, mervi.vallinkoski[at]jyvaskyla.fi
  • Hannu Onkila, p. 050 471 8300, hannu.onkila[at]jyvaskyla.fi