Hyppää pääsisältöön
Kuva

Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö

1. Toteutetaan täydennysrakentamisen KymppiR-ohjelmaa huolehtimalla siitä, että uudesta kerros- ja rivitalotuotannosta vähintään 95 % sijoittuu yleiskaavan kestävän liikkumisen vyöhykkeelle. 

Toteutunee, raportoidaan tarkemmin vuoden 2019 lopussa.


 

2. Ylläpidetään viiden vuoden asuinrakentamista vastaavaa kaavavarantoa kerros- ja rivitalotuotannolle (5 x 70 000 k-m2) sekä omakotitonteille (5 x 80 tonttia). Tarjotaan asuntotontteja varattavaksi ohjelman mukaisesti.

Toteutunee. Kerros- ja rivitalorakentamiseen kaavavarantoa oli 397 500 k-m2, mikä vastaa lähes kuuden vuoden tuotantoa. Kaupungin omakotitonttivarannon määrä oli 502 tonttia, mikä vastaa yli kuuden vuoden markkinointitarvetta. Lisäksi markkinoinnissa oli 119 omakotitonttia. Uusia markkinoitavia omakotitontteja tarjotaan KymppiR-ohjelman tavoitteiden mukaisesti 77 kpl.


 

3. Tavoitteena on luovuttaa 10 uutta yritystonttia. Kaavoitetaan uutta yritystonttivarantoa keskimäärin 10 ha/vuosi huomioiden sijoittumismahdollisuuksien ja tonttivarannon monipuolisuus sekä yritysvaikutukset.

Toteutunee. Yritystontteja on luovutettu 5 kappaletta. Keskimääräinen vuositavoite uudesta yritystonttivarannosta toteutuu tänä vuonna. Kaavoitusta on käynnissä useilla yritysalueilla erityyppisille yritystoiminnoille.Liikenne- ja viheralueet 


4. Katuverkolla loukkaantuneiden määrä vähenee 20 % vuoden 2014 tasosta (108 loukkaantunutta) vuoteen 2020 mennessä (86 loukkaantunutta).

Vuoteen 2020 asetettu tavoite saavutettiin jo vuonna 2017. Vuonna 2018 loukkaantui 65 henkilöä. Tämän vuoden loukkaantuneiden määrää ei voida vielä raportoida.


 

5. Joukkoliikenteen matkamäärät kasvavat 1,5 % (vertailulukuna vuoden 2018 toteuma).

Joukkoliikenteen matkamäärät ovat kasvaneet alkuvuoden aikana 4,4 % verrattuna edellisen vuoden toteumaan. Rakentaminen ja ympäristö


6. Uusien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyaika on enintään 6 viikkoa 75 %:ssa myönnetyistä luvista. Maa-aines- ja ympäristölupahakemusten käsittelyaika on enintään 4 kuukautta. Ympäristölupa- ja maa-aineslupakohteille tehdään valvontasuunnitelmien mukaisia valvontakäyntejä 80 kappaletta (100 % suunnitelluista). Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmalliset tarkastukset, 1 100 kappaletta, tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti.

Uusien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyaika oli enintään 6 viikkoa 67 %:ssa myönnetyistä luvista.

Maa-aines- ja ympäristölupapäätöksiä on alkuvuonna tehty yksi, jonka käsittelyaika on ollut alle 4 kuukautta. Suurin osa suunnitelmallisesta valvonnasta tehdään kesä-syysaikaan. Ympäristöterveydenhuollossa on tehty ensimmäisellä vuosikolmanneksella 259 suunnitelmallista tarkastusta. Uuden valvontaohjelman käyttöönotto on vienyt runsaasti työaikaa ja ohjelma ei ole toiminut toivotulla tavalla. Tämä on vaikeuttanut ja hidastanut tarkastusten suorittamista ja kirjaamista.