Kansalaistoiminnan avustukset

Lisätietoja kansalaistoiminnan avustuksista:

kulttuurisihteeri Pirjo Piispanen, p.014 266 4044
pirjo.piispanen(at)jkl.fi

kulttuuri- ja kehittämispäällikkö Marita Kajander, p. 014 266 4040
marita.kajander(at)jkl.fi

Lisätietoja muista avustuksista:

Jyväskylän kaupungin avustukset

Kansalaistoiminnan avustuksilla luodaan edellytyksiä jyväskyläläiselle kansalaistoiminnalle ja kannustetaan kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan. Jyväskylän kaupungin strategian toteuttamiseksi avustuksilla halutaan tukea asukkaiden osallistumista, vaikuttamisen mahdollisuuksia ja yhdenvertaisuutta. Niiden avulla voidaan myös tukea harrastamisen mahdollisuuksia, vähentää yksinäisyyttä ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Kansalaistoiminnan avustuksilla edistetään omaehtoista toimintaa, joka suunnataan avoimesti asukkaille tavoitteena yhteisöllisyyden ja kumppanuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistoiminnan lisääminen. Avustuksia myönnetään järjestöjen ja yhteisöjen asukas- ja kylätoimintaan, muuhun kansalaistoimintaan sekä monikulttuuriseen toimintaan.

Avustukset ovat aina harkinnanvaraisia. Avustusten tarpeellisuutta ja määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, laajuus ja laatu sekä muut rahoitusmahdollisuudet. Avustuksilla tuetaan pääsääntöisesti omaehtoista yhteisöllistä toimintaa, joka suunnataan avoimesti asukkaille. Avustuksia myönnetään toiminta-avustuksina ja kohdeavustuksina ja niistä päätetään kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa.

Haku vuonna 2019

Toiminta- ja kohdeavustusten hakuaika alkaa maanantaina 7.1. ja päättyy torstaina 31.1. klo 15.00.

Jos avustusmäärärahaa jää kevään hausta jäljelle, kohdeavustusten toinen hakuaika päättyy elokuun viimeisenä arkipäivänä klo 15.00.

Avustusta haetaan sähköisellä avustuslomakeella