Hyppää pääsisältöön
Kuva
pyöräilijät rantaraitilla

  Pyöräilyn edistämisohjelman taustalla on kaupungin hallituksen päätös vuodelta 2012, jonka mukaan pyöräilylle on laadittava oma kehittämisohjelma pyöräilyn edistämiseksi. Ohjelma tukeutuu pyöräverkon osalta vuonna 2013 laadittuun kaupungin yleiskaavan mukaiseen pyöräilyn tavoiteverkkoon. Myös Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimuksessa on edellytetty pyöräilyn edistämisohjelman laatimista.

  Pyöräilyn ja muun fyysisen aktiivisuuden edistäminen on kannattavaa ja siitä saatavat hyödyt kohdistuvat koko yhteiskuntaan vähentyneinä sairauskuluina ja hyvinvoinnin lisääntymisenä. Pyöräilyn edistämisellä saavutetaan myös muita hyötyjä kuten liikenteen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen vähentyminen. Pyöräilyn lisääntyessä myös moottoriajoneuvoliikenteen sujuvuus paranee. Kaupunkiympäristössä pyöräily on nopea, halpa, ympäristöystävällinen ja vaivaton tapa liikkua.

  Pyöräily on vahvasti esillä kaupungin eri strategioissa ja ohjelmissa. Resurssien viisas käyttö hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistävällä tavalla sekä aktiiviset ja hyvinvoivat asukkaat kuuluvat kaupunkistrategiaan. Edistämisohjelman yhteydessä tehdyssä haastattelussa valtaosa vastaajista, erityisesti ylin johto ja päättäjät suhtautuivat positiivisesti pyöräilyyn ja sen edistämiseen. Käyttäjät pitivät nykyistä suuntaa pyöräilyn edistämiseksi oikeana, mutta edistämistoimiin toivotaan vauhtia ja panostusta sekä kunnianhimoisempaa tavoitteellisuutta.

  Edistämisohjelmassa pyöräilyn kulkumuoto-osuuden tavoitteeksi on asetettu 25 % vuoteen 2025 mennessä, mikä tarkoittaa pyöräilyn määrän kaksinkertaistumista nykytilanteeseen nähden.

  Tavoite on kunnianhimoinen, mutta sen saavuttaminen tiiviissä kaupungissa on mahdollista. Jyväskylässä etäisyydet ovat lyhyet, mikä antaa erinomaisen mahdollisuuden pyöräilyn suosion lisääntymiselle arjen matkoilla.

  Keskeiset kehittämistarpeet ja pyöräilyn edistämistoimenpiteet Jyväskylässä koskevat pyöräilyn huomioimista omana liikennemuotona, keskustan pyöräilyolosuhteiden kehittämistä, pyöräilyn pää- ja aluereittien ja pyöräpysäköinnin parantamista sekä tiedottamisen tehostamista.

  Pyöräilyn infrastruktuurin kehittäminen edellyttää huomattavia taloudellisia panostuksia tulevina vuosina. Hyvään alkuun päästään kuitenkin jo pienillä kohdennetuilla toimenpiteillä kuten pyöräbaanaverkon merkitsemisellä ja viitoituksen parantamisella.

  Lisätietoja: