Hyppää pääsisältöön
Kuva
Vihanneksia, hedelmiä ja mausteita vaalealla taustalla. Kuva Toni Härkönen
Pääsisältö

Ruoka on tärkeä osa lapsen kasvua ja kehitystä. Se edistää lapsen fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä ylläpitää vireyttä hoitopäivän aikana. Päiväkotiruokailun tavoitteena on tarjota lapselle riittävät ja tasapainoiset ateriat sekä ohjata lasta monipuoliseen ja vaihtelevaan ruokavalioon. Ateriarytmi ja säännöllisyys ovat myös tärkeä osa lapsen ruokailua. Ruokakasvatus päivähoidossa ohjaa alle kouluikäisiä suomalaiseen perusruokaan. Lasta totutetaan vähitellen uusiin makuihin ja ruoan rakenteessa huomioidaan lapsen yksilölliset tarpeet. Päiväkotiruokailussa korostuu kodin, päiväkodin ja ruokapalvelun saumaton yhteistyö lasten ruokakasvatuksen hyväksi.

Aikuisten esimerkillä ja positiivisella ruokapuheella on suuri merkitys sille, millainen kokemus ruokailusta muodostuu lapselle. Ruokailun tulee olla positiivinen kasvatustilanne ja iloinen osa lapsen päivää. Ruokailoa on hyvä mieli, joka tulee ruoasta, sen tekemisestä, syömisestä ja ruokakokemusten jakamisesta. Ruokailoa ruokkii lapsen luontainen uteliaisuus, uuden kokeileminen, oppiminen ja innostuminen.

Sapere-menetelmä

Sapere on ruokakasvatusmenelmä, jossa lapset tutustuvat ruokamaailmaan aistiensa välityksellä. Saperessa lapset oppivat aistimalla, tutkimalla, kokeilemalla, ihmettelemällä ja leikkimällä. Menetelmä perustuu aistikokemuksiin, joiden kautta lapsi oppii uusia asioita ruokamaailmasta: elintarvikkeista, ruoasta, ruoan alkuperästä ja sen valmistuksesta. Menetelmän keinoja voivat hyödyntää niin vanhemmat kuin ammattikasvattajatkin.

Ruokakasvatuskäsikirja

Kylän Kattauksen ruokakasvatuskäsikirja on tarkoitettu oppaaksi ja työkaluksi ruokapalvelun ja päiväkodin henkilökunnalle. Ruokakasvatuskäsikirjaa voidaan myös käyttää perhepäivähoidossa ruokakasvatuksen tukena. Siihen on koottu tietoa ravitsemuksesta, ruokakasvatuksesta sekä päiväkotien ja ruokapalvelun tuottajan Kylän Kattauksen yhteisesti sovituista toimintatavoista. Käsikirja perustuu Terveyttä ja iloa ruoasta -varhaiskasvatuksen sekä Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuosituksiin. Tästä pääset lukemaan ruokakasvatuskäsikirjaa.

 

Kuva
Ruokapalvelun ja varhaiskasvatuksen yhteinen ruokakasvatuskäsikirja. Kuva Jarno Kemppainen

Makuaakkoset-diplomi

Makuaakkoset-diplomi® on päiväkodeille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän päiväkotiruokailun edistämisestä. Diplomin myöntämisestä vastaa Ammattikeittiöosaajat ry. Suurin osa päiväkodeistamme ovat suorittaneet Makuaakkoset -diplomin.

Makuaakkoset-diplomi

Asiasanat:  
päiväkoti