Kulttuuriaitta

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto

Kulttuuriaitta kuuluu Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenverkostoon, joka edistää ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten toimintaedellytyksiä ja vahvistaa lastenkulttuurialan osaamista ja tunnettuutta valtakunnallisesti. Liitto järjestää vuosittain Valtakunnallisen lastenkulttuurifoorumin ja tarjoaa lastenkulttuuritoimijoille verkostoitumismahdollisuuksia.

Kulttuuriaitta on Jyväskylän, MuuramenHankasalmen, Toivakan, Uuraisten, Laukaan, Petäjäveden, Keuruun ja Multian alueella toimiva lasten- ja nuortenkulttuurin yhteistyöverkosto. Kulttuuriaitta on yksi Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton perustajajäsenistä. Tuomme taiteen ja kulttuurin iloa lapsille sekä heidän kanssaan työskenteleville järjestämällä monitaiteisia, osallistavia ja inspiroivia taidepajoja kouluissa ja päiväkodeissa.

Toiminnan perustana ovat tavoitteelliset kulttuuriopetus- tai kulttuurikasvatussuunnitelmat. Kulttuuriaitta tarjoaa myös taiteen keinojen käyttöön liittyviä koulutuksia kasvatusalan ammattilaisille. Kulttuuriaitan ohjaajapankista löytyy alan ammattilaisia myös muiden kulttuuritoimijoiden tarpeisiin!

Kulttuuriaitan toiminnan koordinoinnista vastaa Jyväskylän kaupungin kulttuuripalvelut. Toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö sekä toimialueen kunnat. Kulttuuriaitta suunnittelee ja kehittää toimintaansa moniammatillisissa työryhmissä yhteistyössä toimialueensa taiteilijoiden, taidekasvattajien, taide- ja kulttuurilaitosten, yhdistysten sekä kuntien eri toimialojen kanssa. 

Pääosa Kulttuuriaitan tarjonnasta kohdennetaan suoraan kokonaisille ikäluokille osana kulttuuriopetussuunnitelmia. Lisäksi ohjelmasta löytyy kunnasta riippuen tarjontaa lasten ja nuorten vapaa-aikaan sekä perheille.

 

Kulttuuriaitan Aitan Avain -logo

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto

Kulttuuriaitta kuuluu Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenverkostoon, joka edistää ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten toimintaedellytyksiä ja vahvistaa lastenkulttuurialan osaamista ja tunnettuutta valtakunnallisesti. Liitto järjestää vuosittain Valtakunnallisen lastenkulttuurifoorumin ja tarjoaa lastenkulttuuritoimijoille verkostoitumismahdollisuuksia.