Kulttuurineuvola-toiminta - taidetta ja kulttuuria perheen pienimmille

Yhteystiedot

Koordinaattori Marjo Tiainen-Niemistö
marjo.tiainen-niemisto(at)jyvaskyla.fi
p. 014 266 4048 / 040 736 4328

Suunnittelija Maria Poikonen
maria.poikonen(at)jyvaskyla.fi
p. 014 266 4247 / 050 3063967

Neuvoloiden kulttuurivastaavien yhteystiedot

Pieni nukkuva vauva, jonka vierellä on vauvaperheille suunnattu Kulttuurineuvola-kortti. Kortissa Kutsu metkaan letkaan -runo.

Kulttuurineuvola-kortti kutsuu vauvaperheet taiteen ja kulttuuri pariin sekä kannustaa yhteisiin taide-elämyksiin, niin kotona kuin kaupungilla. Ensimmäinen Kulttuurineuvola-kortti jaetaan kaikille Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten vuoden 2020 vauvoille ja heidän perheilleen neuvolakäynnillä. 

Vauva- ja pikkulapsiperheille suunnattua toimintaa järjestävät mm.

Lasten Lysti
Jyväskylän kirjastot  
Jyväskylän tanssiopisto
Taidepiilo
Jyväskylän taidemuseo 
Jyväskylän kansalaisopiston musiikkileikkikoulut
Jyväskylän seurakunta
Perhekeskus Tourutupa / MLL Jyväskylä
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri
Teatteri Pikkirii
JAMK muskaristudio
Keski-Suomen elokuvakeskus Minikino
Jyvälä

Onko sinulla ideoita ja vinkkejä neuvolayhteistyölle?
Haluaisitko tarjota ohjelmaa, sisältöjä perhevalmennuksiin tai oman toimintasi esittelymateriaalia? Ota yhteyttä! 

Kulttuurineuvola-perhevalmennus ensimmäistä lastaan odottaville ja vauvaperheille Jyväskylän taidemuseolla, 15.1.

Kulttuurineuvola - vinkkejä iloisiin hetkiin vauvan kanssa -perhevalmennus järjestettiin Jyväskylän taidemuseolla  15.tammikuuta. Kulttuurineuvolat on suunnattu sekä ensimmäistä lastaan odottaville että uusille vauvaperheille. Tammikuun Kulttuurineuvolassa tutustuttiin Ryömi, konti - viesti vauvuudesta -tilateokseen ja saatiin maistiaisia Jyväskylän kansalaisopiston Runoleikki-sanataidepajasta. 

Äiti ja kaksi lasta tutkivat yhdessä neuvolan seinällä olevia värikkäitä eläinhahmoja

Taide valloittaa neuvolat! Kyllön neuvolan värikkäitä eläinhahmoja ovat ihastelemassa Heidi Syväoja lastensa Veetin ja Vellan kanssa. Eläinteokset ovat kuvataiteilija Anna Ruthin käsialaa ja ne on toteutettu tarroina neuvolan seinille. 

Mitä tapahtuu Kulttuurineuvolassa? Voiko vauvan kanssa tehdä taidetta, kokea kulttuuria, lähteä konserttiin tai vaikka museoon? 

Kulttuuriaitta aloitti vuonna 2018 yhteistyön perheiden ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden / neuvoloiden kanssa ja kaupunkiin syntyi uudenlainen Kulttuurineuvola-toiminta, joka yhdistää neuvolatyön, taiteen ja kulttuurin. Kulttuurineuvolan ydinajatuksena on, että yhteiset kokemukset tukevat lapsen kehitystä ja kasvua sekä vahvistavat lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta. Yhteiset hetket ovat tärkeitä ja lisäävät hyvinvointia ja voimavaroja. Kulttuurista nauttiminen ei katso ikää ja jo pieni vauva aistii ympäristöään eri tavoin, ensin sylin turvasta ja sitten itse tutkimalla. 

Kulttuurineuvola-toiminnan tavoitteena on 

  • toivottaa jokainen uusi vastasyntynyt kaupunkilainen perheineen mukaan kulttuurin ja taiteen pariin aivan pienestä pitäen
  • innostaa ja opastaa vanhempia ja lapsia tekemään ja kokemaan taidetta yhdessä, niin kotona kuin taidelaitoksissa ja lastentapahtumissa.
  • antaa neuvoloiden henkilökunnalle tietoa ja opastusta, kuinka vinkata nuorille perheille kotikaupungin laajasta koko perheen kulttuuritarjonnasta 

Taidetta neuvoloihin

Kulttuurineuvola-toiminnan kautta taidetta on tuotu neuvolatyön arkeen myös konkreettisesti. Tähän mennessä Sampoharjun, Palokan ja Kyllön neuvolat ovat saaneet kuvataiteilija Anna Ruthin toteuttamat sisätilateokset seinilleen. Kevään 2020 aikana Sampoharjun, Palokan ja Kyllön neuvolat saavat myös tiloihinsa TaidePiiLO-yhdistyksen Vinkkis-kokonaisuudet, johon kuuluu Eläinten sirkus -mobileteos, Leena Junnilan suunnittelemat Vinkkis-kuvataulut sekä luovan leikin laatikon, jonka avulla terveydenhoitajat voivat antaa perheille vinkkejä lapsen taiteellisen toimijuuden tukemiseen. 

Kulttuurineuvola-kortti

Ensimmäinen Kulttuurineuvola-kortti jaetaan kaikille vuonna 2020 syntyville vauvoille ja heidän perheilleen Jyväskylässä, Hankasalmella ja Uuraisilla. Kortin tavoitteena on kertoa taiteen ja kulttuurin merkityksestä lapsen kehityksen tukena ja osana varhaista vuorovaikutusta ja kutsua perheet mukaan taiteen ja kulttuurin pariin heti vauvavuosista alkaen. Kortista löytyy myös linkki Lasten Lystin sivuille, mistä löytyy kattavasti tietoa lastenkulttuuripalveluista ja -tapahtumista. Kortin kannessa oleva Eeva Åkerbladin mittatilaustyönä tehty Kutsu metkaan letkaan -runo kannustaa vauvaperheitä yhdessä tekemiseen, leikkiin ja lorutteluun. 

Kulttuurineuvola-kortti jaetaan suoraan perheille neuvolakäynnin yhteydessä. Kortti mahtuu kätevästi neuvolakorttikoteloon tai sen voi kiinnittää vaikka hoitoalustan lähelle.

Kulttuurineuvolat ensimmäistä lastaan odottaville ja vauvaperheille

Kulttuuriaitan laaja yhteistyöverkosto tarjoaa kulttuuriteemaisia perhevalmennusiltoja ensimmäistä lastaan odottaville perheille ja vauvaperheille. Näissä Kulttuurineuvoloissa on tarjolla muun muassa demonstraatioita vauvaperheiden kulttuuritarjonnasta sekä vinkkejä omaehtoiseen tekemisen kotona: loruja, leikkejä ja lauluja. Taide ja kulttuuri ovat usein läsnä perheen yhteisissä hetkissä tarjoten iloisia tapoja olla vuorovaikutuksessa vauvan kanssa. Kulttuurineuvolat järjestetään taidelaitosten tai kulttuuritoimijoiden tiloissa, esimerkiksi kirjastoissa ja taidemuseossa. Perhevalmennuksiin ilmoittaudutaan neuvoloiden sivuilta. 

Kulttuurineuvola Keski-Suomen museossa - Nalle kertoo!

To 5.11. klo 17-19 Keski-Suomen museo, Alvar Aallon katu 7

Seuraava Kulttuurineuvola-perhevalmennusilta pidetään Keski-Suomen museolla teemalla "Nalle kertoo". Mukana loruttelutuokio Nallen kanssa sekä tutustuminen Keskisuomalaisuutta etsimässä -näyttelyyn vauvaperheen näkökulmasta. Tarjolla on myös pientä purtavaa.  
Ryhmän maksimikoko on 10 henkeä. 

Ilmoittautumislomake

Kulttuurineuvolan vinkkivideot - vinkkejä vauvojen ja taaperoiden taidetuokioihin kotona

Kulttuurineuvolan vinkkivideoiden sarjassa kirjoittaja ja taidekasvattaja Eeva Åkerblad antaa vinkkejä yhteisiin taidetuokioihin kotiin. 
Videot löytyvät jkl kulttuuripalvelut -kanavalta YouTubesta. 

Osa 1. Loruilu
Osa 2. Tehdään varjoteatteria! 
Osa 3. Maalausvinkkejä
Osa 4. Aistileikit

 

Vauvan kaa -hyvinvointitapahtumat

Kulttuuripalvelut sekä kaupungin taidelaitokset esittelevät kaikkein pienimmille tarkoitettua tarjontaansa myös kolme kertaa vuodessa järjestettävissä Vauvan kaa-tapahtumissa Palokan neuvolassa. 

Kulttuuriloiskeita-koulutus terveydenhoitajille 

Kulttuurineuvola-toiminta järjestää Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten neuvolahenkilökunnalle Kulttuuriloiskeita-koulutuksia, joissa avataan avataan kulttuurin ja taiteen roolia nuorten perheiden jaksamisen ja hyvinvoinnin tukena. 

Syksyn 2020 koulutus on valitettavasti jouduttu perumaan, mutta koulutus pyritään järjestämään toisena ajankohtana tai kokonaan etäkoulutuksena. 

Sisältö

Varhainen vuorovaikutus ja musiikki-integraatio / Kaarina Marjanen

FT Kaarina Marjanen on kirjoittanut väitöskirjan Napasointu. Pre- ja postnataalin musiikkikasvatuksen ja varhaisen äiti-vauva -vuorovaikutuksen yhteydet (The Belly-Button Chord. Connections of pre- and postnatal music education with early mother-child interaction). Kaarina Marjanen tarkastelee väitöskirjassaan raskauden aikaisen ja synnytyksen jälkeisen musiikkikasvatuksen vaikutuksia äidin ja vauvan väliseen varhaiseen vuorovaikutukseen. Kaarina on kouluttanut terveydenhoitajia aiemmin mm. Kätilöpäivillä ja Valtakunnallisilla terveydenhoitajapäivillä.

LAKU-lähete / Helinä Juurinen

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta kulttuuripalveluihin on edistetty Lastenkulttuurikeskus Verson jäsenkunnissa Etelä- ja Pohjois-Savossa rakentamalla yhteistyömalli kulttuurisen osallisuuden huomioimiseksi osana sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita. Esikuvina ovat Tampereen kaupungin Kulttuurilähete sekä Kaikukortti-malli.“LAKU-lähete”-toimintamallissa esim. neuvoloiden tai koulujen terveydenhoitajat voivat antaa perheelle lähetteen, jolla ohjataan kulttuuripalveluiden pariin.

Runoleikki-työpaja / Elina Mäkinen

"Tikka nakuttaa ja nakuttaa, pienen kolon puuhun saa…" Runoleikkipajassa tutustutaan runoleikkiin kielenkehityksen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukena. Runoleikit tulevat tutuiksi itse ja yhdessä kokeillen. Pajaa ohjaa sanataideopettaja Elina Mäkinen.

Vauvojen värikylpy -työpaja / Anne Sarja-Kolu

Vauvojen värikylpy on vauvaperheille suunnattu kuvataiteellinen työpaja. Työpajassa edetään materiaalien, värien ja valon kokemisesta, tunnustelusta ja havaitsemisesta itse tuotettuun jälkeen.
Vauvojen tekemiä jälkiä, visuaalisia eleitä ja toimintaa pidetään merkittävinä ja tärkeinä. Itsensä ilmaiseminen visuaalisesti on ihmiselle mielekästä ja tuottaa mielihyvää! Menetelmä on kehitetty
Lastenkulttuurikeskus Kruunupäässä (Pori) yhteistyössä Porin taidemuseon kanssa. Lastenkulttuurikeskuksen kautta Vauvojen värikylpy -toiminta on levinnyt Suomessa ja kansainvälisesti.

Kulttuurineuvola-perhevalmennus ensimmäistä lastaan odottaville ja vauvaperheille Jyväskylän taidemuseolla, 15.1.

Kulttuurineuvola - vinkkejä iloisiin hetkiin vauvan kanssa -perhevalmennus järjestettiin Jyväskylän taidemuseolla  15.tammikuuta. Kulttuurineuvolat on suunnattu sekä ensimmäistä lastaan odottaville että uusille vauvaperheille. Tammikuun Kulttuurineuvolassa tutustuttiin Ryömi, konti - viesti vauvuudesta -tilateokseen ja saatiin maistiaisia Jyväskylän kansalaisopiston Runoleikki-sanataidepajasta. 

Äiti ja kaksi lasta tutkivat yhdessä neuvolan seinällä olevia värikkäitä eläinhahmoja

Taide valloittaa neuvolat! Kyllön neuvolan värikkäitä eläinhahmoja ovat ihastelemassa Heidi Syväoja lastensa Veetin ja Vellan kanssa. Eläinteokset ovat kuvataiteilija Anna Ruthin käsialaa ja ne on toteutettu tarroina neuvolan seinille.