Hyppää pääsisältöön
Kuva

 

Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä    
 TAMuutoksetTA+MArvioTPE
 1 000 euroa2019Huhtikuu2019Huhtikuu2019
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA   
Vuosikate52 191-74551 446-21 11730 329
Satunnaiset erät000 0
Tulorahoituksen korjauserät-21 830-380-22 21011 700-10 510
Toiminnan rahavirta30 361-1 12529 236-9 41719 819
Käyttöomaisuusinvestoinnit-82 760-15 381-98 140,312 789-85 352
Rahoitusos. inv.menoihin5900590 590
Käyttöom. myyntitulot25 75043026 180-14 67111 510
Investointien rahavirta-56 420-14 951-71 370-1 882-73 252
      
Toiminnan ja inv. rahavirta-26 059-16 076-42 135-11 299-53 433
          
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA     
Antolainasaamisten lisäykset0 0 0
Antolainasaam. vähennykset0959959 959
Antolainauksen muutokset09599590959
Pitkäaikaisten lainojen lisäys51 48315 11766 599,511 29977 898
Pitkäaik. lainojen vähennys-26 685 -26 685 -26 685
Lyhytaik. lainojen muutos  0 0
Lainakannan muutokset24 79815 11739 91511 29951 213
      
Oman pääoman muutokset000 0
Muut maksuvalm. muut.1 261 1 261 1 261
Rahoituksen rahavirta26 05916 07642 13511 29953 433
Rahavarojen muutos00000

 

Rahoitussuunnitelmassa varsinaisen toiminnan tuloista ja menoista kertyväksi tulorahoitukseksi arvioidaan 19,8 miljoonaa euroa, joka on 9,4 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua heikompi. Investointien aiheuttama rahoitustarve eli investoinnit vähennettynä niihin saaduilla rahoitusosuuksilla ja myyntituloilla on ennusteen mukaan 73,3 miljoonaa euroa ja siten 1,9 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua enemmän. Investointimenoja ja käyttöomaisuuden myyntituloja vähentää Hippoksen alueelle suunniteltujen hankkeiden siirtyminen.

Ennusteen mukaan tulorahoitus ei riitä investointien kattamiseen ja toiminnan ja investointien rahavirta muodostuu yhteensä 53,4 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Kaupunki tarvitsee investointien rahoittamiseksi uutta lainaa 11,3 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua enemmän.