Museot ja galleriat

Museokasvatus on Jyväskylän vahvuus

Jyväskylä on museokasvatuksessa valtakunnallisesti arvostettu keskus, museokasvatus on Jyväskylän vahvuus. Museokasvatus on oleellinen osa museotyötä. Jyväskyläläismuseoiden museokasvatus tukee elinikäistä oppimista ja tarjoaa välineitä opiskeluun. Museot ovat elämysten, tunteiden, kokemuksellisen oppimisen ja yhdessä tekemisen paikkoja. Museot ovat paikkoja, jonne eri ikäiset, fyysisiltä tai psyykkisiltä ominaisuuksiltaan erilaiset asiakkaat tuntevat itsensä tervetulleiksi kulttuuritaustastaan, uskonnostaan, asuinpaikkakunnastaan tai sosiaalisesta asemastaan riippumatta. Erityisryhmät otetaan huomioon kaikessa museotoiminnassa (esteettömyys, saavutettavuus, sovellettavuus).

Museot

Alvar Aalto -museo
Alvar Aalto -museo toimii kahdessa kaupungissa, Jyväskylässä ja Helsingissä, joissa sillä on kaikkiaan neljä yleisölle avointa kohdetta. Jyväskylässä sijaitseva rakennustaiteen ja muotoilun erikoismuseo on Aalto-informaation kansallinen ja kansainvälinen keskus.

Jyväskylän taidemuseo
Museon toimialaan kuuluvat erityisesti keskisuomalainen kuvataide, suomalainen ja kansainvälinen taidegrafiikka sekä kokoelmiin liittyvä koti- ja ulkomainen taide.

Keski-Suomen luontomuseo

Keski-Suomen museo
Keski-Suomen museo on kulttuurihistoriallinen museo.Museo toimii Keski-Suomen alueen maakuntamuseona sekä Jyväskylän kaupunginmuseona. Näyttelyiden lisäksi Keski-Suomen museo harjoittaa alansa tutkimusta, tallentamista, opetusta ja huolehtii muun muassa rakennuskulttuurin ja kulttuuriympäristön tutkimisesta ja inventoinneista.

Suomen ilmavoimamuseo
Suomen Ilmavoimamuseo on erikoismuseo, jonka tehtävänä on tallentaa, tutkia ja esitellä Suomen Ilmavoimien historiaa ja käytössä ollutta lentokonekalustoa

Suomen kantelemuseo

Suomen käsityön museo
Suomen käsityön museo on käsityön ja käsiteollisuuden asiantuntija, valtakunnallinen erikoismuseo, jonka osana toimivat Suomen kansallispukukeskus ja Konservointikeskus.
Suomen kansallispukukeskus
Konservointikeskus

Suomen Tietojenkäsittelymuseoyhdistys
Suomen Tietojenkäsittelymuseoyhdistys ry kerää ja tallentaa automaattiseen tietojenkäsittelyyn liittyviä laitteita ja oheismateriaaleja Tietojenkäsittelymuseon kokoelmiin.

Jyväskylän yliopiston museo

Galleriat

Artografia - keskisuomalaisen taiteen kotisivu

Höyrygalleria

Galleria Becker / Taidelainaamo

Galleria Patina

Galleria C4t

Jyväskylän Grafiikkakeskus - Galleria Ratamo
Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamo, johon kuuluvat Galleria Ratamo sekä grafiikan ja valokuvauksen työtilat, on tekemisen, kokemisen ja oppimisen kohtauspaikka grafiikasta ja valokuvauksesta kiinnostuneille Jyväskylässä.

Jyväskylän kansalaisopiston näyttelyt


Tietoa Jyväskylän museopalveluista

Strategioita ja selvityksiä

Tilastotietoja museoiden toiminnasta

Museoiden toimintasäännöstö

Jyväskylän museotoimi

Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa.
Laki museolain 1. ja 2. pykälän muuttamisesta 2005

Keski-Suomen museo

Keski-Suomen museon tehtävänä on huolehtia toiminta-alueensa aineellisen ja henkisen perinteen, kulttuuriympäristön sekä kulttuurihistorian tutkimuksesta, tallentamisesta, opettamisesta ja tiedon välittämisestä sekä näyttely- ja julkaisutoiminnasta. Museoviraston kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaan museo vastaa ainoana antikvaarisena viranomaisena kulttuuriympäristön hoidosta ja valvonnasta maakunnan alueella.

Jyväskylän taidemuseo

Jyväskylän taidemuseon tehtävänä on huolehtia oman toiminta-alueensa visuaalisen kulttuurin tallentamisesta, tutkimuksesta, opetuksesta, tiedonvälityksestä sekä näyttely- ja julkaisutoiminnasta. Museon toimialaan kuuluvat erityisesti keskisuomalainen kuvataide, suomalainen ja kansainvälinen taidegrafiikka sekä kokoelmiin liittyvä koti- ja ulkomainen taide.

Suomen käsityön museo

Suomen käsityön museo on valtakunnallinen erikoismuseo, joka toimii suomalaisen käsityökulttuurin, käsityön perinteen sekä tiedon ja taidon säilyttäjänä, hoitajana, tallentajana ja välittäjänä. Museo tukee ja edistää käsityön arvostusta ja käsityötä ammattina, taiteena, harrastuksena sekä kannustaa luovaan yrittäjyyteen. Museon toimintakenttä on kansallinen ja kansainvälinen. Kansallispukukeskus esittelee suomalaisia kansallispukuja ja muuta perinteistä pukeutumista sekä neuvoo kansallispukuihin liittyvissä asioissa.

Lisää tietoa museotoimintaa ohjaavista säännöistä

Hyvä tietää museoalasta

Lait ja toimintaa ohjaavat säännöt

Tietoa museoalasta ja Suomen museoista

Tietoa tekijänoikeuksista

Tilastotietoja

Muistiorganisaatioita ja alan toimijoita