Hyppää pääsisältöön
Kuva
Pääsisältö
Käyttötalouden toteutuminen   
    
 TA+M 2019EnnustePoikkeama 
1 000 euroa 2019enn./TA+M
    
Toimintatulot314 040302 104-11 936
Toimintamenot-985 243-989 447-4 203
Toimintakate-671 203-687 342-16 139
    
    
TOIMIALAT   
    
Konsernihallinto   
Toimintatulot17 09016 470-620
Toimintamenot-73 923-74 403-480
Toimintakate-56 834-57 934-1 100
    
Perusturva   
Toimintatulot50 56349 563-1 000
Toimintamenot-447 392-447 3920
Toimintakate-396 828-397 828-1 000
    
Kasvun ja oppimisen palvelut   
Toimintatulot10 81110 8110
Toimintamenot-224 478-226 669-2 191
Toimintakate-213 667-215 858-2 191
    
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut   
Toimintatulot9 2259 28156
Toimintamenot-50 730-50 931-201
Toimintakate-41 505-41 650-145
    
Kaupunkirakenne   
Toimintatulot59 48448 783-10 701
Toimintamenot-56 236-57 235-999
Toimintakate3 248-8 452-11 700
    
    
LIIKELAITOKSET   
    
Tilapalvelu   
Toimintatulot96 43096 4300
Toimintamenot-60 456-60 4560
Toimintakate35 97535 9750
    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Toimintatulot33 39733 3970
Toimintamenot-33 305-33 3050
Toimintakate92920
    
Kylän Kattaus    
Toimintatulot25 90326 233330
Toimintamenot-26 277-26 610-333
Toimintakate-374-377-3
    
Altek Aluetekniikka    
Toimintatulot11 13711 1370
Toimintamenot-12 447-12 4470
Toimintakate-1 310-1 3100

Toimialojen ja liikelaitosten yhteenlasketun toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 16,1 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompana. Toimintatulojen toteuma arvioidaan 11,9 miljoonaa euroa talousarviota pienemmäksi ja toimintamenojen 4,2 miljoonaa euroa suuremmaksi.

Konsernihallinto

Konsernihallinnon toimintakatteen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,1 miljoonalla eurolla.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden ylitykseksi arvioidaan 0,3 euroa. Palkkatuetun työllistämisen nettomenot ovat ylittämässä talousarvion 0,2 miljoonalla eurolla. 

Kaupunkikehitysalustojen tulojen ennakoidaan jäävän 0,8 miljoonaa euroa ja menojen 0,2 miljoonaa euroa talousarviosta Hipposhankkeen siirtymisen johdosta.  

Perusturva

Perusturvan toimialan toimintakatteen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,0 miljoonaa euroa. Vanhuspalveluiden osalta vuoden ensimmäisen kolmanneksen tulokertymä ennakoi palvelualueen maksutuottojen ja vuokratuottojen alittumista. Tulokertymässä erityisesti ostopalveluiden osuus on jäänyt merkittävästi arvioitua pienemmäksi, koska asiakkaita ei ole voitu sijoittaa ostopalvelupaikoille. Markkinoilla ei ole tarjolla vapaita asumispaikkoja. Lisäksi Väinönkadun palvelutalon entisten asiakkaiden ennakoitiin siirtyvän ensisijaisesti ostopalvelupaikoille. Asiakkaat siirtyivät kuitenkin suurimmalta osin kaupungin omiin palveluihin.

Sivistys

Sivistyksen toimialalla kasvun ja oppimisen määräraha on ylittämässä talousarvion 2,2 miljoonalla eurolla. 

Toimialan yhteisissä palveluissa ja hallinnossa perusopetuksen hankkeiden omarahoitusosuuksien arvioidaan toteutuvan 0,1 miljoonaa euroa talousarviota suurempina.

Varhaiskasvatuksen palvelualueen talous on toteutumassa 1,3 miljoonaa euroa talousarviota heikompana. Menojen ylitykseksi arvioidaan 1,1 miljoonaa euroa ja tulojen alitukseksi 0,2 miljoonaa euroa. Palvelualueen talousarviossa ei ole huomioitu kokonaisuudessaan uutta Cygnaeuksen päiväkodin esimiesaluetta ja tähän liittyviä henkilöstömenoja. Lisäksi syksyllä 2019 aloittaa toimintansa useampi uusi lapsiryhmä. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten määrän lisääntyminen aiheuttaa erityisavustajien lisätarvetta syksyllä 2019. Varhaiskasvatuksen palvelualueen asiakasmaksutuottojen odotetaan myös jäävän talousarviosta 0,2 miljoonaa euroa.  

Perusopetuksen palvelualueen nettomenojen ylitykseksi arvioidaan 0,8 miljoonaa euroa, johtuen pääasiassa kuljetuskustannusten arvioitua suuremmasta määrästä. Myös jälkkäritoiminnan järjestelyt ja uudet ryhmät aiheuttavat lisäresurssitarvetta.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden määrärahan ylitykseksi ennakoidaan 0,15 miljoonaa euroa. Ylitys johtuu pääasiassa kaupunginteatterin suuren näyttämön lavan rikkoontumisesta. Rikkoutuneen lavan vuoksi tarkastus-, korjaus ja tuentakulut sekä korvaavat lavakorokkeet aiheuttavat menojen lisäystä. Lavan rikkoutuminen on johtanut myös esitysten peruuntumisiin, jonka vuoksi teatterin maksutuotot ovat myös toteutumassa ennakoitua pienempänä.

Kaupunkirakenne

Kaupunkirakenteen toimialan talous on toteutumassa 11,7 miljoonaa euroa talousarviota heikompana. Hippoksen alueen kauppojen siirtyminen sekä rakentamisen suhdanteen hienoinen lasku pienentävät maan myyntivoittoennustetta.

Liikelaitokset

Liikelaitosten osalta talous on toetutumassa talousarvon mukaisena.