Nuorisopalvelujen tutkimusluvat

Nuorisopalveluista tutkimukseen tai opinnäytetyöhön kerättäviin tietoihin tarvitaan erillinen lupa. Lupaa haetaan netissä täytettävällä lomakkeella. Tutkimuksen tai opinnäytetyön toteuttamisen mahdollisuuksista on hyvä sopia etukäteen nuorisopalvelujen palvelupäällikkö Katariina Soanjärven kanssa etukäteen, puh. 014 266 3691 tai katariina.soanjarvi@jkl.fi.

Mikäli tutkimusta tai opinnäytetyötä varten tarvitaan salassa pidettäviä tietoja, on lupa anottava myös jokaiselta henkilöltä, joita salassa pidettävät tiedot koskevat. Jos tutkimusryhmään halutaan nuoria, joiden käyttäytymistä seurataan, on lupa saatava alle 18-vuotiaiden nuorten lisäksi myös heidän huoltajilta.

Tutkimusluvan myöntää palvelupäällikkö Päivi Koivisto.

Tutkimuslupahakemus ja sitoumus tietojen salassapidosta toimitetaan kahtena kappaleena alkuperäisillä allekirjoituksilla varustettuna osoitteeseen:

Jyväskylän kaupunki
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö
Päivi Koivisto
PL 82, 40101 Jyväskylä

Lisätietoja: palvelupäällikkö Päivi Koivisto, paivi.koivisto@jkl.fi, puh. 014 266 3198

Hakija saa kirjallisen päätöksen myönnetystä tutkimusluvasta.

Tutkimuslupa (PDF)