Hyppää pääsisältöön
Kuva
Nuorten taidetyöpajan nuoret ulkoilemassa talvisessa maisemassa

Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Nuorten on nyt helpompaa saada Jyväskylässä apua ja hoitoa mielenterveys- ja päihdehuoliin. Nuori itse tai hänen läheiset voivat ottaa suoraan yhteyttä palveluun eikä lähetteitä tarvita. Huolena voi olla esimerkiksi yksinäisyys, kiusaaminen ja solmuja perhe- ja kaverisuhteissa. Huolia voivat olla myös päihteiden käyttö, peliongelma, opiskelu- tai työpaikan puuttuminen tai muu arjen sujuvuuteen vaikuttava tekijä.

Lähin apu omassa koulussa tai oppilaitoksessa

Peruskoululaisella sekä toisella asteella opiskelevalla on tukenaan oman oppilaitoksen terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi sekä psykiatrinen erikoissairaanhoitaja. Ammattikorkeakouluopiskelijan vastaavia huolia selvitetään opiskeluterveydenhuollossa.

Yhteyttä voi ottaa aluksi vaikka nimettömänä

Nuoret, jotka ovat ilman opiskelupaikkaa, saavat ohjausta ja neuvontaa Nuorisovastaanotolta, J-Napista, etsivästä nuorisotyöstä ja Ohjaamosta.

  • Nuorisovastaanotto tarjoaa jyväskyläläisille 13-22-vuotiaille nuorille mielenterveys- ja päihdepalveluja.
  • J-Nappi ottaa koppia 18–29-vuotiaista jyväskyläläisistä nuorista, jotka haluavat ja tarvitsevat pitkäaikaista ohjausta ja tukea, ja joilla asiat ovat jo solmussa.
  • Etsivän nuorisotyön asiakkaita ovat koulutuksen, työelämän ja harjoittelun ulkopuolella olevat 15-29-vuotiaat nuoret. Etsivän nuorisotyön ohjaajat auttavat nuorta selkiyttämään omaa elämäntilannetta ja tulevaisuudensuunnitelmia.
  • Ohjaamon neuvonta, ohjaus ja tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen, kouluttautumiseen ja työllistymiseen kohdentuvat kaikille alle 30-vuotiaille.

Kohti Nuorten taloa

Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluja parannetaan Jyväskylässä monialaisesti ja -ammatillisesti. Palveluihin on saatu lisää henkilöstöä, henkilöstön osaamista lisätään, palveluaikoja laajennetaan ja jalkaudutaan nuorten ja perheiden arkiympäristöihin. Toimijat luovat yhteisiä toimintamalleja ja –käytäntöjä. Tavoitteena on saada eri toimijoiden tarjoamia nuorten palveluja yhteen puhelinnumeroon ja osoitteeseen – Nuorten taloon.