Kasit kulttuurikriitikkoina

Taidetestaajat-hanke kerää nuorilta palautetta taide-elämyksistä.

Arviot julkaistaan Taidetestaajien verkkosivuila sitä mukaan kun taidevierailuja tehdään. Arvioita voi käydä tutkimassa teosten, vierailukohteiden tai taiteenalojen mukaa jaoteltuna.

Kun tarpeeksi moni luokan oppilas on antanut arvion, voi arvioita lukea verkkosivuilta etsimällä oman koulun ja luokan arviot.