Varhaiskasvatus ja koulut - Taidetta opiksi ja iloksi

Vinkkejä varhaiskasvattajille ja opettajille

Taidepaja saapuu päiväkodille tai koululle, miten toimin?  Parhaimmillaan työpaja antaa varhaiskasvattajalle tai opettajalle uusia ideoita omaan työhön. Ohjeista löytyy tietoa siitä, mitä tulee ottaa työpajan vastaanottamisessa huomioon. 

Kulttuuriaitan palautelomake. Palautteen avulla kehitämme toimintaamme, jotta se palvelisi parhaiten päiväkoteja ja kouluja. 

Lastenkulttuurikeskusten liiton menetelmäpankista löydät lapsille ja nuorille sopivia taidemenetelmiä, joita voidaan käyttää, kokeilla ja soveltaa kouluissa, päiväkodeissa, kerhoissa tai vapaa-ajalla.

Kulttuuriaitan pajaohjaajapankissa esitellään eri taiteenalojen ammattilaisia, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa päiväkodeissa ja kouluissa. Pajaohjaajapankista taideohjaajia voi etsiä joko taiteenaloittain, kohderyhmän ikäjakauman perusteella, taiteilijan nimellä tai kokeilla eri hakusanoja.

Varhaiskasvatuksen kulttuuriohjelma Jyväskylässä

Varhaiskasvatuksen kulttuuriohjelmaan kuuluvat vuosittain jokaiseen kunnalliseen ja yksityiseen päiväkotiin tarjottavat päiväkotien esitykset sekä vuorovuosin eri varhaiskasvatuksen palvelualueille tarjottava taidepajaohjelma, jossa jokainen päiväkodin ryhmä saa valita oman taidepajan. Sekä esitykset että taidepajat toteutetaan päiväkodeilla, joko omalla päiväkodilla tai lähipäiväkodilla. Jokainen päiväkoti tekee oman ilmoittautumisen esityksiin ja taidepajoihin ja ilmoittautumisajan päätyttyä esitysten ja taidepajojen ohjaajat ottavat suoraan yhteyttä päiväkotien yhdyshenkilöihin aikataulujen sopimiseksi. 

Varhaiskasvatuksen kulttuuriohjelma 

Kulttuuriopetussuunnitelma Kompassi Jyväskylässä

Jyväskylän perusopetuksen kulttuuriopetussuunnitelma Kompassi näyttää tien taiteen ja kulttuurin äärelle. Kompassi sisältää vuosittaiset kulttuuriretket sekä eri taiteenalojen taidepajoja ja esityksiä. Kompassi tavoittaa vuosittain kaikki oppilaat esikoulusta alkaen. 

Kulttuuriopetussuunnitelma Kompassi