Kulttuuriavustukset

Lisätietoja kulttuuriavustuksista:

kulttuurisihteeri Pirjo Piispanen, p.014 266 4044
pirjo.piispanen(at)jkl.fi

kulttuuri- ja kehittämispäällikkö Marita Kajander, p. 014 266 4040
marita.kajander(at)jkl.fi

Lisätietoja muista avustuksista:

Jyväskylän kaupungin avustukset

Kulttuuriavustuksilla luodaan edellytyksiä jyväskyläläiselle kulttuuritoiminnalle ja kannustetaan kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan. Jyväskylän kaupungin strategian toteuttamiseksi avustuksilla halutaan tukea asukkaiden osallistumista ja yhdenvertaisuutta, huomioida kulttuurista moninaisuutta ja edistää kulttuurin ja taiteen moni-ilmeisyyttä. 

Kulttuuriavustuksilla edistetään kulttuuripalvelujen tarjoamista sekä taiteen tekemistä ja harrastamista Jyväskylän kaupungissa. Avustuksia myönnetään kulttuurijärjestöjen toimintaan, työryhmille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille kulttuuripalvelujen tuottamiseen ja työskentely- ja toimitilojen vuokrakustannuksiin.

Avustukset ovat aina harkinnanvaraisia. Avustusten tarpeellisuutta ja määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, laajuus ja laatu sekä muut rahoitusmahdollisuudet. Avustuksilla tuetaan pääsääntöisesti omaehtoista yhteisöllistä toimintaa, joka suunnataan avoimesti asukkaille. Avustuksia myönnetään toiminta-avustuksina ja kohdeavustuksina ja niistä päätetään kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa.

Haku vuonna 2019

Toiminta- ja kohdeavustusten hakuaika alkaa maanantaina 7.1. ja päättyy torstaina 31.1. klo 15.00.

Jos avustusmäärärahaa jää kevään hausta jäljelle, kohdeavustusten toinen hakuaika päättyy elokuun viimeisenä arkipäivänä klo 15.00.

Avustusta haetaan sähköisellä hakulomakkeella