Kotipalvelu

Kotipalvelu tuo kirjat kotiin silloin, kun omat voimat eivät riitä.

Kotipalvelu on tarkoitettu niille jyväskyläläisille asiakkaille, jotka eivät itse kykene hakemaan aineistoa kirjastosta eivätkä myöskään palauttamaan sinne. Tämä voi johtua esimerkiksi

  • vammasta,
  • sairaudesta tai
  • korkeasta iästä.

Kotipalvelu on maksutonta. 

Aineisto kuljetetaan asiakkaille kerran kuukaudessa. Laina-ajat ovat joustavat ja ne sovitetaan käyntikertojen mukaan. Myöhästymismaksuja ei peritä. Kotipalveluasiakkaat voivat esittää toivomuksia haluamastaan aineistosta. Toivomuksia voi esittää soittamalla, antamalla kotipalveluun tilauslistan tai sähköpostitse. Käytettävissä on koko kirjaston kokoelma.

Kotipalveluasiakkaaksi voi ilmoittautua ottamalla yhteyttä kirjastoon. Kaupunginkirjaston kotipalvelun piirissä voi olla kerrallaan 30 asiakasta. Uusia asiakkaita otetaan sitä mukaan kun paikkoja vapautuu. Tämän takia uudeksi asiakkaaksi pääsyä voi joutua jonottamaan.

Lisätietoja kotipalvelusta ja laitoskirjastosta kirjastovirkailija Pirkko-Liisa Jalkaselta torstaisin ja perjantaisin klo 9.30 – 11.00 puh. 014 266 4121.

Asiasanat: