Hyppää pääsisältöön
Kuva

Toiminnan kolmannesvuosikatsaus

Sään muutokset aiheuttivat haasteita talvihoidolle kevään aikana. Hiekannosto eteni lähes normaalissa aikataulussa, vaikka huhtikuun lopun talviset sääolot aiheuttivat omat haasteensa. Päällystysurakka kilpailutettiin alkuvuonna yhdessä Jyväskylän Energia konsernin kanssa ja urakkaa koskevat työt käynnistyvät urakkasopimuksen mukaisesti 6.5. Tämän vuoden korjausvelkaohjelman kohteet on valittu ja toimenpiteiden suunnittelu on tehty. Työt käynnistyvät kesäkuussa.

Ensimmäisistä hulevesilaskuista tehdyt muistutukset on käsitelty ja uuteen laskutukseen valmistaudutaan korjaamalla rekistereitä mm. kiinteistöjen omistajamuutosten osalta sekä hyväksyttyjen muistutusten tietojen perusteella.

Katupalveluiden osalta on reagoitu toteutuneisiin ja tulossa oleviin henkilöstömuutoksiin tekemällä tehtäväjärjestelyjä, jotka jatkuvat vielä loppuvuoden ajan. Kävelykadun käyttösuunnitelman tehtiin kevään aikana laajempi päivitys, jossa huomioitiin pelastuslaitoksen ja poliisin esittämät toiveet alueen turvallisuuden parantamiseksi.

Viherpalvelut -palveluyksikön perustaminen ja viherpalvelupäällikön työhön tulo helmikuun alussa ovat koonneet viheralueiden investointien, rakentamisen ja kunnossapidon sekä metsäpuolen henkilöstön ja toiminnot yhteen kokonaisuuteen. 

Vuoden 2019 alusta alkanut VieKas LIFE on haitallisten vieraslajien kartoitukseen, torjuntaan ja tietoisuuden levittämiseen keskittyvä hanke. Jyväskylän osuus hankkeessa on selvittää lampaiden mahdollisuutta jättibalsamin hävitykseen. Hanke kestää vuoteen 2023 saakka ja sitä koordinoi Suomen luonnonsuojeluliitto.

Tammi-helmikuun tykkylumituhot ovat aiheuttaneet huomattavia vahinkoja kaupungin omistamilla metsäalueilla. Tähän asti havaituista vahingoista suurimmat ovat olleet Ladun majan ja Hanhiperän välisellä alueella.  Vahinkojen laajuutta kartoitetaan ja vaurioituneiden puiden poisto käynnistyy metsätuholain edellytysten mukaisesti sää- ja maasto-olosuhteiden salliessa. Metsätuotto on vaikea ennustaa vuosina 2019-2020. Puunkorjuu keskittyy isolta osin tuhoalueisiin lähimetsien hoitosuunnitelman mukaisten toimenpiteiden lisäksi.

Pysäköinnintarkastajien haalarikameroiden hankinnan valmistelu on aloitettu. Ajoneuvojen varastosiirrot ja säilytys on kilpailutettu ja sopimus tullaan tekemään Kuusakoski Oy:n kanssa. 

Yleis- ja asemakaavoituksessa kaavat ovat edenneet kaavoitusohjelman mukaisesti. Eniten ovat työllistäneet Rantaväylän osayleiskaava ja keskustassa käynnistyvät yksityisten kaavahankkeet. Keskustan korkean rakentamisen selvitys on edennyt johtopäätösvaiheeseen. Valituskaavoista Nisulan suojelukaava ja Keljonkatu 28 ovat saaneet lainvoiman. Asuntoreformikilpailun kumppanuushaku on käynnistetty. Itäisen Palokärjen esirakentamistyöt ovat alkaneet.

Jätteenkuljetusrekisteriin päivitettiin rakennusrekisterin tiedot perusmaksun laskutusta varten. Sako- ja umpikaivolietehuollon selvitystyö aloitettiin kartoittamalla viemäriverkon ulkopuolisia kiinteistöjä ja eri tahojen vastuita viemäriverkoston ulkopuolisista jätevesistä. Lisäksi kuljetusyrittäjiltä pyydettiin kiinteistöjen sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennystiedot. Kiinteistöille lähetettiin kehotuskirjeitä yhteensä 513 kpl ja erilaisia viranomaispäätöksiä tehtiin 157 kpl.

Joukkoliikenteessä alennettiin vuodenvaihteessa kausilippujen asiakashintoja ja muutos on näkynyt kausilippujen myynnissä positiivisesti. Vuoden ensimmäisten neljän kuukauden aikana kausilippujen myynti on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon kokonaisuudessaan 12,3 %. Vastaavalla ajanjaksolla arvolippujen käyttö on säilynyt lähes viime vuoden tasolla (-3,7 %), mutta kertalippujen käyttö laskenut 9,5 %. 

Linkin kevätralli -kampanja sai positiivisen vastaanoton ja kahden viikon ilmaiseen joukkoliikenteen kokeiluun ilmoittautui 2 600 uutta joukkoliikenteen käyttäjää. Kokeilujaksokortti lähetettiin 1 500:lle asiakkaalle. Linkkien reaaliaikainen seuranta saatiin toteutettua ja nyt joukkoliikenteen käyttäjät saavat Linkkien tiedot reittioppaan kautta reaaliaikaisena.

Rakennus- ja toimenpidelupia oli huhtikuun loppuun mennessä myönnetty yhteensä 348 kpl. Lupien määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Myönnettyjen lupien kerrosala oli 63 779, jossa laskua oli n. 17 800 kerrosneliömetriä. Uusia asuntoja valmistui 711 kpl ja luvat myönnettiin 736 uuden asunnon rakentamiseen. Rakennuspiirustusten kauppapaikan kautta oli alkuvuodesta myyty asiakkaille yli 1 570 kuvatiedostoa. Sähköisen asiointipalvelun kautta saapuneiden lupahakemusten määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 20 %. Paperisia lupahakemuksia saapui 35 kpl, jotka kaikki siirrettiin sähköiseen palveluun. Kymmenen suurimman kaupungin rakennusvalvonnat ovat tiivistäneet yhteistyötä ja on aloitettu rakentamismääräyksiin liittyvien yhteisten ohjeiden ja tulkintojen tekeminen.