Täydennyskoulutukset

Kulttuuriaitta järjestää vuosittainen opettajille ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle täydennyskoulutusta. Koulutusten sisällöt määräytyvät kentältä tulevien kulloistenkin tarpeiden ja toiveiden mukaan. Esimerkiksi keväällä 2019 koulutusta järjestettiin elokuvakasvatuksesta ja pakohuonepelien soveltamisesta opetuskäyttöön.

KIPINÄÄ KULTTUURISTA JA TULTA TAITEESTA!
Kulttuuriaitan kulttuuriopetussuunnitelmapäivä opettajille

Tule mukaan osallistavaan päivään oppimaan, kokemaan ja innostumaan!

Tiistai 11.2.2020 klo 9-15.45
Jyväskylän kaupunginkirjasto, Vapaudenkatu 39-41, Wolmarinsali 1. kerroksessa.
Työpajat eri tiloissa kaupunginkirjastolla, yksi paja Jyväskylän taidemuseolla.

Koulutus on maksuton.

Kulttuuriopetussuunnitelma-päivä on suunnattu Kulttuuriaitan toimialueen opettajille. Toiminnallisen koulutuspäivän tavoitteena on avata kulttuurikasvatuksen merkitystä ja tavoitteita entistä laajemmin osana yleissivistävää perusopetusta. Keskustellaan taiteen roolista myös hyvinvoinnissa, kiinnostuksen ja innostuksen luojana. Koulutus tarjoaa käytännön vinkkejä ja menetelmiä taidekasvatustyön tekemiseen koulussa. Työpajaosioissa on valittavana vaihtoehdot, valitse ilmoittautumisvaiheessa mieluisin pajatoive, johon haluaisit osallistua. Pyrimme toteuttamaan pajatoiveet, mutta jaamme osallistujat kuitenkin tarvittaessa niin, että jokainen paja toteutuu. Koulutukseen mahtuu yhteensä 50 ensimmäistä ilmoittautujaa. Ilmoittautuminen auki 31.1.2020 klo 16 saakka. 

Ilmoittautumislomake

Aikataulu

Klo 8.30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen      

Klo 9.00
Kulttuurikasvatuksen mahdollisuudet koulussa
Osallistava virittäytyminen päivän teemaan                              

Klo 11-11.45 Lounas (omakustanteinen)

Klo 11.45-13.15 Työpajat 1 (kaksi työpajavaihtoehtoa, valitse ilmoittautuessa 1.toive)

 • Liiketerapia. Keho auki, aistit avoinna - kehollisuus kumppanina arjessa                                                                            
 • Sirkusta kaikille                                                                           

Klo 13.15-13.45 Kahvitauko

Klo 13.45-15.15 Työpajat 2 (kolme työpajavaihtoehtoa, valitse ilmoittautuessa 1.toive)

 • ”Nyt on näin.” Mindfulness / tietoisuustaito             
 • Luova kirjoittaminen                                                         
 • Visual Thinking Strategies -menetelmä

Klo 15.15-15.45 Purku ja päivän päättäminen

Sisällöt

Klo 9-11

Kulttuurikasvatuksen mahdollisuudet koulussa. Antti Lokka, taidekasvatuksen lehtori, OKL, Jyväskylän yliopisto.
Kokemuksia kuvataiteen ja monialaisten kokonaisuuksien näkökulmista. Case-esimerkkejä ja tutkimustuloksia Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ja Jyväskylän alueen koulujen yhteistyöstä.

Osallistava virittäytyminen päivän teemaan. Marianna Räsänen, draamaohjaaja, Osuuskunta Kuje

Klo 11.45-13.15 Työpajat (valitse yksi)

 • Sirkusta kaikille. Erika Forsberg, opettaja, taiteilija
  Työpajassa keksitään temppuja sekä luodaan miniesityksiä. Osallistujat saavat itselleen materiaalin harjoitteista. Työpajaan ei toivota seuraajia, tekemällä oppii. Kaikki voivat osallistua omalla tavallaan, rohkeasti mukaan! Työpaja on esteetön.
   
 • Keho auki, aistit avoinna - kehollisuus kumppanina arjessa. Marianna Räsänen, draamaohjaaja, tanssi-liiketerapeuttisten menetelmien ohjaaja, improvisoija, Osuuskunta Kuje
  Työpajassa tutkimme kehon, mielen ja liikkeen monipuolisia mahdollisuuksia avoimen mielen ja avoimen kehon kautta. Jokaisen keho on ainutlaatuinen ja se on myös jokaisen ihmisen tärkein työkalu – sen avulla me tunnemme, koemme, aistimme ympärillämme olevaa maailmaa ja ihmisiä, myös itseämme ja omia tuntojamme. Siksi on tärkeää tuntea oma kehonsa ja sen monet mahdollisuudet. Pysähdymme sen äärelle, kuinka voimme todella antaa asioiden sisäistyä kehoomme ja reagoida sieltä käsin, luottaa impulsseihimme. Tutkimme työpajassa myös tilaa, muotoa, kontaktia ja vuorovaikutusta kehollisen improvisaation avulla. Työpajan sisällöt ja harjoitukset ovat sovellettavissa sekä arkeen että työhön.

Klo 13.45-15.15 Työpajat (valitse yksi)

 • ”Nyt on näin.” Mindfulness / tietoisuustaito. Nea Porsanger-Rintala, jooga- ja mindfulness/tietoisuustaito-ohjaaja, erityisopettaja
  Työpajan teemana on mindfulness eli tietoisuustaidot: mitä mindfulness tarkoittaa ja miten tunne- ja tietoisuustaitoja voi harjoittaa? Miten tietoisuustaitojen harjoittaminen voi tuoda keskittymiskykyä luokkaan? Työpajassa tutustutaan mm. käytännön pysähtymis- ja havainnointiharjoituksiin, käsitellään onnellisuutta ja merkityksellisyyttä sekä stressinhallintaa mindfulnessin näkökulmasta.
   
 • Luova kirjoittaminen. Jarna Pihlajamäki, sanataiteilija, sanataiteen ja luovan kirjoittamisen ohjaaja, kirjallisuusterapia- ja elämäntarinaohjaaja.
  Lähestytään lukemista ja kirjallisuutta draaman ja luovan kirjoittamisen kautta. Teemoina draamavinkkaus, tarinallistaminen ja oman elämismaailman sanoittaminen opetustyössä. Lukevan ja kirjoittavan minän aistit, arvot ja (opittu) viisaus.
   
 • Visual Thinking Strategies -menetelmä. Sirpa Turpeinen, museolehtori HUOM. työpaja Jyväskylän taidemuseolla, Kauppakatu 23
  Miten nykytaidetta voisi käyttää monialaisessa oppimisessa? Voisiko taiteen tarkastelu kehittää monilukutaitoa, ajattelua ja oppimaan oppimista? Työpajassa tutustutaan keskustelevaan kuvantarkastelumenetelmään (VTS - Visual Thinking Strategies), jota voi soveltaa minkä tahansa elämän ilmiön tutkimiseen yhdessä. Visual Thinking Strategies on keskusteleva kuvan tarkastelun menetelmä, jossa ryhmä tekee tulkintoja ja havaintoja teoksesta ja sanoittaa ne yhteisesti jaettavaksi. Ohjaaja ohjaa keskustelua, mutta ei kerro omia tulkintojaan tai faktoja teoksesta. Yhteisessä tuokiossa ei pyritä yhteisymmärrykseen vaan nostetaan esille erilaisia tulkintoja ja näkökulmia. Oikeita tai vääriä vastauksia ei ole. Kaikki voivat osallistua ilman aikaisempaa tietoa teoksesta.

Klo 15.15-15.45 Purku ja koulutuspäivän päättäminen

Lisätietoja:

Maria Poikonen, suunnittelija, p. 050 3063 967, maria.poikonen(a)jyvaskyla.fi


Jyväskylän kaupunginteatteri: KASVATTAJA, ÄLÄ SUOSTU LUUSERIKSI!
Voimaa ja keinoja haasteiden kohtaamiseen

3.4. ja 4.4. (sama sisältö molempina päivinä)
Jyväskylän kaupunginteatteri, os. Vapaudenkatu 36, käynti Kilpisenkadun puolelta henkilökunnan ovesta

Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja osallistujille maksuton. Mukaan mahtuu 20 ensimmäistä osallistujaa. 

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajille ja ohjaajille, sekä muille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville
Ilmoittautuminen 27.3.2020 klo 16 mennessä.
Ilmoittautumislomake 3.4. koulutukseen
Ilmoittautumislomake 4.4. koulutukseen

Koulutus antaa välineitä kohdata vaikeita tilanteita ja haasteellisia oppilaita työarjessa. Se lisää osallistujien omia voimavaroja sekä mahdollistaa luottamuksellisessa ilmapiirissä vertaisryhmäkeskustelun. Päivän aikana osallistujat pääsevät työskentelyn pohjalta jakamaan kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä niin haastavissa tilanteissa kuin palautumisessaan niistä. Työskentelyyn osallistuminen tapahtuu jokaisen omista lähtökohdista ja tarpeista. Tule sellaisena kuin olet! Lähestymme aihetta myös huumorin ja ilon kautta.

Aikataulu

9-9.30 ilmoittautuminen ja kahvit + sämpylät

9.30-11.30 Läsnäolo-luento osallistavin menetelmin 

11.30-12.30 lounas (omakustanteinen)

12.30-14.30 Forum-teatteriprosessi 

14.30-16.00 Purku ja päivän päättäminen. Loppukahvit + palaute

Sisällöt

Klo 9.30-11.30 Läsnäolon kokemukset työssä parantavat kohtaamisten laatua, lisäävät luovuutta ja yhteistä ymmärrystä. Yhteisökouluttaja, filosofian tohtori Virpi Koskela
Virpi Koskela alustaa läsnäolon kokemusten merkityksestä ihmisten väliselle kohtaamiselle sekä fasilitoi ryhmälle aiheeseen liittyviä,
kokemuksellisia tehtäviä. Kahden tunnin kokonaisuuden tavoitteena on omien läsnäolokokemusten mieliin palauttaminen ja niiden
lisääminen työarjen kohtaamisiin. Menetelminä kohtaamisessa ovat hiljentyminen, muistelu ja kokemusten jakaminen.

Klo 12.30-14.30 Osallistavan teatterin mahdollisuudet koulukiusaamisen ehkäisyssä. Teatteri-ilmaisunohjaaja amk Hannu Rantala
Työpajassa tutustutaan toiminnallisin menetelmin ja draamaharjoitteiden avulla osallistavan teatterin tarjoamiin keinoihin koulukiusaamisen
ehkäisyssä. Työmuotona käytämme Forum-teatteria, jossa keskiössä on osallistujaryhmän vuorovaikutuksellinen matka.

Klo 14.30-16.00 Purku ja päivän päättäminen. KM, teatterikuraattori Antti Niskanen
Antti Niskasen vetämässä osuudessa kootaan ajatuksia koulutuspäivästä. Aihetta lähestytään dialogisesti ja välineinä käytetään
toiminnallisia, draamalähtöisiä menetelmiä.

Lisätietoja:

Hilkka Hyttinen, teatterinjohtaja, Jyväskylän kaupunginteatteri
Mobile p. 050 311 8705, hilkka.hyttinen(a)jyvaskyla.fi