Hyppää pääsisältöön
Kuva

Jyväskylän kaupungin rekrytointi perustuu täyttölupamenettelyyn. Kuluvan vuoden aikana täyttölupia on haettu elokuun loppuun mennessä yhteensä 1949. Esimies saa vastauksen täyttölupaan keskimäärin viikossa tehtyään lupahakemuksen, pääasiassa esimies saa luvan rekrytointiin.  Järjestelmänä myös täyttölupien osalta on otettu käyttöön Kuntarekry koko kaupungin osalta vuoden 2019 alkupuolella.

Kuluvana vuonna tammi-elokuun aikana on työpaikkoja tai virkasuhteita julkaistu haettavaksi yhteensä 1 296. Rekrytointimäärät ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna noin yhdeksällä prosentilla ja vuoteen 2017 noin 16 prosentilla. Toistaiseksi voimassa olevia tehtäviä on ollut haussa noin 40 % tehtävistä. Edelliseen vuoteen verrattuna vakituisten tehtävien osuus on pysynyt samalla tasolla. Virkoja kuluvan vuoden kahdella ensimmäisellä vuosikolmanneksella on ollut haussa 282 (22%) ja työsuhteita 1014 (78%). 

Määräaikaisissa rekrytoinneissa mukana ovat Jyväskylän kaupungin nuorille ja opiskelijoille suunnatut kesätyöpaikat, joita kuluvana vuonna oli haussa yhteensä noin 270 erilaisina toimialojen ja liikelaitosten tehtävinä. Aivan nuoremmille eli vuosina 2002-2003 syntyneille nuorille oli tarjolla noin 130 kahden viikon työjaksoa. Nuoria työllistyi lisäksi suoraan esimerkiksi vuosilomien sijaisiksi. 

Edellisen lisäksi Jyväskylän kaupunki jakoi 100 kesätyöseteliä vuosina 2002-2003 syntyneille nuorille Jyväskylän alueella toimiviin yrityksiin, yhdistyksiin ja säätiöihin työllistymisen tueksi. 
Varhaiskasvatuksessa rekrytointi on ollut kuluvana vuonna aktiivista palvelutarpeen kasvun myötä. Varhaiskasvatukseen on toteutettu neljä isoa rekrytointia ja tehtäviä on ollut haussa liki 240, mikä oli miltei viidennes koko alkuvuoden kaikista haussa olleista työpaikoista. Myös perusopetukseen on ollut haussa yhteensä 220 työpaikkaa, joista virkasuhteita (opettajat ja rehtorit) on ollut 164. Näihin kaikkiin tehtäviin oli hyvin hakijoita. 

Tammi-elokuun aikana työhakemuksia Jyväskylän kaupungille tuli 18 143. Edellisenä vuonna vastaavana hakemuksia oli yhteensä 16 646. Hakemusten määrä on kasvanut liki yhdeksällä prosentilla edellisvuoteen. Tehtävittäin hakemuksia on ollut edellisvuotta vastaavasti, noin 14 hakemusta haussa ollutta työpaikkaa kohden. 

Sijaishakuja on toteutettu kuluvana vuonna yhteensä 967, mikä on pysynyt edellisen vuoden kanssa samalla tasolla, sillä edellisenä vuonna vastaavana aikana hakuja oli toteutettu 969. Sijaishakuja on tehty eniten vanhuspalveluissa kotihoitoon ja palveluasumiseen ja varhaiskasvatukseen. Eniten haettu tehtävänimike on lähihoitaja. Edellisvuosia enemmän on ollut haasteita lyhytaikaisten sijaisten saatavuudessa, erityisesti perusturvan, varhaiskasvatuksen ja pelastuslaitoksen tehtävissä. 

Vanhuspalveluissa rekrytointia on kehitetty siten, että rekrytointia koordinoidaan yhden palveluesimiehen toimesta aiempaa vahvemmin. Vanhuspalveluissa kesän sijaisuuksien täyttäminen oli haasteellista ja alkukesästä jouduttiin toteuttamaan vielä uusi sijaishaku. Tulevaa kesää ajatellen haasteisiin pyritään vastaamaan esimerkiksi entistä paremmalla henkilöstösuunnittelulla, tehokkaammalla oppilaitosyhteistyöllä, vuosilomasuunnittelulla ja yksiköiden välisellä yhteistyöllä.

Alkuvuonna 18.2.– 6.6.2019 Kylän Kattauksella toteutettiin ruokapalvelutyöntekijöiden rekrykoulutus yhteistyössä ELY-keskuksen, TE-palveluiden ja Gradian kanssa. Koulutukseen osallistui 10 henkilöä. Kokemus oli myönteinen ja koulutuksesta saatiin pelkästään myönteistä palautetta. Koulutuksen kautta rekrytoitiin kaksi henkilöä ja syksyn aikana tullaan palkkaamaan vielä kolme henkilöä. Muille koulutuksessa olleille pystyttiin tarjoamaan eri pituisia sijaisuuksia. 

Rekrytoinnin haasteita on kohdattu edelleen myös lääkärien, teknisen alan, sosiaalityöntekijöiden ja palomiesten kesäsijaisuuksien täyttämisen osalta.