Hyppää pääsisältöön
Kuva

Toiminnan kolmannesvuosikatsaus

Toiminnallisesti Tilapalvelun ensimmäinen. vuosikolmannes toteutui suunnitellulla tavalla.

Tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Siivouspalveluissa ennustetaan säästöä n. 0,3 milj. euroa, joka tullaan käyttämään vuosikorjauksiin. Vuosikorjaustarpeiden ennustetaan lisääntyvän perusturvan toimialan kiinteistöjen osalta sote- ja maakuntauudistuksen ainakin toistaiseksi peruuntuessa.

Ennusteen mukaan talousarvion toimintakate toteutuu talousarvion mukaisena. Poistot tulevat toteutumaan suunnitellusti, joten tulostavoite toteutunee talousarvion mukaisena ollen n. -0,3 milj. euroa. 
 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

1. Kortepohjan päiväkotikoulun hankesuunnitelmavaiheessa tutkitaan puurakentamisen toteuttamisvaihtoehto ja elinkaarivaikutukset.

Puurakentamisen toteuttamisvaihtoehdosta ja elinkaarivaikutuksista järjestettiin 8.4 asiantuntijaseminaari asemakaavan ja hankkeen käsittelyyn osallistuville luottamushenkilöille. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto tekee 13.5 hankepäätöksen.


 

2. Saavutetaan energiatehokkuussopimuksen mukainen 842 Mwh:n vuotuinen säästötavoite kokonaisenergian kulutuksessa.

Säästötavoitteen toteutuminen raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.


 

3. Käyttäjien tyytyväisyys kiinteistö- ja tilapalveluihin on 3,5 (asteikolla 1-5 pistettä).

Asiakastyytyväisyyttä mitataan kerran vuodessa tehtävällä kyselyllä. Tämän vuoden tulokset ovat käytettävissä alkuvuonna 2020.


 

4. Sote-kiinteistöjen salkutus tarkennetaan ja myytävyys selvitetään, kun sote-lainsäädäntö valmistuu.

Sote- ja maakuntauudistus ei toteutunut valmistellussa muodossaan. Koska palveluiden järjestämisvastuu jää ainakin toistaiseksi kaupungille, on laadittava perusturvan palveluverkkoselvitys ja varauduttava toimialan talonrakennusinvestointeihin ja kiinteistöjen vuosikorjauksiin.