Kulttuuriaitan lastenkulttuuripalkinto

Kulttuuriaitan lastenkulttuuripalkinto 2019 Lukumummit ja -vaarit -toiminta Keski-Suomessa

 

Kulttuuriaitan lastenkulttuuripalkinto 2019 Lukumummi ja -vaari -toiminnalle Lapsen oikeuksien päivän juhlahetkessä 20.11.

Kulttuuriaitan lastenkulttuuripalkinto luovutettiin Lukumummi ja -vaari -toiminnalle Keski-Suomessa Lapsen oikeuksien juhlahetkessä 20.11. Palkinnon vastaanottivat lukumummi Marja-Leena Pitkäjärvi ja lukuvaari Seppo Heinonen.

Seudullisesti toimiva lastenkulttuurin yhteistyöverkosto Kulttuuriaitta jakaa joka toinen vuosi Lapsen oikeuksien päivänä lastenkulttuuripalkinnon, jonka tavoitteena on lisätä lastenkulttuurityön ja taidekasvatuksen tunnettuutta ja alalla toimivien arvostusta. Lastenkulttuuripalkinnolla halutaan antaa tunnustusta pitkäjänteiselle, vaikuttavalle ja saavutettavalle taidetoiminnalle lasten ja nuorten parissa Keski-Suomessa. 

Palkinto voidaan myöntää keskisuomalaiselle työryhmälle, yksittäiselle henkilölle, hankkeelle tai toimintamallille, mutta ei virkatyönään lastenkulttuuria tekevälle henkilölle. Palkinnon suuruus on 1 000 €. Lastenkulttuuripalkinnon saajaa voi ehdottaa vapaasti ja vuonna 2019 ehdotuksia palkinnon saajaksi pystyi antamaan verkkolomakkeella syyskuun aikana. Lopullisen päätöksen palkinnon saajasta tekee Kulttuuriaitan ohjausryhmä, jossa on edustajat yhdeksästä Keski-Suomen kunnasta. Ohjausryhmä huomioi valinnassaan erityisesti uudenlaiset ja innovatiiviset toiminta ja -työskentelytavat, jotka auttavat taiteen integroitumisessa lasten arkeen. Palkinnon yleisperusteluissa korostetaan taiteen ja kulttuurin merkitystä lasten itseilmaisulle sekä haetaan innovatiivisia toimintatapoja, joiden avulla lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen merkitys erityisesti korostuu.

Lastenkulttuuripalkinto 2019 Lukumummi ja -vaari -toiminnalle

Lastenkulttuuripalkinto 2019 luovutettiin Lapsen oikeuksien juhlahetkessä 20.11. Lukumummi ja -vaari -toiminnalle Keski-Suomessa. Palkinnon vastaanottivat lukumummi Marja-Leena Pitkäjärvi ja lukuvaari Seppo Heinonen.

Palkinnon perusteluissa korostetaan Lukumummit ja -vaarit -hankkeen tärkeää työtä lasten hiipumassa olevan lukuharrastuksen ylläpitämisessä. Toiminnassa on myös merkittävää lasten ja ikääntyneiden ylisukupolvinen kohtaaminen. Lukumummit ja -vaarit ovat innokkaita vapaaehtoisia senioreita, jotka lukevat mielellään kouluissa lasten kanssa ja tukevat näin lasten teknisen lukutaidon ja sanavaraston kasvua sekä innostavat lapsia mielikuvitusta ja luovuutta kehittävän lukemisen pariin myös vapaa-ajalla.

Lukumummit ja -vaarit käyvät kouluilla lukemassa kerran viikossa, yhden oppilaan kanssa kerrallaan. Kahdenkeskisissä lukutuokioissa luetaan kirjaa ja keskustellaan luetusta monipuolisesti. Muut luokan oppilaat pääsevät nauttimaan oman ”varamummon” seurasta yhteisissä luokkatuokioissa.

 


 

Lastenkulttuuripalkinnon saajat

Arja Antikainen 2017

Vuonna 2017 Kulttuuriaitan lastenkulttuuripalkinnon saajaksi valittiin nuorisonohjaaja Arja Antikainen, joka on ohjannut Korpilahdella ansiokkaasti lasten ja nuorten ilmaisutaidon ryhmiä 30 vuoden ajan. Näin Arja kertoo itse työstään: 

"Nuorisoteatterityöstä tuli minun juttuni. Aluksi ryhmiä oli vain yksi, yläasteikäisten ja sitä vanhempien ryhmä. 2000-luvulta lähtien on toiminut myös ala-asteikäisten ryhmä. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa pari tuntia kerrallaan. Nuoremmat opettelevat ilmaisun perustaitoja ja tekevät omia pieniä näytelmiä. Vanhemmat kertaavat syyslukukauden ajan aiemmin opittua ja opettelevat uutta. Keväisin valmistuu vanhempien ryhmän näytelmä.

Jo opetuksen alkuvaiheessa mielessäni oli ajatus teatteriharrastuksen jatkuvuudesta. Koin tärkeänä, että lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus opiskella ja harrastaa teatteria pitkäjänteisesti. Tuo ajatus toteutui. Nuorimmat aloittavat ilmaisutaidon ryhmässä ensimmäisellä luokalla ja jatkavat siitä eteenpäin. Monet ovat olleet mukana koko yläkoulun ajan ja vielä sen jälkeenkin. Ennätys on 12 vuotta. Siirtyminen vanhempien ryhmään on seitsemäsluokkalaisille iso juttu. Silloin pääsee mukaan keväällä valmistettavaan näytelmään.

Kaikkein tärkeintä on kuitenkin perustyö sekä toisen työn kunnioittaminen. Ja alussa on aina hiljaisuus."

Arjen sankarit -hanke 2015

Ensimmäinen lastenkulttuuripalkinto luovutettiin vuonna 2015 Arjen sankarit -yhteisöprojektille, jossa eri sukupolvet kohtasivat ja innoittivat luoviin kokeiluihin. Arjen sankareissa mahdollistettiin pienillä, mutta suunnitelmallisilla kohtaamisilla taidetoimintaa eri välinein. Projektin dokumentoitiin ansiokkaasti ja toimintamalli on helposti hyödynnettävissä muuallakin eri tavoin. Projetkin lopputuloksista paistoi aito yhdessä tekemisen ilo. Projektin toteutuksesta vastasivat taiteilijat Ilona Lehtoranta (nukketeatteritaiteilija), Markus Petsalo (näyttelijä, muusikko) ja Sisko Vähämäki (elokuva- ja mediakasvattaja). Osallistujina olivat esikoululaiset ja palvelutalon asukkaat Kypärämäestä  ja Huhtasuolta.

Lisätietoja:

Koordinaattori Marjo Tiainen-Niemistö, p. 014 266 4048, marjo-tiainen.niemisto(at)jyvaskyla.fi

Kulttuuriaitan lastenkulttuuripalkinto 2019 Lukumummit ja -vaarit -toiminta Keski-Suomessa

 

Kulttuuriaitan lastenkulttuuripalkinto 2019 Lukumummi ja -vaari -toiminnalle Lapsen oikeuksien päivän juhlahetkessä 20.11.

Kulttuuriaitan lastenkulttuuripalkinto luovutettiin Lukumummi ja -vaari -toiminnalle Keski-Suomessa Lapsen oikeuksien juhlahetkessä 20.11. Palkinnon vastaanottivat lukumummi Marja-Leena Pitkäjärvi ja lukuvaari Seppo Heinonen.