Hyppää pääsisältöön
Kuva
Viisi poikaa maalaavat graffitia ulkona. Kuva Maria Poikonen
Pääsisältö

Kulttuuriaitta on Jyväskylän, MuuramenHankasalmen, Toivakan, Uuraisten, Laukaan, PetäjävedenKeuruun, Multian ja Äänekosken alueella toimiva lasten- ja nuortenkulttuurin yhteistyöverkosto. Jyväskylän kaupunki on yksi Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton perustajajäsenistä.

Kulttuuriaitta tuo taiteen ja kulttuurin iloa lasten, nuorten, perheiden  sekä lasten kanssa työtä tekevien ammattilaisten arkeen. Kulttuuriaitta tarjoaa monitaiteisia, osallistavia ja inspiroivia taidepajoja, kulttuuriretkiä, lastenkulttuuritapahtumia. Lisäksi Kulttuuriaitta järjestää koulutuksia, seminaareja ja verkostotapaamisia lastenkulttuurin parissa työskenteleville. Toiminta nappaa perheet mukaan alusta alkaen kulttuurineuvolan kautta. Kulttuuripolku jatkuu varhaiskasvatuksen ja perusasteen kautta myös nuorten vapaa-aikaan.

Kulttuuriaitta suunnittelee ja kehittää toimintaansa moniammatillisissa työryhmissä yhteistyössä toimialueensa taiteilijoiden, taidekasvattajien, taide- ja kulttuurilaitosten, yhdistysten sekä kuntien eri toimialojen kanssa.

Kulttuuriaitta jakaa joka toinen vuosi lastenkulttuuripalkinnon keskisuomalaiselle toimijalle innovatiivisesta työstä lastenkulttuurin parissa. Uusimpana toiminnan muotona on aloitettu yhteistyö neuvoloiden kanssa. Kulttuuriaitan toimintakunnat tuottavat itse lastenkulttuuripalvelunsa, mutta tekevät myös yhteistyötä keskenään. 

Toiminnassa merkittävässä roolissa ovat tavoitteelliset kulttuuriopetus- tai kulttuurikasvatussuunnitelmat. Kulttuuriaitta tarjoaa myös taiteen keinojen käyttöön liittyviä koulutuksia kasvatusalan ammattilaisille. 

Kulttuuriaitan toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö sekä toimialueen kunnat. Jyväskylän kaupungin kulttuuri-ja osallisuuspalvelut vastaa OKM- yhteyksistä sekä yhteisten asioiden koordinoinnista. 

Kulttuuriaitta-kuntien lastenkulttuurivastaavien yhteystiedot löytyvät sivulta Avainhenkilöt.

Kuva
Kulttuuriaitan Aitan Avain -logo. Kuva Minja Revonkorpi

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto

Kulttuuriaitta kuuluu Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenverkostoon. 

Liiton tarkoituksena on edistää ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten toimintaedellytyksiä ja vahvistaa lastenkulttuurialan osaamista ja tunnettuutta valtakunnallisesti.

Liitto järjestää vuosittain Valtakunnallisen lastenkulttuurifoorumin ja tarjoaa lastenkulttuuritoimijoille verkostoitumismahdollisuuksia.

Asiasanat:  
lapsi
nuori