Nuorisopalvelujen toimintaa

Risto Kähkönen
palveluesimies (alueellinen nuorisotyö)
puhelin 014 266 4246, 050 054 4140 (tekstiviestit)

Satu Paasonen
palveluesimies (nuorisotoimisto)
p. 014 2667524, 050 311 8534 (tekstiviestit)

Teija Hankilanoja-Lesonen
palveluesimies (Nuorten Taidetyöpaja, työpajatoiminta)
puhelin 014 266 8802, 050 386 2255 (tekstiviestit)
käyntiosoite: Matarankatu 6

Nuorisopalvelujen toimialaa ovat alueellinen nuorisotyö ja nuorisotilat, nuorten tieto- ja neuvontatyö, koulunuorisotyö, osallisuuskasvatus ja mediatoiminta.  Nuorten taidetyöpaja tarjoaa työkokeilua, toimintaa ja ohjausta nuorille, jotka ovat ilman töitä tai opiskelupaikkaa. Taide näyttäytyy nuorten taidetyöpajan arjessa valmennuksessa käytettävien luovien menetelmien kautta.

Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut luo edellytyksiä, tukee ja edistää nuorten kansainvälistä ja monikulttuurista kohtaamista ja toimintaa. Erilaiset kulttuurit huomioidaan kaikessa toiminnassa niin nuorisotiloilla, toimintaryhmissä kuin leireilläkin.

Kansainvälisiin ja monikulttuurisiin kokemuksiin järjestetään mahdollisuuksia muun muassa Euroopan Unionin Nuorisotoimintaohjelman kautta, tiedottamalla sekä tarjoamalla konsultointia ja valmennusta. Nuorisopalvelut luo ja ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä ja verkostoja, jotka ovat nuorten sekä muiden toimijoiden käytössä.

Risto Kähkönen
palveluesimies (alueellinen nuorisotyö)
puhelin 014 266 4246, 050 054 4140 (tekstiviestit)

Satu Paasonen
palveluesimies (nuorisotoimisto)
p. 014 2667524, 050 311 8534 (tekstiviestit)

Teija Hankilanoja-Lesonen
palveluesimies (Nuorten Taidetyöpaja, työpajatoiminta)
puhelin 014 266 8802, 050 386 2255 (tekstiviestit)
käyntiosoite: Matarankatu 6

Asiasanat: