Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Opettajalle ja varhaiskasvattajalle

Ilmoittauduttuasi taidepajaan ja saatuasi tiedon toteutuvasta pajasta, valmistaudu itse olemaan mukana pajassa. Kulttuuriaitan ohjaajat vastaavat pajan taiteellisesta sisällöstä ja ohjaamisesta, ja opettaja/varhaiskasvattaja vastaa muilta osin omasta ryhmästään. Opettajan/varhaiskasvattajan läsnäolo pajoissa on välttämätön, eikä ohjaajaa saa jättää ryhmän kanssa yksin. Parhaimmillaan taidepaja antaa myös opettajalle uusia ideoita ja näkökulmia työhön.

Valmistele lapset pajaa varten ja kerro heille etukäteen sen sisällöstä. Aikuisen suhtautuminen pajaan ohjaa monesti myös lasten asennetta ja intoa osallistua yhteiseen tekemiseen.

On hyvä tiedottaa taiteilijan tulosta päiväkotiin tai kouluun, jotta ei synny hämminkiä siitä, kuka vieras käytävillä vierailee. Hienoa, jos koko henkilökunta tietää pajasta, koska sama taiteilija saattaa vierailla koululla/päiväkodissa useamman kerran. 

Pajaohjaajat noudattavat koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi laadittua ohjeistusta, jotta työpajatyöskentely on mahdollisimman turvallista ja hygieenistä. 

Taiteilijan kanssa on hyvä keskustella ennen pajaa ja tarkistaa, että kummallakin on samansuuntainen näkemys siitä, miten paja toteutetaan ja miten ohjaajan ja opettajan/varhaiskasvattajan roolit täydentävät toisiaan. Pajaohjaajan on hyvä tietää etukäteen mahdollisista odotuksistasi ja hän voi antaa tarvittaessa lisätietoa sisällöstä, materiaaleista ja omasta työskentelytavastaan. 

Kerro myös luokkasi tai ryhmäsi mahdollisista erityishuomiota vaativista lapsista, jotta ohjaaja voi ottaa heidät huomioon.

Lapsi taiteilijana

Kulttuuriaitan pajoissa ei ole tärkeää se, että töistä tulee tietynlaisia. Taiteilija on oman taiteenalansa asiantuntija ja hänellä voi olla koulun tai päiväkodin arkeen verrattuna erilainen, vapaampi tapa lähestyä tehtäviä. Nauttikaa taiteen toisenlaisesta maailmasta! Osallistuminen ja prosessi ovat tärkeämpiä asioita kuin lopputulos. 

Parhaimmillaan lapset voivat erilaisen tekemisen kautta löytää itsestään taitoja, joista eivät ole ennen tienneet. Näin myös opettaja tai varhaiskasvattaja voi huomata ryhmässään uusia puolia, jotka koulun/päiväkodin perustyössä ovat saattaneet jäädä piiloon.

Tärkeintä on ilo ja tekemisen meininki. Hauskoja ja inspiroivia pajahetkiä!

Anna palautetta! 

Toisinaan on hyvä jättää aikaa pajan jälkeen myös lyhyelle purkamiselle. Menikö hyvin vai jäikö jotakin puuttumaan? Palautetta voi lähettää meille myös jälkikäteen. 

Kaikista varhaiskasvatuksen kulttuuriohjelmaan ja Kompassi-kulttuuriopetussuunnitelmaan kuuluvista sisällöistä voi antaa palautetta ympäri vuoden sähköisen palautelomakkeen kautta. Sekä ruusut että risut ovat meille tärkeitä ja antavat toiminnalle suuntaa. 

Palautelomake