Hyppää pääsisältöön
Kuva
Pääsisältö

Vuoden ensimmäisellä kolmanneksella rekrytointeja on tehty yhteensä 1 004 työpaikkaan. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 886 eli kasvua on ollut yli 10 % haettavien työpaikkojen määrässä. Vakituisia tehtäviä työpaikoista on ollut reilu kolmannes, vastaavasti edellisvuonna samalla aikajaksolla vakituisia tehtäviä oli hieman yli neljännes kaikista rekrytoinneista.

Alkuvuoden osalta rekrytointia vilkastuttaa kesäsijaisten ja kesätyöntekijöiden haut. Kesätyöt herättivät runsaasti kiinnostusta kuluvana vuonna ja kaikkineen hakemuksia tuli yli 3 700, mikä on 1 000 hakemusta edellisvuotta enemmän. Nuorten kesätöihin saatiin 1 100 hakemusta, mikä oli liki 250 hakemusta edellistä vuotta enemmän. Edellisenä vuonna nuorten kesätöihin kuului myös kesätyösetelin hakemukset, joita tänä vuonna ei ole mukana. Kesätyösetelin osalta on tänä vuonna käytetty varausjärjestelmää ja ne ovat käyneet hyvin kaupaksi. Hakuaika kesätöihin alkoi edellistä vuotta aiemmin jo tammikuussa Rekry, Työelämä & Koulutus -messujen yhteydessä. Hakuaika päättyi aiempien vuosien tapaan helmikuun lopussa.

Varhaiskasvatuspalveluissa palvelun tarve on kasvanut ja se on näkynyt myös rekrytoinneissa. Vuoden 2019 aikana on toteutettu huhtikuun loppuun mennessä kolme isoa rekrytointikokonaisuutta.  Varhaiskasvatuksen opettajia on rekrytoitu 62, lastenhoitajia 50 ja lastenhoitaja-varahenkilöitä 38. Lisäksi on rekrytoitu varhaiskasvatuksen erityisopettajia ja erityisavustajia. Helmi-maaliskuussa rekrytoitiin henkilöstöä Kangasvuoren ja Savulahden uusiin päiväkoteihin sekä Cygnaeuksen päiväkotiin. Näihin kaikkiin tehtäviin oli hyvin hakijoita. 

Vuoden 2019 alusta on siirrytty käyttämään kokonaan täyttöluvissa Kuntarekry-järjestelmää. 

Rekrytointihaasteita on edelleen ollut sosiaalityöntekijöiden (etenkin lastensuojelun osalta), lääkäreiden ja tiettyjen teknisen alan asiantuntijoiden suhteen. Myös sijaisuuksien täyttäminen hoitoalalla, etenkin vanhuspalveluissa, on ollut ajoittain pulmallista.
Vuoden ensimmäisellä kolmanneksella sijaishakuja on toteutettu 491, mikä on hieman edellisvuotta vähemmän, jolloin vastaava luku oli 514. Sijaishaut kotihoidossa ja terveyskeskussairaaloissa ovat hienoisesti vähentyneet edellisestä vuodesta. Varhaiskasvatuspalveluissa on puolestaan ollut sijaistarpeita edellisvuotta enemmän, mikä johtunee osittain palvelun tarpeen kasvusta ja siihen reagoinnista.