Hyppää pääsisältöön
Kuva

Toiminnan kolmannesvuosikatsaus

Kadunrakentaminen

Kesäkausi on ollut täystyöllistetty resurssien suhteen. Osaltaan ruuhkaa loppukesälle aiheuttivat keväällä viivästyneet hankkeet, joita ei päästy tekemään (mm. Kangas ja Kanervakatu), vaikka resursseja olisi ollut aloittaa työt. Pääosin tänä vuonna päällystettäväksi sovitut hankkeet saadaan toteutettua. Niitynpääntien aloitus meni loppukesälle ja pohjaolosuhteet ovat niin haastavat, että se valmistuu vasta ensi vuoden aikana. Tämän vuoden hankkeissa on ollut paljon suunnitelman muutoksia, jotka ovat osin viivästyttäneet toteutusta.

Maastomittaus

Elokuussa työllisti eniten Altekin rakentamispalvelut. Liikenne- ja viheralueiden hankkeet ovat olleet pieniä kartoitustöitä. Toinen vuosikolmannes on ollut työmäärältään vähäinen edellisvuoden tapaan. Altekin omien hankkeiden toteutus koneohjauksella on vähentänyt työmaamittausta, mutta lisännyt koneohjaukseen ja mallinnukseen liittyvää työtä. Ulkopuolisia hankkeita on ollut vähän.

Maa- ja kiviaines

Kauden aikana maa- ja kiviaineksessa murskeita kuormattiin noin 5 000 tn ja ylijäämämaita otettiin vastaan Kivilammen maankaatopaikalle noin 13 000 itdm3. Toiminta maa-ainespaikoilla on ollut kaudelle tavanomaista. Kuormauksia on ollut Soidenmäessä jatkuvasti ja Palokankaan maa-ainespaikalla aina tarvittaessa. Ulkopuoliset toimijat ovat toimittaneet ylijäämämaita Kivilammelle ja omien rakennuskohteiden ylijäämämaita on toimitettu Mustalammelle.

Kunnossapitopalvelut

Kesähoitosopimuksen mukaisia töitä on toteutettu katuverkolla sekä puistoissa. Sopimustöiden lisäksi on tehty jonkin verran alueilla havaittuja sekä tilaajan osoittamia korjausta vaativia kohteita lisätöinä. Pitkä kuivajakso heinä-elokuulla keskeytti nurmien niittotyöt joksikin aikaa. Kalusto on työllistynyt tasaisesti läpi kesän kunnossapidon sekä rakentamisen kohteilla. Kaluston kilpailutuksen puitesopimus on edennyt siten, että syksyn aikana todennäköisesti päästään käynnistämään kunnossapitoauton hankinnasta ensimmäinen vaihe. Liikennemerkki ja -valo -työryhmillä on ollut vilkas ja työntäyteinen kesä. Työryhmille on vuokrattu Savelan Onkapannusta yhteinen varasto-/työtila, johon muutto tapahtuu syyskuun alkupuolella.      

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

1. Rakentamisen työohjelman toteuttaminen täysimääräisenä.

Keväälle aloitettavaksi suunniteltuja hankkeita siirtyi suunnitelman puutteiden vuoksi loppukesälle. Työohjelman mukaiset hankkeet saadaan kuitenkin valmiiksi Niitynpäätä lukuun ottamatta, jossa osa töistä jää vuodelle 2020.


 

2. Talvihoitosopimuksen täyttäminen sovittuun laatutasoon.

Talvihoidon laatutaso toteutui hyvin.


 

3. Liikevaihtotavoite 104 674 €/henkilötyövuosi.

Tämän hetkinen toteuma 80 296 €/htv (Toimintatulot 8 382 900 €; 104,4 htv) ylittää toisen vuosikolmanneksen tavoitteen (69 783 €/htv).