Hyppää pääsisältöön
Kuva
Ihmisiä katselemassa seinälle ripustettuja tauluja taidemuseossa. Kuva Sanna Lahti
Pääsisältö

Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta on päättänyt kokouksessaan 17.1.2024 kulttuuritoiminnan kumppanuussopimuksista. Kumppanuussopimusten sopimussummat on tarkistettu ja niissä on huomioitu Jyväskylän kaupungin talouden sopeutustoimenpiteenä määrärahaleikkausten kohdistuminen avustuksiin.

Taiteen vapaan kentän kumppanuussopimukset vuosille 2024-2025:

Eurooppa Neljä Teatterin Kannatus ry 31 000 €
Jyväskylän Festivaaliyhdistys ry 129 000 €
Jyväskylän Taiteilijaseura ry 22 000 €
Keski-Suomen Alueooppera ry 21 000 €
Keski-Suomen elokuvakeskus ry 25 500 €
Keski-Suomen kirjailijat ry 21 000 €
Keski-Suomen Tanssin Keskus ry 31 000 €
Loiskis ry 39 000 €
Luovan valokuvauksen keskus ry 20 000 €
Sirkus- ja monitaideyhdistys Company Uusi Maailma ry 20 000 €
Tanssiryhmä Off/Balance ry 20 000 €
Teatterikone Osk 21 000 €
Yläkaupungin Yö ry 23 400 € 

Kulttuuritoiminnan muut kumppanuussopimukset vuodelle 2024

Avoimen tiedon keskus/Keski-Suomen luontomuseo 30 000 €
Jyväskylän Tanssiopisto – Jyväskylän Tanssiyhdistys ry 35 000 €
Suomen ilmavoimamuseosäätiö sr 50 000 €
Taito Keski-Suomi ry 25 500 €

Vuosi 2023

Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta on päättänyt kokouksessaan 11.1.2023 kulttuurin kumppanuussopimuksista seuraavien yhteisöjen kanssa:

Taiteen vapaan kentän kumppanuussopimukset vuosille 2023-2025:

Eurooppa Neljä Teatterin Kannatus ry 35 000 €
Jyväskylän Festivaaliyhdistys ry 153 000 €
Jyväskylän Taiteilijaseura ry 25 000 €
Keski-Suomen Alueooppera ry 25 000 €
Keski-Suomen elokuvakeskus ry 30 000 €
Keski-Suomen kirjailijat ry 25 000 €
Keski-Suomen Tanssin Keskus ry 35 000 €
Loiskis ry 41 800 €
Luovan valokuvauksen keskus ry 20 000 €
Sirkus- ja monitaideyhdistys Company Uusi Maailma ry 20 000 €
Tanssiryhmä Off/Balance ry 23 000 €
Teatterikone Osk 25 000 €
Yläkaupungin Yö ry 25 000 €

Kulttuurin kumppanuussopimukset vuodelle 2023:

Jyväskylän Tanssiopisto – Jyväskylän Tanssiyhdistys ry 40 000 €
Taito Keski-Suomi ry 30 000 € 

Lisäksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 28.11.2022 seuraavat kulttuurin kumppanuussopimukset Jyväskylän kaupungin talousarvion yhteydessä: 

Avoimen tiedon keskus/Keski-Suomen luontomuseo 38 800 €
Suomen ilmavoimamuseosäätiö sr 59 000 €

Kumppanuussopimushaku vuosille 2023-2025: Taiteen vapaa kenttä 

Kulttuurin kumppanuussopimuksien hakuaika vuosille 2023-2025 päättyi 2.10.2022

Kulttuurin kumppanuussopimushaku vuosille 2023-2025 on kohdistettu taiteen vapaan kentän toimijoille ja sopimukset laaditaan kolmivuotisiksi. Taiteen vapaalla kentällä tarkoitetaan ammattimaisia toimijoita, jotka eivät saa valtionosuutta tai eivät toimi kunnallisina kulttuurilaitoksina. Kumppanuussopimuksen minimi on 20 000 euroa.

Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti uusista kumppanuuksista 11.1.2023.  

Kumppanuussopimushaku on ehdollinen 

Uuden kulttuurin kumppanuussopimushakuprosessin eteneminen edellyttää lisärahoitusta Jyväskylän kaupungin talousarviossa vuoden 2023 kulttuurin avustuksiin ja kumppanuussopimuksiin. Mikäli lisärahoitus ei etene ehdotuksen mukaisesti, Jyväskylän kaupunki solmii kumppanuussopimukset vuoden 2022 irtisanottujen taiteen vapaan kentän kumppanuussopimusasiakkaiden kesken vanhalla kriteeristöllä.  

Tämä tarkoittaa hakuprosessin keskeytymistä ja keskeytyksestä tiedotetaan välittömästi kaikkia hakijoita.  

Mikä taho voi hakea kumppanuussopimusta? 

Kulttuurin kumppanuussopimuskriteerit:

 • Hakijan on oltava oikeustoimikelpoinen yhdistys tai yhteisö, jonka toiminta on määriteltävissä taiteen vapaalle kentälle
 • Hakijayhteisön kotipaikka on Jyväskylä
 • Hakijayhteisöllä on y-tunnus
 • Hakijan toiminta on ammattimaista, pitkäjänteistä ja jatkuvaa
 • Yhteisön toiminnalla on alueellista vaikuttavuutta
 • Toiminta on saanut muuta rahoitusta
 • Hakijatahon toiminta on ympärivuotista
 • Hakijatahon toiminnassa on huomioitu Jyväskylän kaupunkistrategian ja kulttuuristrategian painopistealueet
 • Hakijataho kykenee esittämään toimintasuunnitelmassaan kumppanuusrahoituksen vuosittaisen kohdentamisen sopimuskaudelle 2023-2025 

Yleiset kulttuurin kumppanuussopimusperiaatteet:

- kulttuurin kumppanuussopimus on Jyväskylän kaupungin ja yhteisön välinen sopimus, jonka yhteinen tavoite on vahvistaa Jyväskylää ympärivuotisesti toimivana kulttuuri- ja tapahtumakaupunkina
- kumppanuussopimus on harkinnanvarainen
- kumppanuussopimuksista päättää Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta

Muuta huomioitavaa kumppanuussopimuksesta: 

- hakemus on jätettävä sähköiseen järjestelmään määräaikaan mennessä, myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä 
- jos hakija saa kaupungilta muuta subventiota tai avustusta, se voidaan ottaa huomioon kumppanuussopimusta myönnettäessä
- Jyväskylän kaupunki on mainittava kumppanina ja/tai rahoittajana yhteisön viestinnässä (esimerkiksi tapahtumien, tilaisuuksien, julkaisun tms. yhteydessä) mikäli kumppanuussopimus hakijatahon kanssa toteutuu
- kumppanuussopimuksella sitoudutaan aktiiviseen vuorovaikutukseen sopijaosapuolten välillä esimerkiksi osallistumalla Jyväskylän kaupungin järjestämiin yhteistyötilaisuuksiin

Kulttuurin kumppanuussopimuksia ei myönnetä: 

 • Yhteisöille, joiden tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta
 • Toimintaan, joka on ristiriidassa kaupungin noudattamien arvojen kanssa. Avustus ei voi kohdentua epäeettisen tai lainvastaisen toiminnan harjoittamiseen
 • Vuoden 2023 kumppanuussopimuksia ei myönnetä yhteisöille, joiden pääasiallinen toiminnan tarkoitus on museotoiminta, taiteen perusopetuksen järjestäminen tai pääasiallinen tarkoitus on esitys- ja toimitilojen ulosvuokraus. 

Entä jos kumppanuussopimusta ei myönnetä? 

Mikäli hakijalle ei myönnetä Jyväskylän kaupungin kumppanuussopimusta, voi yhteisö hakea Jyväskylän kaupungilta vuosittaista toiminta-avustusta, jonka hakuaika on tammikuussa. Lisätietoja kulttuuriavustuksista: https://www.jyvaskyla.fi/avustukset/kulttuuriavustukset

Lisätietoja:

Seija Laitinen-Kuisma
johtaja, kulttuuri-, opisto- ja kirjasto palvelut 
p. 050 5631 821
etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi

suunnittelija Riikka Polso
p. 050 5739 751
etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi

Asiasanat:  
sopimus
kulttuuriavustus