Hyppää pääsisältöön
Kuva

Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö

1. Toteutetaan täydennysrakentamisen KymppiR-ohjelmaa huolehtimalla siitä, että uudesta kerros- ja rivitalotuotannosta vähintään 95 % sijoittuu yleiskaavan kestävän liikkumisen vyöhykkeelle. 

Raportoidaan vuoden lopussa.


 

2. Ylläpidetään viiden vuoden asuinrakentamista vastaavaa kaavavarantoa kerros- ja rivitalotuotannolle (5 x 70 000 k-m2) sekä omakotitonteille (5 x 80 tonttia). Tarjotaan asuntotontteja varattavaksi ohjelman mukaisesti.

Kerros- ja rivitalorakentamiseen kaavavarantoa oli 388 800 k-m2, mikä vastaa noin 5-6 vuoden tuotantoa. Kaupungin omakotitonttivarannon määrä oli 466, mikä vastaa noin kuuden vuoden markkinointitarvetta. Lisäksi markkinoinnissa oli noin 100 omakotitonttia. Uusia markkinoitavia omakotitontteja tarjotaan tänä vuonna KymppiR-ohjelman tavoitteiden mukaisesti 77 kpl.


 

3. Tavoitteena on luovuttaa 10 uutta yritystonttia. Kaavoitetaan uutta yritystonttivarantoa keskimäärin 10 ha/vuosi huomioiden sijoittumismahdollisuuksien ja tonttivarannon monipuolisuus sekä yritysvaikutukset.

Yritystontteja on luovutettu 6 kappaletta. Keskimääräinen uuden yritystonttivarannon kaavoitus on tällä hetkellä lähes 12 ha/vuosi. Eteläporttiin tänä vuonna kaavoitettu varanto on monipuolistanut tonttivarantoa sekä alueellisesti ja toiminnallisesti erilaisille yritystoiminnoille.Liikenne- ja viheralueet 


4. Katuverkolla loukkaantuneiden määrä vähenee 20 % vuoden 2014 tasosta (108 loukkaantunutta) vuoteen 2020 mennessä (86 loukkaantunutta).

Tavoite tarkastellaan vuositasolla ja raportoidaan tilinpäätöksessä.


 

5. Joukkoliikenteen matkamäärät kasvavat 1,5 % (vertailulukuna vuoden 2018 toteuma).

Joukkoliikenteen matkamäärät ovat kasvaneet 3,66 %.  Rakentaminen ja ympäristö


6. Uusien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyaika on enintään 6 viikkoa 75 %:ssa myönnetyistä luvista. Maa-aines- ja ympäristölupahakemusten käsittelyaika on enintään 4 kuukautta. Ympäristölupa- ja maa-aineslupakohteille tehdään valvontasuunnitelmien mukaisia valvontakäyntejä 80 kappaletta (100 % suunnitelluista). Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmalliset tarkastukset, 1 100 kappaletta, tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti.

Uusien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyaika oli enintään 6 viikkoa 62 %:ssa myönnetyistä luvista. 

Maa-aines- ja ympäristölupapäätöksiä on alkuvuonna tehty kuusi, joiden käsittelyajat ovat olleet alle 4 kuukautta. Ympäristönsuojelun suunnitelmallisia valvontakäyntejä on tehty 36 (45 %). 

Ympäristöterveydenhuollossa on tehty alkuvuonna 624 suunnitelmallista tarkastusta. Uuden valvontaohjelman käyttöönotto on vienyt runsaasti työaikaa eikä ohjelma ei ole toiminut toivotulla tavalla. Tämä on vaikeuttanut ja hidastanut tarkastusten suorittamista ja kirjaamista.