Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lapsia Arjen sankarit -hankkeen työpajassa, kuva Sisko Vähämäki. Kuva Sisko Vähämäki
Pääsisältö

Seudullisesti toimiva lastenkulttuurin yhteistyöverkosto Kulttuuriaitta jakaa joka toinen vuosi lastenkulttuuripalkinnon.

Palkinnon tavoitteena on lisätä lastenkulttuurityön ja taidekasvatuksen tunnettuutta ja alalla toimivien arvostusta. Lastenkulttuuripalkinnolla halutaan antaa tunnustusta pitkäjänteiselle, vaikuttavalle ja saavutettavalle taidetoiminnalle lasten ja nuorten parissa Keski-Suomessa. 

Palkinto voidaan myöntää keskisuomalaiselle työryhmälle, yksittäiselle henkilölle, hankkeelle tai toimintamallille, mutta ei virkatyönään lastenkulttuuria tekevälle henkilölle. Palkinnon suuruus on 1 000 €.

Lopullisen päätöksen palkinnon saajasta tekee Kulttuuriaitan ohjausryhmä, jonka edustajat ovat yhdeksästä Keski-Suomen kunnasta. Ohjausryhmä huomioi valinnassaan erityisesti uudenlaiset ja innovatiiviset toiminta ja -työskentelytavat, jotka auttavat taiteen integroitumisessa lasten arkeen. Palkinnon yleisperusteluissa korostetaan taiteen ja kulttuurin merkitystä lasten itseilmaisulle sekä haetaan innovatiivisia toimintatapoja, joiden avulla lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen merkitys korostuu.

Vuoden 2023 lastenkulttuuripalkinto

Lastenkulttuuripalkinto myönnettiin Keski-Suomen Kulttuurigaalassa koulutaiteilija Laura Sahlmanille. Joka toinen vuosi jaettava palkinto annetaan toimijalle, joka on merkittävästi edistänyt lastenkulttuurin toteutumista ja taidekasvatusta Keski-Suomessa.

Laura Sahlman aloitti koulutaiteilijana Huhtasuon koululla syksyllä 2021. Koulutaiteilijan työssä ovat keskiössä taiteen hyvinvointivaikutukset painottuen oppilaiden ryhmäytymisen, itseilmaisun, kouluviihtyvyyden ja vuorovaikutustaitojen vahvistumiseen. Sahlman on rakentanut toimenkuvansa ja työskentelytapansa tunnistaen herkästi lasten ja nuorten tarpeet. Näin ovat syntyneet yhteiset taideteokset, viikoittaiset taiteilutunnit, hiljaisuuden välitunnit, yksinäisten ryhmä, taidepajat, kahdenkeskiset taidetuokiot ja vierailut oppitunneilla ja pienryhmissä. Yhdessäolo ja työskentely koulutaiteilijan kanssa on avannut nuorten väliltä lukkoja, auttanut ystävyyssuhteiden solmimisessa ja rohkaissut oppilaita löytämään omia ilmaisukanaviaan. Laura Sahlman on tuonut taiteen myös vaativan erityistuen ryhmien hyvinvoinnin osaksi ja tueksi.

Päätöksen lastenkulttuuripalkinnon saajasta teki Kulttuuriaitan ohjausryhmä, jossa on edustajat kymmenestä Keski-Suomen kunnasta. Palkinnon suuruus on 1 000 euroa. Viidennen kerran jaettava palkinto julkistettiin maakunnallisessa Kulttuurigaalassa lauantaina 11.11. Aalto2-museokeskuksessa. Keski-Suomen kulttuurigaala kokoaa yhteen maakunnan kulttuuri- ja taideväkeä juhlimaan alueemme kulttuuritekoja.  

Lisätietoja:

Koordinaattori Marjo Tiainen-Niemistö, p. 040 736 4328, marjo-tiainen.niemisto(at)jyvaskyla.fi

Haitari

Lastenkulttuuripalkinnon saajat