Kulttuuriaitta 15 v. - KOPS-seminaari

Kulttuuriaitta 15 v. maljojen kohotus KOPS-seminaarin päätteeksi Nikolainkulmassa, 2018

Maljat nousivat 15 vuoden lastenkulttuuriyhteistyölle 31.10. Nikolainkulmassa.
 

Kypärämäen koulun 5M -musiikkiluokan lauluryhmä KOPS-seminaarissa ja Kulttuuriaitta 15v juhlistustilaisuudessa

Kypärämäen koulun 5M-musiikkiluokan lauluryhmä esitti juhlassa Kaksi kättä hississä -kappaleen.

Viisitoista vuotta eikä yhtään suotta!

Tasa-arvo, helppous, yhteistyö, toimivien ideoiden kierrättäminen, uusia näkökulmia, mielekäs tapa tukea monenlaista oppimista.

Maljat nousivat 15 vuoden lastenkulttuuriyhteistyölle 31.10.2018, kun  Kulttuuriaitan yhteistyöverkoston edustajien innokas joukko kokoontui Nikolainkulmaan vaihtamaan kuulumisia kulttuuriopetussuunnitelmatyöstä. Viidentoista vuoden takaisesta innostuneesta luovasta kaaoksesta on tultu pitkä matka nykyiseen organisoituun ja tavoitteelliseen tapaan tuoda taide ja kulttuuri tueksi, opiksi ja iloksi koulun arkeen. Kompassi, Kulttuuripolku, Kulttuurikello, Kulttuuri-Kuukka, Kulttuurivakka, Kulttuuriportaat, Kulttuuriaskeleet…. monta nimeä suunnitelmalla, joka toteuttaa koulujen yleissivistävää tehtävää myös kulttuurikasvatuksen osalta: taiteeseen tutustumista,  itse tekemistä ja kokemista, ihmettelemistä ja ällistymistä.

Tämän mahdollistaa koulujen sekä taiteen ammattilaisten vahva sitoutuminen yhteistyöhön.  Kouluissa toimiva taiteilija on sekä ohjaaja että lasten osallistumista seuratessaan myös oppija!

Taidelaitokset  saavat uutta potkua yleisötyöhön, uusia kohderyhmiä ja suoraa palautetta.

”Voisimmeko saada museoomme vielä toisenkin ikäluokan säännöllisesti vierailulle?” ”Järjestetään syventävä koulutus opettajille teemalla miten taide toimii yhteiskunnassa, yliopisto mukaan!”  ”Ei tarvitse olla yksin, kun verkosto tukee”, kommentoitiin keskiviikon keskustelussa!

KOPS on kulttuuri- ja opetustoimea innovatiivisella tavalla yhdistävä työkalu, joka antaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia  lapsen kasvamisen tueksi. Minä osaan, minä uskallan!  Se toteuttaa yhdenvertaisuuden ja  saavutettavuuden periaatetta: kulttuuri ja taide on jokaisen oikeus. Meillä on maailmanlaajuisesti arvostettu peruskoulujärjestelmä, jonka uudessa opetussuunnitelmassa mainitaan kulttuurikasvatus yhtenä työkaluna toteuttaa kaikkia laaja-alaisen osaamisen alueita.  

Taiteen ja kulttuurin vaikutuksesta ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä yhteiskuntaan ylipäätään on olemassa paljon tutkimustietoa. Nyky-yhteiskunnassa myös luovan talouden käsite on vahvasti esillä julkisessa keskustelussa.  Kulttuurilla on myös vaikutuksensa ympäristötietouteen ja kestävään kehitykseen. Iloitsemme mahdollisuudesta olla omalta osaltamme tässä työssä mukana, iloitsemme yhteistyöstä ja jokaisesta ilon ja onnistumisen pilkahduksesta lapsen silmissä!

 

Kypärämäen koulun 5M -musiikkiluokan lauluryhmä KOPS-seminaarissa ja Kulttuuriaitta 15v juhlistustilaisuudessa

Kypärämäen koulun 5M-musiikkiluokan lauluryhmä esitti juhlassa Kaksi kättä hississä -kappaleen.