Hyppää pääsisältöön
Kuva

1. Toimialan palvelutuotannossa parannetaan peruspalveluiden saatavuutta ja oikea-aikaisuutta

Sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla ehkäistään lastensuojelun avohuollon uusia asiakkuuksia

Tavoite toteutui. Uusia lastensuojelun asiakkuuksia alkoi 1-8 2019 yhteensä 375, määrä laski 8 lapsella edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (2018: 383). Myös lastensuojelun avohuollon kokonaisasiakasmäärä 1378 lasta laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna (1-8 2018: 1417).

Avosairaanhoidon T3-aika (laskennallisesti kolmas vapaa kiireetön vastaanottoaika) sairaanhoitajalle on seitsemän (7) päivää ja lääkärille 21 päivää.

Tavoite ei ole toteutunut oman toiminnan osalta, jossa lääkärille T3-aika elo-syyskuun vaihtuessa oli 31 päivää, sairaanhoitajalle 10 päivää. Ostopalvelussa vastaava luku lääkärille oli 14 päivää ja sairaanhoitajalle 5 päivää.

Lisätään sähköisten asiointipalveluiden tarjontaa 

Perheneuvolassa otettiin käyttöön sähköisesti varattavia aikoja perheasiainsovittelun, puhelinneuvonnan ja perheen kertakeskustelu –vastaanottojen osalta. Ajat on otettu hyvin käyttöön.  Lastentutkimusklinikalla on lisätty videovälitteisiä etävastaanottoja konsultaatioina kuntiin ja niitä on käytetty myös lasten kuntoutuksessa. Kouluterveydenhuollossa laajennettiin Ekoutsi- mobiilisovelluksen käyttöä terveysneuvonnassa ja pilotoitiin 5-luokkalaisten vanhemmille suunnattua laajan terveystarkastuksen esitietolomaketta.

Lasten toimintaterapiassa valmisteltiin kesän aikana oman toiminnan etävastaanoton pilotointia VideoVisit-ohjelmistolla.

Laajennetaan palveluaikoja

Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa (J-Napissa) on pidetty Iltasossu toukokuun lopussa, eli avointa ryhmätoimintaa ja mahdollisuus hoitaa omia viranomaisasioita J-Napin työntekijöiden kanssa klo 18 saakka. Toukokuun Iltasossu toteutettiin yhteistyössä Visiitti-auton kanssa. Iltasossut pidetään vähintään 2 – 3 krt vuodessa.2. Potilaat siirtyvät sujuvasti jatkohoitoon erikoissairaanhoidosta terveyskeskussairaaloihin ja edelleen terveyskeskussairaaloista kotiin tai jatkohoitopaikkaan.    

Hoitoketjujen kehittäminen erikoissairaanhoidon ja vanhuspalveluiden kanssa. Tavoitteena, että kitkalaskutusta ei ole, palveluasumiseen ja pitkäaikaishoitoon jonottavien potilaiden määrä keskimäärin <5.

Tavoite ei toteutunut. Kitkalaskutusta tuli toisen vuosikolmanneksen aikana yhteensä 40 hoitopäivän verran, palveluasumiseen ja pitkäaikaishoitoon jonottavia potilaita oli keskimäärin 28. Enimmillään 16 % terveyskeskussairaaloiden sairaansijoista oli jonottavien potilaiden käytössä. 

Keskimääräinen odotusaika tehostettuun palveluasumiseen oli 54 päivää ja pitkäaikaishoitoon 45 päivää.


 

3. Parannamme 13-29 -vuotiaiden nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuutta. Tavoitteena on:

Päihteiden vuoksi huostaanotettujen 13-17 –vuotiaiden määrä vähenee vähintään 10 %. 

Tavoite toteutui. Päihteiden vuoksi ei otettu yhtään nuorta huostaan toisen vuosikolmanneksen aikana, vastaava luku vuonna 2018 oli 4. Kumulatiivisesti laskien ajalla 1.1.-31.8.2019 on huostaanotettu päihteiden vuoksi 3 nuorta ja vastaavana ajankohtana vuonna 2018 yhteensä 8 nuorta. 

Nuorisovastaanoton asiakasmäärä kasvoi 164 % ja oli 954 (1-8/2018: 361). Nuorisovastaanottoon on siirtynyt lastensuojelusta yhteensä 39 asiakasta perheineen. Lastensuojelusta ohjattiin avopäihdehoidon syyllä Nuorisovastaanoton hoidolliseen asiakkuuteen yhteensä 24 nuorta, osalla heistä lastensuojelun asiakkuus jatkuu. Lisäksi 40 asiakkaan kanssa on tehty yhteinen palvelutarpeen arviointi lastensuojelun kanssa.
 

Ehkäistään vähintään 10 nuoren lyhytkestoinen laitossijoitus vuoden aikana.  

Tavoite toteutui toisen vuosikolmanneksen aikana. Uusia lyhytkestoisia 13-17 –vuotiaiden laitossijoituksia tehtiin 10 nuorelle, vastaava luku vuonna 2018 oli 21. Kumulatiivisesti molemmat kolmannesvuodet laskien vuonna 2019 on tehty laitossijoitus 22 nuorelle ja vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna 30 nuorelle.

Ehkäistään nuorisopsykiatrian lähetemäärän kasvua. Lisäksi kahdeksan nuoren hoidon siirtyminen perustasolle.

Tavoite toteutui. Nuorisopsykiatrian lähetemäärä väheni yhdellä (177, 1-7/2018 178). Nuorisopsykiatrialta siirtyi 35 asiakasta perheineen Nuorisovastaanottoon. Aikuispsykiatrian (yli 18v.) lähetteiden määrä lisääntyi 2,4 % (2382:1-7/2019 ja 2327:1-7/2018) ja lastenpsykiatrian lähetteiden määrä väheni 34,7 % (101:1-7/2019 ja 177:1-7/2018). Nuorisovastaanoton palvelu kohdistuu 13-22 –vuotiaille. Luvut ovat saatavilla vain 1-7/2019 jaksolta.