Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kirjasto ja kulttuuri » Kulttuuriaitta » Kun teille tulee työpaja

Jyväskylän kaupunki
Kulttuuripalvelut
Vapaudenkatu 39-41, 4. krs.
40100 Jyväskylä
Huom! Käynti kansalaisopiston päädystä

kulttuuripalvelut[at]jkl.fi
(sähköpostiosoite tavoittaa
koko henkilöstön)

Henkilökohtaiset osoitteet
löydät Yhteystiedot-sivulta.

Opettajan ja varhaiskasvattajan Aitta

Tällä sivulla saat hieman lisätietoa ja vinkkejä, jotta pajat sujuisivat mahdollisimman mukavasti ja sekä luokka/päiväkotiryhmä että sinä saisitte siitä mahdollisimman paljon irti.

Ilmoittauduttuasi pajaan ja saatuasi tiedon toteutuvasta pajasta, valmistaudu itse olemaan mukana pajassa. Kulttuuriaitan ohjaajat vastaavat pajan taiteellisesta sisällöstä ja ohjaamisesta, ja opettaja/varhaiskasvattaja vastaa muilta osin omasta ryhmästään. Opettajan/varhaiskasvattajan läsnäolo pajoissa on välttämätön, eikä ohjaajaa saa siis jättää ryhmän kanssa yksin. Parhaimmillaan työpaja antaa myös opettajalle uusia ideoita ja näkökulmia työhön.

Valmistele lapset pajaa varten ja kerro heille etukäteen sen varmistuneesta sisällöstä. Aikuisen suhtautuminen pajaan ohjaa monesti myös lasten asennetta ja intoa osallistua yhteiseen tekemiseen.

Olisi tosi mukavaa, jos ehtisit tiedottaa taiteilijan tulosta esimerkiksi opettajanhuoneessa tai ilmoitustaululla, jotta ei syntyisi hämminkiä siitä, kuka vieras käytävillä liikuskelee. Olisi hyvä, jos opettajista osa tietäisi pajasta, koska sama taiteilija saattaa pajan kestosta riippuen vierailla koululla/päiväkodissa useinkin.

Taiteilijan kanssa on hyvä keskustella ennen pajaa ja tarkistaa, että kummallakin on samansuuntainen näkemys siitä, miten paja toteutetaan ja miten ohjaajan ja opettajan roolit täydentävät toisiaan. Pajaohjaajan on hyvä tietää etukäteen mahdollisista odotuksistasi ja hän voi antaa tarvittaessa lisätietoa sisällöstä, materiaaleista ja omasta työskentelytavastaan.

Kerro myös luokkasi tai ryhmäsi mahdollisista erityishuomiota vaativista lapsista, jotta ohjaaja voi ottaa heidät huomioon.

Toisinaan on hyvä jättää aikaa pajan jälkeen myös lyhyelle purkamiselle. Menikö hyvin vai jäikö jotakin puuttumaan? Anna myös meille Kulttuuriaittaan palautetta. Sekä ruusut että risut ovat meille tärkeitä ja antavat toiminnalle suuntaa. Palautelomakkeen löydät täältä

Kulttuuriaitan pajoissa ei ole tärkeää se, että töistä tulee tietynlaisia. Taiteilija on oman taiteenalansa asiantuntija ja hänellä voi olla koulun tai päiväkodin arkeen verrattuna erilainen, vapaampi tapa lähestyä tehtäviä. Nauttikaa taiteen toisenlaisesta maailmasta! Osallistuminen ja prosessi ovat tärkeämpiä asioita kuin lopputulos.

Parhaimmillaan lapset voivat erilaisen tekemisen kautta löytää itsestään taitoja, joista eivät ole ennen tienneet. Näin myös opettaja voi huomata ryhmästään uusia puolia, jotka koulun/päiväkodin perustyössä ovat saattaneet jäädä piiloon.

Tärkeintä on ilo ja tekemisen meininki. Hauskoja ja inspiroivia pajahetkiä!