Hyppää pääsisältöön
Kuva

Toiminnan kolmannesvuosikatsaus

Toiminnallisesti Tilapalvelun toinen vuosikolmannes toteutui suunnitellulla tavalla.

Tulojen arvioidaan toteutuvan 0,3 milj. euroa talousarviota suurempina johtuen pääosin toimitilojen sopimusmuutoksista. Menojen arvioidaan alittuvan 0,7 milj. euroa. Merkittävimmin alittuvat sähkökustannukset. Tämä johtuu sähkön hankinnan suojauskustannuksien hyvityksistä, jotka raportoituvat toimintajaksolle. Tämän vuoksi toimintakate on ennusteen mukaan alittumassa n. 0,5 milj. euroa. Osa ennakoiduista menosäästöistä kohdennetaan mm. perusturvan toimialan kiinteistöjen vuosikorjaushankkeisiin.

Ennusteen mukaan talousarvion toimintakate ylittyy 0,5 milj. euroa. Poistot tulevat toteutumaan suunnitellusti, joten tulosennuste on + 0,2 milj. euroa talousarviotavoitteen ollessa n. -0,3 milj. euroa.
 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

1. Kortepohjan päiväkotikoulun hankesuunnitelmavaiheessa tutkitaan puurakentamisen toteuttamisvaihtoehto ja elinkaarivaikutukset.

Puurakenteinen toteuttamisvaihtoehto ja sen elinkaarivaikutukset selvitettiin hankesuunnittelun yhteydessä ja niistä järjestettiin 8.4 asiantuntijaseminaari asemakaavan ja hankkeen käsittelyyn osallistuville luottamushenkilöille. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kortepohjan päiväkotikoulun hankesuunnitelman 13.5.2019. 

Kaupunginvaltuusto päätti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkokäsittelyn yhteydessä 13.5.2019, että massiivipuurakenteisesta hankkeesta tulee päättää vuoden 2020 loppuun mennessä.
 


 

2. Saavutetaan energiatehokkuussopimuksen mukainen 842 Mwh:n vuotuinen säästötavoite kokonaisenergian kulutuksessa.

Säästötavoitteen toteutuminen raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.


 

3. Käyttäjien tyytyväisyys kiinteistö- ja tilapalveluihin on 3,5 (asteikolla 1-5 pistettä).

Asiakastyytyväisyyttä mitataan kerran vuodessa tehtävällä kyselyllä. Tämän vuoden tulokset ovat käytettävissä alkuvuonna 2020.


 

4. Sote-kiinteistöjen salkutus tarkennetaan ja myytävyys selvitetään, kun sote-lainsäädäntö valmistuu.

Sote-kiinteistöjen salkutus tarkennettiin ja myytävyyttä arvioitiin. Koska sote- ja maakuntauudistus ei toteutunut valmistellussa muodossaan, ei näille selvityksille ole toistaiseksi käyttöä.  Koska palveluiden järjestämisvastuu jää ainakin toistaiseksi kaupungille, on laadittava perusturvan palveluverkkoselvitys ja varauduttava toimialan talonrakennusinvestointeihin ja kiinteistöjen vuosikorjauksiin.