Hyppää pääsisältöön
Kuva
Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä     
 TAMuutoksetTA+MArvioTPE
 1 000 euroa2019Huhtikuu2019Elokuu2019
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA     
Vuosikate52 191-74551 446-38 54012 906
Satunnaiset erät000 0
Tulorahoituksen korjauserät-21 830-380-22 21011 700-10 510
Toiminnan rahavirta30 361-1 12529 236-26 8402 396
Käyttöomaisuusinvestoinnit-82 760-15 381-98 14015 010-83 130
Rahoitusos. inv.menoihin5900590 590
Käyttöom. myyntitulot25 75043026 180-14 15012 030
Investointien rahavirta-56 420-14 951-71 370860-70 510
      
Toiminnan ja inv. rahavirta-26 059-16 076-42 135-25 980-68 114
          
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA     
Antolainasaamisten lisäykset0 0 0
Antolainasaam. vähennykset0959959 959
Antolainauksen muutokset09599590959
Pitkäaikaisten lainojen lisäys51 48315 11766 599,525 98092 579
Pitkäaik. lainojen vähennys-26 685 -26 685 -26 685
Lyhytaik. lainojen muutos  0 0
Lainakannan muutokset24 79815 11739 91525 98065 894
      
Oman pääoman muutokset000 0
Muut maksuvalm. muut.1 261 1 261 1 261
Rahoituksen rahavirta26 05916 07642 13525 98068 114
Rahavarojen muutos00000


Rahoitussuunnitelmassa varsinaisen toiminnan tuloista ja menoista kertyväksi tulorahoitukseksi arvioidaan 2,4 miljoonaa euroa, joka on 26,8 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua heikompi. Investointien aiheuttama rahoitustarve eli investoinnit vähennettynä niihin saaduilla rahoitusosuuksilla ja myyntituloilla on ennusteen mukaan 70,5 miljoonaa euroa ja siten 0,9 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua enemmän. Investointimenoja ja käyttöomaisuuden myyntituloja vähentää Hippoksen alueelle suunniteltujen hankkeiden siirtyminen.

Ennusteen mukaan tulorahoitus ei riitä investointien kattamiseen ja toiminnan ja investointien rahavirta muodostuu yhteensä 68,1 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Kaupunki tarvitsee investointien rahoittamiseksi uutta lainaa 26,0 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua enemmän.