Kaupunkipyörät Jyväskylään

Lisätiedot

fiksun liikkumisen koordinaattori Kati Kankainen, P. 014 266 8063, kati.kankainen[at]jyvaskyla.fi

liikenteenohjausinsinööri Heikki Vikki, P. 014 266 0547, heikki.vikki[at]jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunki on käynnistänyt suunnitteluprosessin kaupunkipyöräpalvelun käyttöönottamiseksi Jyväskylässä. Tavoitteena on vuoden 2019 aikana suunnitella ja toteuttaa palvelun hankinta siten, että kaupunkipyörät saataisiin käyttöön kesäkaudella 2020.

Selvitysten perusteella Jyväskylässä toimivin on asemallinen kaupunkipyöräjärjestelmä, joka täydentäisi saumattomasti joukkoliikenteen tarjontaa ja tarjoaisi asukkaille uuden tavan tehdä ja täydentää arkimatkoja. Julkiseen liikenteeseen kytkeytyvä kaupunkipyöräpalvelu mahdollistaa nykyistä sujuvammat matkaketjut ja lisää osaltaan myös seudullisen joukkoliikenteen houkuttelevuutta.

Jyväskylän kaupunkipyöräjärjestelmän suunnittelu etenee kevään aikana muun muassa pyöriltä ja järjestelmältä vaadittavien ominaisuuksien määrittelyllä ja pyöräasemaverkoston suunnittelulla. 

Kaupunkipyöräasemien sijaintipaikkoja sai ehdottaa kaupungille toukokuun aikana. Asemapaikkaehdotuksia tuli runsain mitoin, yhteensä peräti 4257. Vastaajia oli yhteensä 836. Kiitos kaikilla vastaajille! Ehdotuksia ja kommentteja hyödynnetään asemaverkoston suunnitteluprosessissa

Kaupunkipyöriä jonossa
Kuva: Kari Hillo
Kaupunkipyöriä parkissa
Kuva: Kari Hillo
Keltaiset kaupunkipyörät
Kuva: Pyöräilykuntien verkosto
Helsingin keltaiset kaupunkipyörät
Kuva: Kati Kankainen

Lisätiedot

fiksun liikkumisen koordinaattori Kati Kankainen, P. 014 266 8063, kati.kankainen[at]jyvaskyla.fi

liikenteenohjausinsinööri Heikki Vikki, P. 014 266 0547, heikki.vikki[at]jyvaskyla.fi