Hyppää pääsisältöön
Kuva
Ryijy pitää puhdistaa molemmilta puolilta.

Lisätietoja: 

Anneli Hemmilä-Nurmi
amanuenssi, arkistot ja kirjasto
p. 050 311 8888
anneli.hemmila-nurmi [at] jyvaskyla.fi

Suomen käsityön museon ylläpitämien arkistojen tehtävä on suomalaisen käsityökulttuurin, käsityön perinteen ja siihen liittyvän tiedon ja taidon tallentaminen.  Kokoelmia hoidetaan ja ylläpidetään tutkimuskäyttöön ja ne ovat kaikkien asiakkaiden käytettävissä. Suomen käsityön museon arkistokokoelmien laajuus on noin 150 hyllymetriä. Asiakirja-arkiston kokoelmat jakaantuvat kahteen erilliseen kokonaisuuteen, sekä museon omaan että ulkopuoliseen kokoelmaan.

Arkiston ulkopuolinen kokoelma muodostuu käsi- ja taideteollisuusalan oppilaitosten ja yhdistysten, pienten käsityöalan toimijoiden ja yksityisten henkilöiden tekemistä lahjoituksista. Paperimuodossa olevien asiakirjojen lisäksi arkiston kokoelmissa on alan yrittäjien, suunnittelijoiden ja harrastajien mallipiirustuksia ja luonnoksia. Suurin yksittäinen, lahjoituksena tullut kokoelma on Fredrika Wetterhoff -säätiön kokoelma, jonka laajuus on 52,4 hyllymetriä. 

Lahjoituksina tulleen ulkopuolisen kokoelman ohella arkistoon kuuluu myös museon oman toiminnan kautta syntynyt asiakirja-aineisto. Suomen käsityön museo arkistonmuodostajana tallentaa ja dokumentoi siten myös omaa toimintaansa, tavallaan muodostaen omaa historiaansa tuleville sukupolville. 

Arkiston kokoelmia ei lainata museon ulkopuolelle, mutta museon tiloissa ne ovat vapaasti tutkijoiden käytössä. Tutkijakäynnistä kannattaa sopia etukäteen arkistosta vastaavan henkilön kanssa.

Kuvia vapaaseen käyttöön

Voit ladata kuvia Suomen käsityön museon kokoelmista käyttöösi. 
http://image.museokauppa.fi/

Kuvat ovat vapaasti ladattavissa ja käytettävissä, mutta Suomen käsityön museo ja kuvaajan nimi pitää mainita käytön yhteydessä.