Kansalaistoiminnan kohdeavustukset

Lisätietoja kansalaistoiminnan avustuksista:

kulttuurisihteeri Pirjo Piispanen, p.014 266 4044
pirjo.piispanen(at)jkl.fi

kulttuuripäällikkö Mari Aholainen, p. 014 266 4040
mari.aholainen(at)jkl.fi

Kohdeavustusten toinen hakuaika päättyi 30.8. 

HUOM! Kohdeavustuksia ei myönnetä takautuvasti. Jälkikäteen anottuun, jo toteutuneeseen tapahtumaan, hankkeeseen, projektiin tai kuluihin avustusta ei myönnetä. Avustushakemus on siis jätettävä esim. ennen tapahtuman tai hankkeen toteutusta.

 • Kohdeavustusta voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset ja ryhmät (esim. erilaiset yhteisöt, työ- ja toimintaryhmät).
 • Avustusta voi hakea kohdennettuun tapahtumaan, toimintaan, projektiin tai hankkeeseen.
 • Hakemuksen liitteinä tarvittaessa avustuskohteen käyttösuunnitelma ja talousarvio, jos ne eivät ole mukana varsinaisessa hakemuksessa.
 • Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla.

Tarkemmat avustuskriteerit löydät kohdasta kansalaistoiminnan avustusten yleiset periaatteet.

Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella (lomake on auki avustusen hakuaikoina).

 • Avustusjärjestelmään tunnistaudutaan Suomi.fi -tunnistuspalvelun kautta joko verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
 • Hakemus suositellaan tekemään tietokoneella, sillä mobiililaitteella avustusjärjestelmä ei välttämättä toimi moitteettomasti
 • Huom! Yksityishenkilö voi hakea ainoastaan kulttuurin henkilökohtaista kohdeavustusta. Jos haet avustusta rekisteröidyn yhdistyksen tai työryhmän nimissä, sinun on tehtävä  käyttöoikeuksien laajennus, katso ohjeet alta:
  - avustusjärjestelmään rekisteröityminen ja käyttöoikeuksien laajentaminen (pdf)
  - avustuksen jättäminen avustusjärjestelmässä (pdf)

Avustuksen maksatus

Myönnetty kohdeavustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman sen jälkeen, kun avustuksen saaja on toimittanut selvityksen avustuskohteen menoista ja tuloista. Avustus maksetaan hakijan tiliselvityslomakkeessa esittämän meno- ja tulolaskelman ja siihen liittyvien tositteiden perusteella kattamatta jääneisiin menoihin (tositekopiot niistä laskuista, jotka on maksettu myönnetyllä avustuksella). Jos avustuskohteen lopulliset tulot ovat suuremmat kuin menot, myönnettyä avustusta ei makseta.

Avustuksesta voidaan maksaa ennakkona enintään 50% , ennakkomaksupyyntö on tehtävä kirjallisesti, esim sähköpostilla: marita.kajander(at)jkl.fi

Huom!
Tiliselvitys on tehtävä kahden kuukauden sisällä avustuskohteen toteutumisesta. Jos kohde, johon avustus on myönnetty, toteutuu vasta marras-joulukuussa, on tiliselvityksen aikataulusta sovittava erikseen.

Lisätietoja kansalaistoiminnan avustuksista:

kulttuurisihteeri Pirjo Piispanen, p.014 266 4044
pirjo.piispanen(at)jkl.fi

kulttuuripäällikkö Mari Aholainen, p. 014 266 4040
mari.aholainen(at)jkl.fi