Hyppää pääsisältöön
Kuva

Kasvun ja oppimisen palvelut

1. Poistetaan subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus 1.8.2019 alkaen. 

Talousarviossa arvioitiin noin 350 lapsen palvelutarpeen laajenevan subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palautuksen myötä. Rajauksen poistosta aiheutuvaan lisääntyneeseen hoitopaikkatarpeeseen vastataan kolmen uuden yksityisen päiväkodin avaamisella, Savulahden ja keskustan uusilla kunnallisilla yksiköillä sekä lisäksi kunnallisen varhaiskasvatuksen väliaikaisten tilaratkaisujen säilyttämisellä aiottua pidempään. 2. Kaikki varhaiskasvatuspaikkaa hakevat pääsevät palvelujen piiriin.

Kaikki varhaiskasvatuspaikkaa hakevat pääsevät palvelujen piiriin, mutta eivät välttämättä juuri sinne minne haluavat. 3. Esiopetus toteutuu 100 % esiopetusikäisten ikäluokassa.

Esiopetuksessa on 30.4.2019 tilanteessa 1494 eskaria, joista 5-vuotiaita 18 lasta, 6-vuotiaita 1470 lasta ja 7-vuotiaita 6 lasta. Esiopetusikäisten ikäluokassa on 1514 lasta. Esiopetus toteutuu 98,7 %. 


 

4. Avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjotaan alueilla perheiden tarpeiden mukaisesti.

Suuralueilla palvelut on keskitetty esimerkiksi perhepuistoihin. Kaikille on pystytty tarjoamaan kerhopaikka, mutta on asuinalueita, joilla kerhotoimintaa ei ole tänä vuonna järjestetty (esim. Mannila, Puuppola ja Kortepohja). Perhekerhoja ja lastenkerhoja on kuitenkin ollut kaikilla suuralueilla ja kerhoryhmiä on muodostettu hakijoiden iän mukaisesti. 


 

5. Opetuksen vuosiviikkotunnit/perusopetuksen oppilas vähintään 1,62 (Arvio vuonna 2018 on 1,62).

Vuosiviikkotuntia/perusopetuksen oppilas jää tämänhetkisen arvion mukaan hieman tavoitteestaan (1,61) Oppilaskohtaisen tuntimäärän lasku, johtuu oppilasmäärän kasvusta.  


 

6. Opetusryhmän laskennallinen koko vuosiluokilla 1-6 on enintään 19,4 oppilasta/ryhmä ja vuosiluokilla 7-9 on enintään 18,1 oppilasta/ryhmä. (Arvio vuonna 2018 on vuosiluokilla 1-6 19,40 ja vuosiluokilla 7-9 18,10).

Tavoite toteutuu vuosiluokkien 1-6 osalta (19,3). Tämänhetkisen arvion mukaan vuosiluokkien 7-9 ryhmäkokotavoite ylittyy (18,8). Tämä johtuu yläkoulujen oppilasmäärän kasvusta. 


 

7. Oppilashuollon psykologi- ja kuraattorityössä aikarajat palvelujen piiriin pääsemiseksi toteutuvat kiireellisissä palveluissa 2 koulu- tai oppilaitospäivän aikana ja ei-kiireellisissä palveluissa 7 koulu- tai oppilaitospäivän aikana. 

Vuoden 2018 aikana lakisääteisten aikarajojen ylityksiä tuli vielä melko paljon ja tähän tarpeeseen vastataan nyt elokuussa 2019 lisäämällä opiskeluhuollon palveluihin resurssia yhteensä 5 HTV. Tämän jälkeen vasta nähdään, että onko resurssilisäys ollut riittävä. 


 

8. Nuorisopalvelujen ehkäiseviä palveluita käyttävien 7–29 -vuotiaiden määrä säilyy ennallaan (1 850 lasta tai nuorta, jotka ovat mukana toiminnassa vähintään 5 kertaa/vuosi). 15–29 vuotiaista nuorista kohdennetut palvelut tavoittaa 780 nuorta. Ohjaamo-toiminnassa annetaan 2 000 ohjauskertaa. 

Nuorisopalveluissa alkuvuosi on käynnistynyt ehkäisevän ja kohdennetun työn osalta odotetusti. Uudet henkilöt koulunuorisotyössä ovat aloittaneet työnsä vasta huhtikuussa, joten tältä osin lisätty resurssi ei vielä näy alkuvuodessa. Sitä vastoin vakinaistetun Ohjaamo-toiminnan osalta kävijämäärät ovat kasvaneet ja odotettavissa, että toiminnalle asetetut tavoitteet vuodelle 2019 tullaan ylittämään selvästi.  


 

9. Koko päättöikäluokka saa perusopetuksen päättötodistuksen. (Arvio vuonna 2018 on 98 %).

Tämänhetkisen arvion perusteella keväällä 2019 päättötodistuksen saa 97,6 % päättöikäluokasta.
 

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Kulttuuri- ja hallintopalvelut

1. Kulttuuripalvelut järjestää 2 000 tapahtumaa, työpajaa tai muuta toimintoa, jotka tavoittavat 50 000 osallistujaa. Kulttuuripalvelujen toiminnan ensisijaisina kohderyhminä ovat lapset, nuoret ja ikääntyneet. 

Kulttuuripalvelut on järjestänyt 992 tapahtumaa, työpajaa tai muuta toimintoa, jotka ovat tavoittaneet 22 279 osallistujaa.


 

2. Kulttuuripalvelut edistää eri-ikäisille suunnatun kulttuuritarjonnan saavutettavuutta kehittämällä digitaalisten palvelujen tarjontaa ja huomioi kulttuurisisällöissään monipuolisesti taiteen eri lajit ja muodot. Kulttuuripalvelut striimaa 15 toimintaa tai tapahtumaa ja työllistää 350 taiteilijaa tai taidekasvattajaa taiteen eri aloilta.

Kulttuuripalvelut on toteuttanut 3 striimausta ja työllistänyt 93 taiteilijaa tai taidekasvattajaa taiteen eri aloilta.


 

Jyväskylän kansalaisopisto

1. Kurssilaisten määrä valtionosuuteen oikeuttavassa koulutuksessa pysyy vuoden 2018 tasolla (TA 2018 kansalaisopisto 22 200, kuvataidekoulu/laaja oppimäärä 330). Valtionosuuteen oikeuttavien oppituntien määrä pysyy vuoden 2018 tasolla (TA 2018 kansalaisopisto 38 000 tuntia, kuvataidekoulu/laaja oppimäärä 3 000 tuntia).

Kansalaisopiston kurssilaisten määrän tunnusluvuksi määriteltiin 22 260. Tunnusluvussa on huomioitu maahanmuuttajien lukutaitokoulutus, joka alkoi huhtikuussa 2018. Kansalaisopiston ja kuvataidekoulu laajan kurssilaisten määrä toteutunee talousarvion mukaisesti. Tammi-huhtikuu 2019: kansalaisopisto 11 708, kuvataidekoulu laaja 331.

Kansalaisopiston oppituntien määrän tunnusluvuksi määriteltiin 38 900. Tunnusluvussa on huomioitu maahanmuuttajien lukutaitokoulutus. Kansalaisopiston ja kuvataidekoulu laajan oppituntien määrä toteutunee talousarvion mukaisesti. Tammi-huhtikuu 2019: kansalaisopisto 19 992, kuvataidekoulu laaja 1 420.


 

2. Nostetaan kurssien täyttöastetta vajaiksi jääneillä kursseilla tarjoamalla kohdennetusti kurssialennuksia ja maksuttomia kurssipaikkoja. (Kurssipaikat toimeentulotukiasiakkaille Kipinä-kortilla, arvio lv. 2018–2019 70 kpl, tavoite lv. 2017–2018 on 50 kpl (toteutuma 51). Maksuttomat opintosetelikurssit, toteutuma lv. 2017-2018 11 kurssia, tavoite lv. 2018–2019 on 18 kurssia).

Työllisyys-, sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaille tarjotulla Kipinä-edulla toteutunut viisi (5) kurssipaikkaa. Maksuttomia tai OPH:n avustuksella tuettuja keväällä 2019 alkaneita opintosetelikursseja on ollut seitsemän (7) kappaletta.Kirjastot

1. Aukiolotunnit: Kaikkien toimipisteiden aukiolotunnit yhteensä 38 800 tuntia, joista omatoimisia aukiolotunteja 14 000 tuntia.

Aukiolotunteja on ollut 13 075 tuntia, joista omatoimisia aukiolotunteja on ollut 5491 tuntia.


 

2. Käynnit: Kirjastokäyntien määrä on 2 025 000 käyntiä vuodessa, josta verkkokäyntejä on 850 000.

Kirjastokäyntejä on kertynyt 750 433 käyntiä, joista verkkokäyntejä on ollut 28 300.Museot

1. Museoiden kävijämäärätavoite on 80 000 kävijää (Jyväskylän taidemuseo 30 000, Keski-Suomen museo 10 000 (museo avautuu peruskorjauksen jälkeen syksyllä 2019), Keski-Suomen museon erillismuseot 10 000 ja Suomen käsityön museo 30 000, tavoite vuonna 2018: 70 000 kävijää). 

Museoissa vieraili tammi-huhtikuussa 28 906 kävijää (Jyväskylän taidemuseossa 15 795, Keski-Suomen museo oli peruskorjauksen ja näyttelyrakentamisen vuoksi kiinni, Keski-Suomen museon erillismuseoissa 2 713 ja Suomen käsityön museossa 10 398 kävijää).


 

2. Museotyötä suunnataan erilaiset asiakkaat huomioivaan, osallisuutta ja yhdessä tekemistä vahvistavaan yleisötyöhön. Museopalvelujen yleisötapahtumatavoite on 150 tilaisuutta.

Museoissa järjestettiin 45 yleisötapahtumaa, joista 15 Jyväskylän taidemuseossa, 2 Keski-Suomen museon käsityöläismuseossa ja 28 Suomen käsityön museossa.Liikuntapalvelut

1. Asiakasmäärät: Uimahallien (AaltoAlvari ja Wellamo) kävijämäärä yhteensä 530 000 asiakasta, joista seniorikortilla käyviä 80 000.

Tavoite on toteutumassa. Uimahalleilla (AaltoAlvari ja Wellamo) kirjattiin ensimmäisen neljän kuukauden aikana yhteensä 235 500 käyntikertaa, joka on 11 995 käyntikertaa enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2018. Seniorikortilla käyvien osuus oli 37 571 käyntikertaa.


 

2. Tilojen käytön tehokkuus: Liikuntapalvelujen hallinnoimiin tiloihin myönnetään 120 000 vuoroa ja 10 keskeisimmän liikuntatilan käyttöaste on aukioloaikoina 80-90 %.  

Liikuntapalvelujen hallinnoimiin tiloihin on myönnetty ensimmäisellä vuosikolmanneksella noin 30.000 vuoroa, joten näyttää siltä, ettei kokonaistavoite tule täysin vuoden aikana toteutumaan. Myös liikuntatilojen käyttöaste tulee jäämään hieman alle tavoitteen.Jyväskylä Sinfonia

1. Orkesterilla on 52 konserttia ja sen koko toiminta tavoittaa 26 000 kuulijaa (vuonna 2017: 69 konserttia ja 30 654 kuulijaa). Konserttien täyttöastetavoite on 92 % (vuonna 2017: 95 %).

Orkesterin toiminta on tavoittanut vuoden ensimmäisellä kolmanneksella n. 12 400 kuulijaa (n. 48 % vuositavoitteesta), ja konserttien määrä on ollut 26 kpl (52 % vuositavoitteesta). Kausikonserttien täyttöaste on ollut 97 %. Kuulijatavoitteeseen tullaan todennäköisesti pääsemään. 


 

2. Orkesterin toimintaan kuuluva vuorovaikutuksellinen yleisötyö tavoittaa yhteensä 4 000 osallistujaa (vuonna 2017: 5 313 osallistujaa). 

Yleisötyöhön on osallistunut alkuvuoden aikana noin 1000 henkeä, yleisötyötapahtumia ovat olleet esim. taiteilijatapaamiset, ennen konsertteja järjestettävät Pikku Alkusoitot ja avoimet kenraaliharjoitukset. Orkesterin jalkautumisprojekti Sinfonia on the Move tapahtuu toukokuussa; sen aikana saavutetaan suuri määrä yleisötyön kuulijoita, eikä tämä näy vielä ensimmäisen vuosikolmanneksen luvuissa. Yleisötyötoiminnan tavoitteisiin ennustetaan päästävän.


 

Jyväskylän kaupunginteatteri

1. Kaupunginteatterilla on tavoitteena tuottaa seitsemän ensi-iltaa, neljä päänäyttämöllä ja kolme pienellä näyttämöllä lisäksi pienelle näyttämölle lämmitetään yksi aiempi esitys. Vuonna 2018 ensi-iltoja on seitsemän, neljä päänäyttämöllä ja kolme pienellä näyttämöllä.

  • 24.1.2019  Supernaiivi, pieni näyttämö
  • 30.1.2019  Miehen kylkiluu, suuri näyttämö
  • 15.2.2019  Mies joka kieltäytyi käyttämästä hissiä (uusinta-ilta) pieni näyttämö
  • 20.3.2019  MC175, pieni näyttämö

     

2. Kaupunginteatterin kokonaiskävijämäärätavoite on 60 000 katsojaa ja näyttämöiden täyttöaste on 72 %. Vuonna 2018 kokonaiskävijämäärätavoite on 60 000 ja päänäyttämön täyttöaste 72 %. Yleisötyön tavoite on 8 850 osallistujaa.

  • Kävijämäärä 17.272 katsojaa, vuosittaisesta tavoitteesta 28,79 %.
  • Näyttämöiden täyttöaste 71,19 %, suurinäyttämö 73,44 % ja pieninäyttämö 68,94 %.
  • Yleisötyöhön osallistunut 2054.